Tu vi

 Tu vi và chuyển hóa tu vi

 

Tu Vi trong Cửu Âm Chân Kinh chính là nguyên tố chủ đạo có tác dụng để tu luyện võ học, hay tăng điểm kinh mạch (sau này) cho người chơi. Việc người chơi có được nhiều hay ít điểm tu vi phụ thuộc vào tốc độ chuyển đổi tu vi của người chơi nhiều hay ít.

 

 

Để có thể tăng tốc độ chuyển đổi tu vi lên 999/999 (tối đa), quý vị bằng hữu cần tham gia một vài hoạt động trong trò chơi, có cơ hội nhận điểm chuyển hóa EXP.

 

Với một người chơi bình thường, khi đạt tốc độ chuyển hóa tối đa có thể nhận 266 điểm/100 giây. Nếu bạn đã trở thành Giang Hồ Danh Tuấn, bạn có thể nhận được 380 điểm/100 giây. Thực ra, với các tài khoản thông thường, bạn vẫn nhận được 380 điểm/100 giây, nhưng 30% số tu vi đó sẽ chuyển thành tu vi tiềm năng, và cần phải có vàng để kích hoạt.

 

Dưới đây là những cách thông dụng nhất để có thể đạt tối đa tu vi chuyển hóa:

 

- Do Thám Môn Phái: Người chơi thăm dò môn phái khác, đổi điểm tình báo có thể nhận 1 số lượng lớn EXP (yêu cầu người chơi cần phải gia nhập môn phái)
- Tuần Tra Môn Phái: Tại môn phái mình, đánh bại người chơi do thám, đổi điểm do thám nhận được EXP (yêu cầu người chơi cần phải gia nhập môn phái)
- Đoạt Thư/ Hộ Thư Môn Phái: Hoàn thành nhiệm vụ Đoạt Thư hoặc Hộ Thư môn phái sẽ nhận được một lượng lớn EXP

- Áp Tiêu: Cùng tổ đội áp tiêu tới nơi chỉ định sẽ nhận được thuốc tăng EXP
- Cướp Tiêu: Cướp tiêu của người chơi khác, đổi hàng hóa lấy thuốc tăng EXP
- Tham gia Thích Quán, Cấm Địa: Cá nhân hoặc cùng tổ đội hoàn thành nhiệm vụ trong Thích Quán, Cấm Địa sẽ nhận được một lượng lớn EXP
- Offline rời mạng: Tùy vào thời gian Offline rời mạng bao lâu, bạn sẽ nhận được EXP tương ứng
- Sử dụng Khinh Công: Sử dụng khinh công sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 EXP
- Du Lịch: Mỗi lần di chuyển qua bản đồ khác có cơ hội nhận được 1 EXP
- Đào Bảo Rương: Đào bảo rương xuất hiện tại các bản đồ, có cơ hội nhận được 1 EXP
- Hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành các nhiệm vụ trong game sẽ nhận được từ 1-5 EXP
- Tử Vong: Khi bị tử vong có xác xuất nhận được 1 EXP

 

 

Quý nhân sĩ có thể ấn phím tắt N để theo dõi các hoạt động diễn ra trong Cửu Âm Chân Kinh.

Cách thức chính chuyển hóa tu vi tăng cấp nội công:

Nội tu

Diễn võ

Luyện nhóm

Tu luyện offline

 

Công lực và tu vi

Nội công môn phái: Bảng điểm tu vi này áp dụng cho nội công của tất cả các môn phái. Điểm tu vi để tu luyện nội công 3, 4 bổn trang sẽ cập nhật sau.

 

Nội công

Công lực (tầng)

Tu vi

Nội công 1

Nội công 2

Nội công 3

Nội công 4

1

Không

Không

(chưa cập nhật)

(chưa cập nhật)

2

8050

38450

58550

-

3

10950

45750

69650

-

4

14300

53700

81750

-

5

18100

62300

94800

-

6

22300

71500

108800

-

7

27000

81350

123800

-

8

32150

91800

139750

-

9

37700

102950

156700

-

10

43750

114700

174550

-

11

50200

127100

193400

-

12

57100

140100

213250

-

13

64450

153750

234050

-

14

72250

168050

255800

-

15

80550

183000

278500

-

16

89200

198550

302200

-

17

98350

214750

326850

-

18

107950

231550

352500

-

19

118000

249050

379100

-

20

128450

267150

406650

-

21

139400

285900

435150

-

22

150750

305250

464650

-

23

162600

325250

495150

-

24

174850

345900

526550

-

25

187550

367200

558950

-

26

200700

389100

592300

-

27

214300

411650

626650

-

28

228350

434850

661950

-

29

242850

458700

698200

-

30

257800

483150

735450

-

31

273200

508250

773600

-

32

289000

533950

812800

-

33

305300

560300

852900

-

34

322050

587300

894000

-

35

339200

614950

936100

-

36

356800

643200

979100

-

 

 Tôn hiệu thực lực các cấp 

979100

Mỗi 5 cấp nội công, người chơi sẽ được tăng thêm 1 cấp thực lực. Dựa vào tôn hiệu thực lực, chúng ta có thể đoán được đối thủ của mình nội công cấp bao nhiêu, yếu hay mạnh.

 

Điểm

xếp

hạng

Tôn hiệu Cách đạt
1-5

Bất Kham

Nhất Kích

Tọa Vong Công Tầng 1-5          
6-10

Sơ Học

Sạ Luyện

Tọa Vong Công Tầng 6-10

Nhất nội

Tầng 1-4

       
11-15

Sơ Khuy

Môn Kính

Tọa Vong Công Tầng 11-15

Nhất nội

Tầng 5-9

       
16-20

Lược Hữu

Tiểu Thành

Tọa Vong Công Tầng 16-20

Nhất nội

Tầng 10-14

       
21-25

Giá Khinh

Tựu Thục

Tọa Vong Công Tầng 21-25

Nhất nội

Tầng 15-19

Nhị nội

Tầng 1-4

     
26-30 Dung Hội Quán Thông  

Nhất nội

Tầng 20-24

Nhị nội

Tầng 5-9

     
31-35

Lô Hỏa

Thuần Thanh

 

Nhất nội

Tầng 25-29

Nhị nội

Tầng 10-14

Tam nội

Tầng 1-4

 

Nội công

Giang Hồ

Tầng 1-3

36-40

Kỳ Tài

Xuất Chúng

 

Nhất nội

Tầng 30-34

Nhị nội

Tầng 15-19

Tam nội

Tầng 5-9

 

Nội công

Giang Hồ

Tầng 4-8

41-45

Thần Hồ

Kỳ Kỹ

 

Nhất nội

Tầng 35-36

Nhị nội

Tầng 20-24

Tam nội

Tầng 10-14

Tứ nội

Tầng 1-4

Nội công

Giang Hồ

Tầng 9-13

46-50 Xuất Thần Nhập Hóa    

Nhị nội

Tầng 25-29

Tam nội

Tầng 15-19

Tứ nội

Tầng 5-9

Nội công

Giang Hồ

Tầng 14-18

51-55

Ngạo Thị

Quần Hùng

   

Nhị nội

Tầng 30-34

Tam nội

Tầng 20-24

Tứ nội

Tầng 10-14

Nội công

Giang Hồ

Tầng 19-23

56-60 Đăng Phong Tạo Cực    

Nhị nội

Tầng 35-36

Tam nội

Tầng 25-29

Tứ nội

Tầng 15-19

Nội công

Giang Hồ

Tầng 24-28

61-65

Vô Dữ

Luân Bỉ

     

Tam nội

Tầng 30-34

Tứ nội

Tầng 20-24

Nội công

Giang Hồ

Tầng 29-33

66-70

Sở Hướng

Phi Mỹ

     

Tam nội

Tầng 35-36

Tứ nội

Tầng 25-29

Nội công

Giang Hồ

Tầng 34-38

71-75

Nhất Đại

Tông Sư

       

Tứ nội