Di chuyển

Có nhiều cách di chuyển trong Cửu Âm Chân Kinh, nhưng nhìn chung Cửu Âm Chân Kinh di chuyển bằng 3 loại hình chính như sau:

 

Dùng ngựa

Hiện với phiên bản hiện tại việc dùng ngựa di chuyển càng trở nên đơn giản khi chỉ cần nhấn vào vị trí cần di chuyển thì hệ thống sẽ tự động gọi ngựa và lên ngựa giúp bạn.

 

 

Ngoài ra để tắt chức năng này bạn vào: Thiết Lập Hệ Thống (nút ESC) - Cài đặt riêng - Khác tìm chức năng “Nhanh Lên Ngựa”.

 

 

Thần Hành

Với tính năng này việc di chuyển giữa 2 Map chỉ là vấn đề thời gian. Mở giao diện bằng phím T hoặc nhấn vào biểu tượng như hình sau:

 

 

 

Chọn các bản đồ muốn đến và nhấn trở về. Như trong hình là chọn Thiên Đằng Trấn

Để mở thêm các địa điểm thần thành bạn chọn Mở Rộng và Nhấn OK như hình( áp dụng luôn cho Thần Hành Bang):

 

 

Thời gian hồi mỗi lần di chuyển là 10 phút, sau 10 phút bạn sẽ có thể di chuyển bằng thần hành.

 

 

Ngoài ra có thể giảm thời gian hồi này bằng Hành Cước Lệnh giá 5 vàng tại Trân Các.

 

 

Xa Phu

Mỗi bản đồ luôn có các NPC Xa Phu, có 2 loại Xa Phu như sau:

Xa phu Thôn: Di chuyển trong phạm vi bản đồ hiện tại.

 

 

Xa phu Thành: Di chuyển giữa các thành thị trong Cửu Âm Chân Kinh.