Hệ thống Tổ đội

Người chơi nhấp chọn chuột phải avatar nhân vật, chọn Lập Đội, sau khi Lậ Đội thành công, phím tắt “O” có thể trực tiếp vào giao diện “Tổ Đội” xem tin Tổ Đội. Vào giao diện “Tổ Đội” không chỉ xem tin Tổ Đội mà trong giao diện “Tổ Đội” có thể trực tiếp nhấp “Lập Đội” lập một đội cho mình.

 

Mời Tổ Đội

Sau khi Tạo Đội trong giao diện Tổ Đội, mở ra xem”Người chơi gần” trong nút thu nhỏ bên trái xem Người chơi đính kèm, nhấp “Làm mới” xong có thể cập nhật thông tin Người chơi đính kèm, chọn Người chơi đính kèm nhấp “Mời Gia Nhập” có thể mời người chơi khác gia nhập đội của bạn.

Chọn Người chơi nhấp chọn chuột phải mở danh sách tương tác avartar người chơi, chọn “Mời Tổ Đội” có thể mời người chơi gia nhập đội ngũ hoặc xin gia nhập đội ngũ người chơi này. Còn có thể chọn tên người chơi trong khung chat, phím phải tiến hành “Mời Tổ Đội” mời người chơi gia nhập đội ngũ của bạn hoặc xin gia nhập đội ngũ của người chơi này.

 

 

 

Quyền hạn của đội trưởng

Đội Trưởng Đội có thể trong giao diện “Tổ Đội” – “Đội Ngũ” chọn thao tác quyền hạn liên quan của đội trưởng. Trong “Quyền hạn đội trưởng” có thể thực hiện: Chuyển giao đội trưởng, khai trừ đội viên, giải tán Đội, thao tác mệnh lệnh chuyển hóa đoàn đội. Trong “Thông tin Đội” có thể xem thông tin liên quan tất cả đội viên trong Đội. Đội trưởng trong Quyền Hạn Đội Trưởng có thể thực hiện thông tin và mệnh lệnh liên quan “Cách phân phối”.

 

Tính năng kết bạn

Mở giao diện “Tổ Đội” chọn “Kết bạn” là có thể xem được danh sách kết bạn, phía trên giao diện là “Thông tin kết bạn” người chơi khác công bố có thể xem thông báo kết bạn liên quan, tìm tin thích hợp tiến hành thao tác tương hỗ. Phía dưới tin kết bạn là thao tác liên quan “Tin kết bạn” người chơi tự thông báo, người chơi có thể chọn thông báo tin liên quan chiêu mộ, và thao tác thiết lập liên quan.

 

Tính năng đánh dấu

Tất cả đội viên sau khi Lập Đội có thể trong danh sách giao hỗ “Thiết Lập Đánh Dấu” đối với mục tiêu chọn, có thể đánh dấu với mục tiêu chọn, tiện lợi cho Người chơi phân tin liên quan mục tiêu, tin đánh dấu sẽ hiển thị ở đỉnh đầu mục tiêu.

 

Danh hiệu hiệp nghĩa

Trong Đội sau khi Tổ Đội, Đội sẽ hiển thị các nhãn hiệu thuộc tính “Sơ”, “Hiệp”, “Ác”, “Tà”, “Cuồng”, quy tắc này là căn cứ vào người có điểm thuộc tính cao nhất trong đội mà quy định. Ví dụ, khi Người chơi gia nhập đội có nhãn hiệu là “Hiệp”, khi tiến hành hành vi PvE tổ đội như Thích Quán, Cấm Địa v.v… sẽ nhận được điểm Hiệp Nghĩa.

 

Chuyển hóa đoàn đội

Sau khi lập đội thành công, người chơi nhấp vào giao diện “Tổ Đội” chọn thông tin “Đội Ngũ”, trong quyền hạn của đội trưởng, chọn “Chuyển hóa Đoàn Đội” xong có thể lập tức chuyển hóa đội hiện tại thành đoàn đội.

 

Tính năng đoàn đội

Thành công chuyển đổi tổ đội thành đoàn đội sau đó vào giao diện “Tổ Đội”, có thể ở thông tin “Đoàn Đội” xem thông tin liên quan tổ đội. Phía trên giao diện có thể hiển thị “Thông tin đội viên” trong đoàn đội, tại đây có thể xem tin tức liên quan của các đoàn viên trong các tiểu đội, ở phía dưới “Chọn tính năng” có thể chọn quyền hạn của mình có thể tiến hành thao tác liên quan.

 

Quyền hạn đoàn trưởng

Trong 1 đoàn đội đoàn trưởng có quyền hạn duy nhất, đoàn trưởng có “Nâng cấp trợ lý”, “Nâng cấp đội trưởng”, “Mời gia nhập”, “Đoàn Trưởng Chuyển Giao”, “Khai trừ đoàn viên”, “Giải tán đoàn đội”, có thể để toàn bộ thành viên có một môi trường tương tác tốt

 

 Phân phối tổ đội

Trong đoàn đội hoặc đội ngũ, đoàn trưởng hoặc đội trưởng sẽ tiến hành thao tác liên quan với vật phẩm nhặt trong đoàn đội hoặc đội ngũ mình, phân phối hợp lý công bằng.

  • Tự do nhặt: thành viên trong đoàn đội hay đội mình có thể tự do nhặt vật phẩm.
  • Thay phiên nhặt: thành viên trong đoàn đội hay đội mình có thể thay phiên nhặt vật phẩm.
  • Phân phối đội ngũ: thành viên trong đoàn đội hay đội mình có thể thông qua cách thức ném điểm cao thấp để quyết định quyền nhặt vật phẩm.
  • Đội trưởng phân phối: trong đoàn đội hay đội mình, đoàn trưởng hay đội trưởng có quyền độc lập quyết định quyền nhặt vật phẩm.

 

 Quy tắc phân phối

Đoàn trưởng hay đội trưởng sau khi nhặt được có thể phân phối vật phẩm đã nhận, cấp từ thấp đến cao theo thứ tự phân là Mộc, Thiết, Đồng, Ngân, Kim, Ngọc 6 cấp vật phẩm, do Đoàn Trưởng hay đội trưởng tiến hành thao tác liên quan vật phẩm nhặt, để trong đội mình có thể chọn lựa các vật phẩm phân phối nhặt nhanh chóng.