Nhiệm vụ nhận võ học 2,3

Thiếu Lâm được mệnh danh là Thái Sơn Bắc Đẩu, võ công các môn phái khác tương truyền đều từ Thiếu Lâm mà hình thành nên. Thiếu Lâm là môn phái duy nhất không tiếp nhận Nữ nhi, các tăng nhân Thiếu Lâm là những con người chất phác, lương thiện, gặp nguy khó ra tay ứng cứu bất chấp nguy nan đang ở phía trước.

Sau khi người chơi nói chuyện với Huyền Hoài đại sư, đã là tăng nhân của Thiếu Lâm Tự có thể đến Diễn Võ Đường (860,444) tìm gặp Thanh Bình nhận bí tịch Thiền Định Công.

 


Sau khi học cách diễn võ tiếp tục nói chuyện với Thanh Bình để học cách vận dụng linh hoạt các chiêu thức võ học. Sử dụng đỡ đòn (phím chuột phải) đỡ 2 chiêu của Thanh Giới.


Quay lại nói chuyện với Thanh Bình, vận giá chiêu Hoài Trung bão Nguyệt đã học được trước đó đỡ đòn của Thanh Giới.


Nói chuyện với Thanh Bình để nhận 2 chiêu của bộ Thái Tổ Trường Quyền. Tiếp đó học cách phá phòng với Thanh Độ, sử dụng Hoài Trung bão Nguyệt đã học trước đó khi đối phương phòng thủ.


Nói chuyện với Thanh Bình nhận 2 chiêu tiếp theo của bộ Thái Tổ Trường Quyền. Tiếp đó học cách phát nộ với Thanh Hoài, sử dụng đỡ đòn để tích nộ khí, kích phát nộ chiêu Đảo Bộ Thất Tinh 2 lần.


Đối thoại với Thanh Bình nhận 3 chiêu cuối của bộ Thái Tổ Trường Quyền. 


Sau khi người chơi thực lực đạt Lược Hữu Tiểu Thành (nội công Thiền Định Công tu luyện đến tầng 10) có thể đến gặp Tổ Kính Thiền Sư (900,339) đối thoại nhận nhiệm vụ Biển học vô biên để lấy bộ chiêu thức thứ 2 của Thiếu Lâm.


Sau khi đối thoại, người chơi sẽ nhận được Bát Nhã Côn và 4 chiêu thức trong bộ Đạt Ma Côn Pháp. Đi gặp Thanh Hư (869,439) so tài.


Quay về gặp Tổ Kính Thiền Sư (900,339) báo cáo kết quả so tài, nhận thêm 1 chiêu thức trong bộ Đạt Ma Côn Pháp. Đi gặp Tịnh Hiền (866,438) so tài.


Quay về gặp Tổ Kính Thiền Sư (900,339) báo cáo kết quả so tài, nhận 2 chiêu thức cuối của bộ Đạt Ma Côn Pháp, tiếp theo có thể học bộ võ công thứ 3 của Thiếu Lâm.


Sau khi người chơi thực lực đạt Giá Khinh Tựu Thực (nội công Thiền Định Công tu luyện đến tầng 15) có thể đến gặp Tổ Trừng Thiền Sư (743,178) đối thoại nhận nhiệm vụ học Vi Đà Côn Pháp.


Sau khi đối thoại, người chơi sẽ nhận được Bát Nhã Côn và 4 chiêu thức trong bộ Vi Đà Côn pháp. Đi gặp Thanh Tương (868,210) để so tài.


Quay về gặp Tổ Trừng Thiền Sư (743,178) báo cáo kết quả so tài, nhận thêm 1 chiêu thức trong bộ Vi Đà Côn Pháp. Đi gặp Thanh Vô (602,165) so tài.


Quay về gặp Tổ Trừng Thiền Sư (743,178) báo cáo kết quả so tài, nhận chiêu thức cuối của bộ Vi Đà Côn Pháp.