Trận pháp Quy Nguyên Trận

Trận pháp giúp ích rất lớn cho tổ đội khi tham gia khiêu chiến, tham gia phụ bản vv... 

Quy Nguyên Trận rất cần thiết đối với các cấm địa kể cả hiện tại lẫn sau này, vậy nên khi đạt đủ điều kiện người chơi thu xếp lấy nó càng sớm càng tốt. Sau đây Bổn Trang sẽ hướng dẫn cách lấy Quy Nguyên Trận. 

 

Yêu cầu: Thực lực Dung Hội Quán Thông- Tọa vong công tầng 25 hoặc Nội Công 1 tầng 20.

Đến Lạc Dương, tìm NPC Thạch Phu Nhân (Lạc Dương 1079,750).

 

 

Đến đối thoại lần lượt các NPC:

 

  • Trương Phong (Lạc Dương 1067,780)

 

 

  • Trương Huy (Lạc Dương 1131,688)

 

 

  • Vương Tam (Lạc Dương 801,713)

 

 

Sau đó đến gặp NPC Tiêu Bình (Lạc Dương 1194,481) để hỏi tung tích của Từ Tiên Sinh.

 

 

Trả nhiệm vụ tại chỗ sau đó nhân phần kế tiếp của chuỗi nhiệm vụ. Tiếp theo hãy đi vào con hẻm bên cạnh NPC để bắt Từ Tiên Sinh.(Lưu ý: nên mua máu dự trữ sẵn).

 

Con hẻm nơi NPC đang đứng.

 

Cận cảnh Từ Tiên Sinh

 

Sau khi đánh bại NPC trở lại tìm Thạch Phu Nhân (Lạc Dương 1079,750) để trả nhiệm vụ và nhận tiếp phần kế. Nhiệm vụ lần này yêu cầu thu thập 8 mảnh Thủ Trát Thu Sinh, nhìn ra phía sau Thạch Phu Nhân có một cầu thang để lên tầng trên, đi theo đó sẽ tìm được vật phẩm, tìm xung quanh tầng trên sẽ thấy rất nhiều.

 

 Cầu thang để lên tầng trên.  

 

 

Thủ Trát Thu Sinh

 

Sau khi thu thập đủ trở lại NPC Thạch Phu Nhân để giao vật phẩm, tiếp tục nhận phần kế tiếp.

Theo hướng phía Đông đến tìm NPC Tạ Phong (Lạc Dương 610,387).

 

 

Đến đoạn này thì yêu cầu bạn vào cấm địa Thanh Vân Bảo tìm NPC Túy Thu Sinh (Thanh Vân Bảo -394,57). Lưu ý: chỉ cần vào đối thoại với NPC, không cần hoàn thành, yêu cầu còn lượt tham gia cấm địa, sau đó tạo 1 tổ đội vào tiến vào Thanh Vân Bảo.  Đến tọa độ trên tìm NPC Túy Thu Sinh để đối thoại, sau đó nhận và trả nhiệm vụ thêm 1 lần nữa là bạn đã nắm trong tay Quy Nguyên Trận và 3 kỹ năng (chỉ có thể sử dụng khi kích hoạt trận pháp).

 

Vị trí NPC Túy Thu Sinh

 

 

NPC Túy Thu Sinh

 

 

Bộ kỹ năng thuộc trận pháp Quy Nguyên

 

 

Trận pháp Quy Nguyên Trận

 

Bây giờ bạn có thể sử dụng trận pháp mọi lúc mọi nơi để nhận thêm được nhiều thuộc tính.

 

 

Lưu ý: 

  • Chỉ có những người đã học mới có thể tham gia kích hoạt trận.
  • Chỉ có chủ tổ đội, phụ tá mới có thể kích hoạt.