Hướng dẫn thanh toán vào game

Nhằm giúp quý nhân sĩ thuận tiện trong việc mua sắm những vật dụng cần thiết, Bổn Trang sẽ hướng dẫn nhân sĩ cách thức thanh toán vào game.

 

1. Hướng dẫn nạp GOSU

 

 

 

Chọn phương thức nạp thẻ thích hợp:

 

 

  • Nhân sĩ có thể xem thêm hướng dẫn nạp GOSU tại đây.

 

2. Hướng dẫn đổi GOSU vào game

 

 

 

a. Nạp Vàng

 

  • Để nạp Vàng, quý nhân sĩ chọn tab NẠP VÀNG.
  • Xác nhận thanh toán sau khi đã chọn máy chủ thích hợp và các gói Vàng cần nạp.
  • Vào game mở Trân Các để kiểm tra số Vàng đã chuyển vào.

 

 

b. Nạp Danh Tuấn Giang Hồ và Thiếu Hiệp Tinh Tu

 

  • Để nạp Danh Tuấn và Thiếu Hiệp Tinh Tu, quý nhân sĩ chọn tab DANH TUẤN
  • Xác nhận thanh toán sau khi đã chọn máy chủ và gói cần nạp.

 

 

Lưu ý

- Nhân sĩ khi nạp cần chọn máy chủ chính xác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

- Phải có Danh Tuấn thì Thiếu Hiệp Tinh Tu mới có giá trị.