Hệ thống kinh mạch

Quý nhân sĩ thân mến.

 

Kinh mạch là một trong những tính năng quan trọng của Cửu Âm Chân Kinh, nhưng không phải ai cũng nắm được đầy đủ những kiến thức xoay quanh Kỳ Kinh Bát Mạch. Để quý nhân sĩ hiểu rõ hơn về tính năng này, Bổn Trang xin giới thiệu tổng quan và cách thức tu luyên kinh mạch.

 

  Kỹ năng bổ trợ của các phái cho Kinh Mạch:


  Các khái niệm cơ bản:

Kỳ kinh bát mạchHình ảnhMô tả

 

 

Kinh mạch, huyệt vị

 

 

Trên một kinh mạch có vài huyệt vị, Ví dụ như kinh mạch Tụ Khí Đan Điền có 8 huyệt vị

 
Chu Thiên 
Chu thiên là ý chỉ kinh mạch tăng 1 cấp.
 
Kỳ Trân 
Chưa mở, vui lòng đợi.
 
 
 
 
Võ Kỹ 
 
Võ kỹ chính là kỹ năng bị động được mở sau khi kích hoạt kinh mạch.
Số võ kỹ này giúp bạn sau khi thi triển chiêu thứ nhất, không có động tác kết thúc thu chiêu, lập tức phóng ra chiêu tiếp theo. Nhưng kỹ năng võ kỹ là cố định, không thể tự mình tùy ý thay đổi.
 
 
 
Bảng võ kỹ 

 

Là điểm nhận được sau khi đả thông huyệt vị.

Điểm võ kỹ 
Là điểm nhận được sau khi đả thông huyệt vị.
 
 
 
Thanh võ kỹ 
Điểm võ kỹ là dùng để thi triển võ kỹ, cột võ kỹ cần phải có điểm võ kỹ mới mở được, cột võ kỹ đầu tiên cần 1 điểm võ kỹ. Hiện tại có 8 cột võ kỹ, muốn mở hết cần 355 điểm võ kỹ.
 
Chân Khí 
Chân khí giống tu vi, dùng tăng cấp kinh mạch.

 

"Đóng" và "Xung"

Khi mạch "Đóng" có nghĩa là mạch chưa được mở.
Khi mạch "Xung" thì mạch đã mở theo đủ điều kiện yêu cầu nội công của nhân vật. Có thể kích hoạt mạch này hoặc tu luyện Chu Thiên lên cao.

 


 Làm thế nào để mở bảng kinh mạch?

Bạn có thể thao tác một trong 2 cách sau:

    Nhấn "K" chọn tab cuối cùng của bảng Võ Học:

   Nhấn vào nút "Xem thông tin tu luyện kinh mạch" ngay dưới avatar của nhân vật để kiểm tra tiến độ kinh mạch: 

Kinh mạch Chu Thiên: hiển thị số tầng mạch đã mở

     Tiến độ tu luyện: Ống tiến độ hoàn tất như tu vi

     Giới hạn chân khí: Số lượng chân khí có thể nâng được vào mạch trong hôm nay

     Giới hạn tích luỹ chân khí: Chân khí còn tồn đọng ngày hôm trước sẽ được cộng dồn vào mục này.

 Các nhánh kinh mạch của các phái:


  Huyệt vị: 

Huyệt vị của kinh mạch sẽ được kích hoạt lên dần và có những yêu cầu như sau để mở huyệt:

    Huyệt vị 1: Nhất nội tầng 25 mới có thể đả thông huyệt vị này và tu luyện đến 36 chu thiên

    Huyệt vị 2: Nhị nội tầng 20 mới có thể đả thông huyệt vị này. và tu luyện đến 72 chu thiên

    Huyệt vị 3: Tam nội tầng 20 mới có thể đả thông huyệt vị này. và tu luyện đến 108 chu thiên

  Huyệt vị các phái:

  Chỉ số tăng trưởng khi kích huyệt vị: Xem tại đây

  Thuộc tính ẩn:


Khi kinh mạch được kích hoạt lên 36 chu thiên (tầng) thì sẽ có thuộc tính ẩn. Các thuộc tính ẩn sẽ được mở theo tuỳ môn phái như sau:

     Thiếu Lâm: Giảm chịu sát thương bạo kích

     Nga Mi: Rút ngắn thời gian hồi nội lực 

     Võ Đang: Tăng phòng thủ nội công của bản thân

     Cái Bang: Giảm sát thương bạo kích 

     Đường Môn: Tăng ngoại công sát thương bạo kích 

     Cẩm Y Vệ: Rút ngắn thời gian hồi khí huyết 

     Cực Lạc Cốc: Tăng sát thương nội công bạo kích

     Quân Tử Đường: Bỏ qua kháng phòng thủ nội của đối phương

 

  Kích hoạt và sử dụng kinh mạch:

   Làm thể nào để kích mạch ?

Để kích hoạt mạch của một môn phái, bạn phải nhấn vào nút "Kích hoạt" trong mạch đó:

 


   Sử dụng kinh mạch:

Mặc định của hệ thống là người chơi chỉ kích được 3 mạch. Nhưng nếu nhận Linh Chi Đan từ nhiệm vụ "Khổ Luyện" ở NPC Chưởng Môn các phái (list toạ độ ở bảng đính kèm dưới) thì người chơi sẽ mở được tối đa 4 mạch.


Môn phái
Tên NPC
Toạ Độ
Thiếu Lâm Huyền Phó Đại Sư 824 357
Cẩm Y Vệ Hoàng Phủ Dao 353 -119
Cái Bang Tiêu Thiên Phóng 554 336
Quân Tử Đường Tiêu Biệt Tình 531 457
Cực Lạc Cốc Đơn Thiên Minh 81 -26
Đường Môn Đường Phụng 1097 -164
Nga Mi Tuyệt Trần Sư Thái 489 124
Võ Đang Tử Dương Chân Nhân 479 327

 

  Tu luyện kinh mạch:

    Mở tu luyện:

Khi bạn muốn tu luyện một mạch thì bạn nhấn vào nút "Tu Luyện" của mạch mà bạn cần nâng. 


   Làm thế nào để kiếm được điểm Chân Khí để tu luyện kinh mạch?

Người chơi có thể thu thập điểm Chân Khí từ các hoạt động sau:

STT
Hoạt động
Điều kiện nhận được
Hiệu quả
Link hướng dẫn
1 Đi chiến trường Đội thắng / Điểm diệt địch cao ★★★★★ Click để xem
2 Do thám Tình báo 10/10 ★★☆☆☆ Click để xem
3 Tuần tra Thu nhặt điểm tình báo 20/20 ★★☆☆☆ Click để xem
4 Giang hồ tán lôi Gây sát thương cho mục tiêu ★★☆☆☆  
5 Đại hội võ lâm Gây sát thương cho mục tiêu ★★☆☆☆  
6 Hộ thư / Đoạt thư Gây sát thương cho mục tiêu ★☆☆☆☆  
7 PK Giang hồ Gây sát thương cho mục tiêu ★☆☆☆☆  
8 Môn Phái Chiến Gây sát thương cho mục tiêu ★★★☆☆ Click để xem
9 Nghề nghiệp Thu Thập (VIP), Chế tạo, Tinh luyện (khoáng), Văn Hoá ★★☆☆☆ Click để xem
10 Phụ bản Gây sát thương cho mục tiêu ★★☆☆☆ Click để xem
11 Cấm Địa Gây sát thương cho mục tiêu ★★★★☆ Click để xem
12 Đánh quái Gây sát thương cho mục tiêu (tất cả các map) ★★☆☆☆  
13 Bang Chiến Gây sát thương cho bang đối địch ★★☆☆☆  
14 Offline Làm công trong thời gian nhất định (non VIP) ★★☆☆☆ Click để xem
15 Cướp Tiêu Bang Gây sát thương người vận tiêu ★★☆☆☆ Click để xem
16 Tập kích Bang Gây sát thương người thủ vệ bang và NPC thủ vệ ★★☆☆☆ Click để xem
17 Thủ vệ Bang Gây sát thương người tập kích bang ★☆☆☆☆ Click để xem
18 Truy sát Bang Gây sát thương cho bang chúng bị truy sát ★☆☆☆☆  
19 Giải cứu bắt cóc Gây sát thương cho mục tiêu đang bắt cóc người chơi ★☆☆☆☆  


Ngoài ra người chơi có thể sử dụng Huyền Nguyên Đan và Chân Khí Đanđể thăng cấp Chu Thiên nhanh chóng.

 
 Mọi thắc mắc quý nhân sĩ có thể hỏi tại đây.

 

Chưởng Quản kính bút.