Tầm sư học nghệ

Giới thiệu

 

 

Cửu Âm Chân Kinh có 17 loại nghề nghiệp chia làm 4 ngành nghề: Nghề thu thập, nghề sản xuất, nghề văn hóa và nghề phố chợ. Trong đó:

 

Nghề nghiệp

Tác dụng

Cụ thể

Tiều Phu

Nhận nguyên liệu gỗ chế tạo vũ khí.

Xem phân bố: Có thể xem thuộc tính và tình trạng phân bố số lượng. 

Chặt cây: Chặt cây nhận được gỗ.

Ngư Phu

Nhận được nguyên liệu thủy sản quý giá và các loại cá.

Xem phân bố: Có thể xem tình trạng phân bố của đàn cá. 

Câu cá: Nhấp vào đàn cá có thể câu cá.

Thợ Săn

Nhận da, xương, thịt chế tạo đồ may mặc và thức ăn.

Xem phân bố: Có thể xem tình hình phân bố của vật săn. 

Lột da: có thể lột lấy lông da và thịt xương trên thi thể động vật.

Nông Phu

Nhận các loại rau quả thực phẩm, làm tơ lụa, cung cấp nguyên liệu cho đầu bếp và thợ may.

Trồng trọt: Chuột phải nhấp hạt giống tiến hành cày cấy trên đồng ruộng. 

Thu hoạch: Cây nông nghiệp trưởng thành, có thể nhấp chuột phải thu hoạch. 

Chế biến: Có thể bước đầu tiến hành chế biến nguyên liệu thu hoạch, ví dụ như xay lúa mì thành bột…

Khoáng Công

Nhận được khoáng sản

Xem phân bố: Có thể xem tình hình phân bố của sản vật. 

Luyện: Luyện khoáng thạch thành đĩnh, dùng để sản xuất trang bị. 

Đào khoáng: Thu thập khoáng thạch.

Thợ may

Chế tạo y phục, sản xuất vải và khai quặng

Dệt: Chế tạo phòng cụ như mũ, áo, quần, giày, hộ oản v.v… và túi vật phẩm. 

Thêu: cường hóa y phục để nhận được hiệu quả đặc biệt. Thợ may còn có thể tại chỗ NPC phân tách phòng cụ, nhận được các loại vải, cung cấp cho Xảo Tượng.

Dược sư

Chế tạo dược vật hồi phục hoặc nâng cao điểm thuộc tính của nhân vật

 Luyện dược: chế tạo các loại dược vật, bao gồm dược vật nâng cao tốc độ chuyển đổi EXP mà thời kỳ trước được người chơi hoan nghênh, do đó Luyện Dược Sư là 1 phương thức kiếm tiền mới.  

Xem phân bố: Xem phân bố và thuộc tính của thảo dược.  

Ngâm: Có thể cường hóa thuộc tính của trang sức đặc biệt. Hái: Hái thảo dược, dùng để chế tạo dược vật.

Thợ rèn

Chế tạo binh khí, tôi binh khí, để tăng cường các loại thuộc tính của binh khí, tăng cường lực công kích.

Rèn: Thiết Tượng có thể rèn ra các loại vũ khí đa dạng, vũ khí có thể rèn tốt hay xấu là có liên quan đến cấp của Thiết Tượng, đồng thời, rèn cần phải chuẩn bị 2 điều kiện: Có vật liệu ban đầu và sách kỹ năng học chế tạo vũ khí cấp này.

Sách rèn vũ khí thường có thể mua ở chỗ NPC, còn có 1 số sách kỹ năng đều có rơi ở cấm địa hoặc thích quán. Bình thường phải chú ý thu thập những cuốn sách kỹ năng này. Phần lớn vật thu thập để Thiết Tượng rèn vũ khí đều đến từ các khoáng thạch và gỗ. Vũ khí càng cao, vật liệu ban đầu cần cũng phải càng cao cấp. 

Tôi: tăng cường các loại thuộc tính của binh khí, dùng để tăng cường lực công kích.

Xảo tượng

Chế tạo trang sức, túi

Chế tạo các trang sức Khai Quang như dây chuyền, nhẫn, hoa tai, tăng thuộc tính bổ sung này.

Chế tạo các loại túi tăng thêm đạo cụ như: Túi trang bị, túi nguyên liệu, túi nhiệm vụ. Tạo các trang sức dây chuyền, nhẫn, hoa tai.

Cung cấp nguyên liệu vũ khí cho tiệm rèn, cung cấp nguyên liệu phòng cụ cho may vá.

Trù sư

Nấu các loại thức ăn, ngoài tăng độ no của thức ăn cơ bản, còn có thể nấu ra các thức ăn tăng mạnh khuộc tính khác.

Kỹ năng nấu nướng tạo thức ăn tăng độ no và thuộc tính nhân vật.

Nguyên liệu nấu cơ bản có thể mua ở chỗ đầu bếp hoặc nông dân, có loại nguyên liệu không thể trực tiếp mua, cần thông qua đồ tể, nông dân và thu thập kỹ năng nhận được.

Độc sư

chế tạo các loại độc dược, độc dược bôi lên vũ khí, thêm một vài hiệu quả cho vũ khí

 Nghiên Độc: Chế các loại Độc Dược, dùng để tẩm lên vũ khí nâng cao sát thương vũ khí. Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, nhấp Nghiên Luyện hoặc Nghiên Độc, thì có thể chế tạo Độc Dược.

Nghiên Luyện: Là kiểu chế tạo khiêu chiến, có xác suất nhận vật phẩm tốt hơn và phần thưởng thêm.

Nghiên Độc: Kiểu chế tạo truyền thống, nhanh chóng nhận được vật phẩm.

Nếu bạn muốn nhanh chóng thăng cấp Độc Sư, thì dùng Nghiên Độc, nếu bạn muốn nhận Độc Dược tốt, thì dùng Nghiên Luyện.

Sự khác biệt trong thao tác là, Nghiên Luyện phải hoàn thành một trò chơi nhỏ. Kích phải Độc Dược mà bạn đã chế tạo xong, sau đó đổi đến Túi Trang Bị, kích trái trang bị bạn muốn bỏ độc, thì có thể hoàn thành tẩm Độc Xem phân bố: Xem dược liệu cần thiết phân bố ở đâu. 

Tẩm Độc: Cường hóa phòng cụ đặc định 

Hái: Độc Sư không cần học các kỹ năng khác cũng có thể thu thập dược liệu.

Họa sư

Bình thư những bí tịch của các bộ võ công, giúp cho người trang bị giảm điểm tu vi tốn khi tu luyện.

Tác họa: vẽ phỏng theo tranh cổ. Vẽ phỏng theo trước hết cần thu thập tập tranh, có thể nhận được thông qua mua, khiêu chiến cấm địa, thích quán hoặc kỳ ngộ, sau đó phải thu thập vật liệu vẽ phỏng theo, chuẩn bị xong, nhấp "vẽ" là có thể bắt đầu vẽ phỏng theo theo.

Game nhỏ vẽ phỏng theo tức là game ghép hình, dùng chuột nhấp đôi sau đó đặt vào vị trí chính xác là được rồi, nếu trong thời gian quy định không hoàn thành ghép hình sẽ vẽ phỏng theo thất bại, vật liệu sẽ biến mất. Sau khi ghép hình thành công, là có thể nhận được bản vẽ phỏng theo. 

Vẽ tranh: Có thể vẽ hình chiêu thức bí tịch, giúp cho người trang bị giảm điểm tu vi tốn khi tu luyện.

Cầm sư

 diễn tấu những khúc khác nhau tăng thêm trạng thái bổ trợ mạnh mẽ cho đội hữu, từ đó đạt đến hiệu quả làm ít được nhiều.

Kỹ năng đàn tấu của Cầm Sư có 2 loại kiểu, 1 loại là kiểu luyện tập, 1 loại là kiểu chiến đấu.

Học nhạc khúc cần phải nhận được nhạc phổ, khúc phổ thường có thể nhận được ở chỗ Cầm Sư, Cầm Phổ cao cấp thì phải nhận được trong các sự kiện khiêu chiến cấm địa, thích quán, kỳ ngộ v.v…, diễn tấu Cầm Phổ cao cấp độ khó cao, trạng thái bổ trợ mà diễn tấu hoàn chỉnh nhận được cũng càng mạnh.

Nhấp phím phải biểu tượng kỹ năng ở trên vào menu nhạc phổ, có thể xem được các loại nhạc khúc đã học.

Kỳ sĩ

lĩnh ngộ chiến thuật sử dụng kèm với trận pháp

Kỹ năng chiến thuật là điểm then chốt của người chơi cờ vây, chúng ta nhận được sách dạy đánh cờ trong trò chơi hằng ngày, học xong, sẽ lĩnh ngộ chiến thuật tương ứng, sau khi chọn trang bị chiến thuật tương ứng sử dụng trận pháp thành công là có thể tiến hành thêm chiến thuật đối với trận pháp.

Một chiến thuật bình thường đều cần lĩnh ngộ mấy sách dạy đánh cờ mới học được, nếu lĩnh ngộ hết tất cả các sách dạy đánh cờ cần thiết, thì kỹ năng chiến thuật này sẽ tăng thành giai đoạn tinh thông, sẽ có hiệu quả cộng thêm BUFF càng cao

Thư sinh

Phê bình chú giải sách quý nội công, giúp người trang bị giảm tiêu hao điểm Tu Vi lúc tu luyện

Thư pháp: Sao chép thư pháp tăng cấp của học giả. Sao chép trước hết cần thu thập tập tranh ảnh, có thể mua ở chỗ học giả, khiêu chiến cấm địa hoặc Thích Quán nhận được.

Chuẩn bị xong nguyên liệu, nhấp "Viết", vào trò chơi nhỏ, nhấp phím mũi tên sao cho quả cầu nhỏ tượng trưng của ngòi bút luôn ở giữa là được, sau khi hoàn thành có thể nhận được bản thảo. 

Chú giải: Có thể chú giải cho sách nội công, giúp người trang bị giảm tiêu hao điểm Tu Vi lúc tu luyện.

Bói toán

Xem bói có thể giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi từ EXP đến Tu Vi. Mỗi ngày có thể xem bói một lần, phần thưởng khá giá trị.

Bói thẻ: Có thể xem các loại bói thẻ,bói cho người khác.  

Bày bán xem bói: Có thể bày bán xem bói. 

Bói dạo: Có thể xin xem bói cho người khác.

Hành khất

Người hành khất nhận được bạc, người bố thí được tặng gói quà hành khất mở ra ngẫu nhiên nhận được vật phẩm may mắn.

Ngẫu nhiên chọn một người chơi trên đường, mở giao diện của hệ thống nghề, chọn ăn mày, nhấp biểu tượng nghệ thuật ăn xin ở góc dưới bên phải, là có thể xem kỹ năng hành khất, phím phải sử dụng kỹ năng này là có thể bắt đầu hành khất. 

Chú ý: Hành khất có thời gian cố định, thời gian là 1 phút, trong thời gian này không thể tiến hành các thao tác khác, nếu bị người chơi từ chối hành khất, thì sẽ chịu một trận đập tơi tả.

 

Cách học nghề

Tại các thành lớn, ở giao diện nghề "I" ta thấy bảng tổng hợp các loại nghề nghiệp.
Nhấn vào loại nghề nghiệp bạn muốn học rồi tìm Kỹ nghệ đại sư gần nhất.

 

 

 

Tới đối thoại với NPC kỹ nghệ đại sư xin học nghề sẽ được dạy các bước làm nghề cơ bản.

 

Biểu tượng tương ứng NPC nghề

 

Thăng cấp nghề cần điểm tâm đắc. Mỗi ngày chỉ được tối đa một số điểm tâm đắc nhất định. Điểm tâm đắc nhận được khi sử dụng kỹ năng nghề, do nhiệm vụ ngày của nghề, do chơi mini-game với NPC kỹ nghệ đại sư vv...

Có vô vàn những điều có thể khám phá khác khi tìm hiểu thế giới nghề nghiệp trong Cửu Âm Chân Kinh. Hãy tìm hiểu nhé!

 

Chú ý:
Nghề thu thập:
 học được tất cả các nghề.

Nghề sản xuất: học được tối đa 2 nghề. Nghề 2 được học sau khi nghề 1 học lên cấp 9.

Nghề văn hóa: học được tối đa 1 nghề.

Nghề phố chợ: học được tối đa 1 nghề.