Kiếm tiền

Bạc Khóa

Tăng Hảo Cảm với NPC (ít bạc vụn)

Mỗi ngày khi người chơi tăng Hảo Cảm với NPC tới mức nhất định NPC này sẽ cho nhận 1 số lượng ít bạc vụn

Cách tăng hảo cảm có thể là ngồi thiền cạnh NPC, tặng quà NPC, hoặc thao tác nghề cạnh NPC

Khi đạt hảo cảm tới mức nhận được bạc vụn sẽ có hiện thị ở góc dưới bên Trái như sau:


Click lần lượt vào các nút có hiện số để nhận bạc

 

 


Vận tiêu bang (ít bạc vụn)

Mỗi ngày người chơi có bang phái có thể tới tiêu cục tại các thành lớn để nhận vận tiêu, sau mỗi chuyến tiêu tùy thuộc vào số lượng hàng hóa có thể nhận được bạc vụn.


Tham gia thông quan thế lực (ít bạc vụn)

Mỗi 1 map đều có tiêu phụ bản Thích Quán, tổ đội đi Thích Quán, mỗi lần có thể nhận được 12 lượng bạc và 1 số vật liệu khác giúp tăng thu nhập.

Có thể bấm N, sau đó chọn Thế Lực để xem chi tiết của các thế lực


Tuần tra môn phái (ít bạc vụn)

Mỗi ngày nhân vật có thể về phái nhận tối đa 20 lần nhiệm vụ tuần tra môn phái để có thể nhận được bạc vụn theo mỗi lần hoàn thành

 Nhiệm vụ giang hồ hằng ngày (ít bạc vụn)

Mỗi ngày khi làm các nhiệm vụ tiến cử, tại các map sẽ có cơ hội nhận được một ít bạc theo từng nhiệm vụ


Thông quan cấm địa (nhiều bạc vụn)

Khi đạt thực lực nhất định có thể thông quan cấm địa để nhận được 1 lượng lớn bạc vụn

Do thám môn phái (nhiều bạc vụn)

Mỗi ngày nhân vật có thể về phái nhận nhiệm vụ Do Thám Môn Phái, khi hoàn thành nhiệm vụ này có thể nhận được 50L bạc vụn cho mỗi lần hoàn thành.

Bạc nén (bạc không khóa)

Bắt cóc
Người chơi tham gia bắt cóc sẽ có cơ hội nhận được bạc nén (nếu như là Danh Tuấn Giang Hồ sẽ nhận được nhiều hơn không có Danh Tuấn)

Làm nhiệm vụ tiến cử hằng ngày:

Mỗi ngày khi làm các nhiệm vụ tiến cử, tại các map sẽ có cơ hội nhận được một ít bạc theo từng nhiệm vụ

Lưu Ý: không phải nhiệm vụ nào cũng nhận được bạc nén.

Cách sở hữu Bạc từ việc giao dịch với người chơi khác

Đi cấm địa:

Khi người chơi đánh boss xong cấm địa sẽ ngẫu nhiên nhặt được các vật phẩm, tùy theo các máy chủ mà sẽ có giá cho từng vật phẩm, người chơi có thể lấy vật phẩm này trao đổi với người khác để nhận được Bạc từ người chơi khác.

Tham gia hoạt động Hộ Thư Môn Phái và Đoạt Thư Môn Phái:

Mỗi ngày vào lúc 18h55 hoạt động Hộ Thư Môn Phái và Đoạt Thư Môn Phái sẽ diễn ra, Khi người chơi tham gia 2 hoạt động này thì người chơi có thể nhận được các kỹ năng môn phái, tùy vào kỹ năng mà người chơi có thể trao đổi với người chơi khác để nhận được bạc.

Thao tác chế tạo nghề:

Người chơi khi tham gia game sẽ được học 1 nghề chế tạo, với nghề chế tạo sẽ có 2 cách để có được Bạc từ người chơi khác 

+ Mỗi nghề sẽ có thể dung hợp được các vật phẩm giám định cho trang bị, người chơi hằng ngày tiêu tốn thể lực và bạc vụn để tạo ra những nguyên liệu giám định và sau đó có thể trao đổi với người chơi khác để nhận Bạc Nén
.
+Tùy mỗi nghề sẽ có thể chế tác được các trang bị, ví dụ như nghề thiết tượng chế vũ khí, nghề may chế Phòng Cụ… người chơi tùy theo nghề của mình chế tác các vật phẩm này và trao đổi với người chơi khác để nhận Bạc Nén.
Người chơi trong game sẽ được học 5 nghề thu thập nguyên liệu, người chơi có thể theo từng nghề thu thập nguyên liệu và tiến hành trao đổi để nhận được bạc nén.

Kỳ ngộ:
Người chơi là Danh Tuấn Giang Hồ sẽ có xác xuất nhận được kỳ ngộ (xác xuất này không cao và không thường xuyên) và sẽ có được các vật phẩm có giá trị, người chơi có thể trao đổi các vật phẩm này với người chơi khác để nhận được bạc.