Nhiệm vụ sơ nhập

Ngay sau khi khởi tạo nhân vật, người chơi sẽ được đưa vào một phụ bản có tên “Mộ Sắc Chi Thôn”, tại đây người chơi sẽ thực hiện các bước làm quen với gameplay, đồ họa và những tính năng khác.
Người chơi tiến hành nói chuyện với NPC Triệu Tử Các ( 194, -114) để bắt đầu chuỗi nhiệm vụ.

 


Làm theo hướng dẫn của Triệu Tử Các để tinh thông võ học cơ bản, quy luật khắc chế giữa giá chiêu, thực chiêu và hư chiêu. Đó là nền tảng quan trọng để nắm phần thắng, chiếm ưu thế trong chiến đấu.
Một khi đã nắm được quy tắc này, người chơi chạy theo hướng mũi tên trên mặt đất nhanh chóng đánh bại Trì Cốc và bọn tay chân giải cứu thôn dân.Người chơi sau khi đánh bại Trì Cốc có thể đến gặp Triệu Tử Các ( 128, -85) trước cửa thôn để học Tọa Thiền điều tức. Dùng phương pháp này có thể nhanh chóng trị thương, hồi phục sinh mệnh và nội lực. Tiến hành Tọa Thiền 1 lần đề hoàn thành nhiệm vụ.


Sau khi trị thương, Triệu Tử Các sẽ dạy thêm thủ pháp phóng ám khí, trang bị Thoái Thiết Tiêu nhận được để thi triển chiêu thức này. 


Người chơi tiến hành tiêu diệt những kẻ phóng hỏa đốt nhà ở gần đó, nhanh chóng nhặt Thùng nước đầy xung quanh để dập lửa trên mái nhà.


Hàn Phong sẽ xuất hiện khi bạn dập lửa thành công, đánh bại hắn và gặp Triệu Tử Các ở phía trong ngư thôn. 


Tiến sâu vào trong ngư thôn, gặp lại Triệu Tử Các ( 26, -108). Y sẽ dạy cho bạn thủ pháp khinh công Lăng Không Đạp Hư, thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà thu lượm bí kíp mà y để trên đó (nhấn phím cách-space 2 lần có thể nhảy cao hơn).


Quyển bí tịch đó chính là Tọa Vong Công, là nội công cơ bản trong giang hồ, quyết định thực lực của nhân vật. Vận nội công có thể tăng một ít chỉ số của bản thân, tăng cường sức mạnh, cấp nội công càng cao lượng chỉ số tăng càng nhiều. Nội công tu luyện tăng dần trong quá trình người chơi online, click chọn biểu tượng phía trên thanh máu mỗi khi online để bắt đầu tu luyện nội công.


Cũng giống như nội công, Kinh Mạch cũng giúp tăng cường chỉ số cho nhân vật, nhưng thay vì những chỉ số chính, kinh mạch sẽ tăng thêm một vài chỉ số phụ cụ thể. Tu luyện kinh mạch cũng thiết yếu nhưng thay vì online, người chơi chỉ có thể tu luyện kinh mạch thông qua những hoạt động tương tác với thế giới như chiến đấu, sản xuất, trồng trọt, thu thập… 
Người chơi mở bảng kinh mạch, chọn kinh mạch nhấn Kích hoạt để nhận được những chỉ số của kinh mạch đó, chọn Tu luyện để bắt đầu tu luyện nâng cao kinh mạch. Số Chu thiên quy định bởi số tầng nội công tương ứng. Khi nội công tu luyện được một tầng nhất định sẽ đả thông huyệt vị, tăng số Chu thiên của kinh mạch, gia tăng chỉ số nhận được.


Đánh vào cọc gỗ gần đó sẽ thấy điểm kinh mạch nhận được, thông qua tu luyện có thể nâng cao.


Sau khi đã nắm được nội công và kinh mạch, người chơi nhanh chóng chạy lại chỗ tài bảo rương gần đó hỗ trợ thôn dân bảo vệ tài sản, đánh lui bọn cướp.


Sau khi bảo vệ thôn dân lấy lại tài sản an toàn, đuổi theo Triệu Tử Các đến trước nhà trưởng thôn (-55,-120). Tại đây người chơi nhìn thấy Triệu Tử Các bị một đám ô hợp vây đánh, y nằm dưới đất nghe chừng mang trọng thương. Nhân vật nội công yếu đối, không thể giải cứu y, không ngờ trong phút sinh tử có thể bộc phát tiềm năng đánh lui kẻ địch mạnh. Đối thoại với Triệu Tử Các là có thể hoàn thành chuỗi nhiệm vụ.


Sau khi rời khỏi Ngư thôn, người chơi được đưa đến cạnh xa phu tại thành thị tương ứng mà người chơi lựa chọn cố truyện kịch bản. Đối thoại với Xa Phu học cách triệu hồi Mã Tiêu và cải thiện độ no bằng cách sử dụng màn thầu.


Tiếp đó người chơi tìm đến NPC Chỉ dẫn cuộc sống gần đó nghe về cách bảo vệ tài khoản. Đến đây người chơi đã có thể quay về gặp Xa Phu để tiến hành tìm hiểu thông tin về Bát đại môn phái và các thế lực mới.


Tại đây, người chơi có thể lựa chọn môn phái phù hợp và tham khảo nội công, trang phục và kỹ năng phái khác. Sau khi chọn phái, người chơi được đưa trực tiếp đến cửa môn phái và gặp người tiếp dẫn là đã có thể gia nhập phái.