Nhiệm vụ nhận võ học 2,3

Quân Tử Đường là một môn phái nho nhã, thư sinh và đậm chất nghĩa hiệp. Các bạn đã có ai yêu thích môn phái này và muốn gia nhập chưa ? Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách gia nhập môn phái này để thuận tiện hơn trên con đường trải nghiệm Cửu Âm Chân Kinh của các bạn.

Sau khi gia nhập môn phái bạn có thể đến diễn võ đường gặp Huệ Bằng Phi để thực hiện nhiệm vụ học bộ võ công đầu tiên (có trong bài hướng dẫn "Toàn tập về môn phái Quân Tử Đường).


Kết thúc chuỗi nhiệm vụ truyền kỳ môn phái, lúc này bạn đã đủ điều kiện để học bộ võ công thứ 2. Bạn tiến hành tìm đến NPC Trình Di Mặc.


Đầu tiên, tìm đến NPC Trình Di Mặc [665,569] nhận nhiệm vụ Biển Học Vô Biên.

Khi bạn click vào xong hệ thống sẽ hướng dẫn cho bạn sử dụng phím tắt để thay đổi bộ võ công.
.
Tiếp tục đối thoại bạn sẽ nhận được 4 cuốn bí kíp, sau đó đến gặp NPC Lý Thanh Huyền [621,530] để tỷ thí võ học.


Sau đó quay trở lại gặp NPC Trịnh Di Mặc [665,569] sẽ nhận tiếp cuốn bí kíp khác. Tiếp tục đối thoại bạn sẽ được nhiệm vụ thỉnh giáo võ học tại NPC Hàn Ngọc Linh [655,515]


Sau khi thỉnh giáo xong bạn quay trở lại Trịnh Di Mặc [665,569] để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục đối thoại bạn sẽ nhận thêm 2 cuốn bí kíp. Kết thúc nhiệm vụ học bộ võ công 2 môn phái.

Muốn học được bộ võ công 3 của môn phái, yêu cầu người chơi phải đạt được tầng 10 nội công Thông Tuệ Công.

Sau khi đạt đủ điều kiện, bạn đến gặp NPC Yên Trường Không [317,441] để học bộ võ công 3. 


Tiếp tục đối thoại với NPC Yên Trường Không bạn sẽ nhận được 4 cuốn bí kíp. Sau đó đến gặp NPC Chu Hoa [328,471] để tỉ thí.


Sau đó quay trở lại gặp Yến Trường Không để trả nhiệm vụ, tiếp tục đối thoại bạn sẽ nhận thêm cuốn bí kíp. sau đó đến gặp NPC Giang Thái Nga [230,421] để tỉ thí.


Quay trở lại gặp NPC Yến Trường Không trả nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được thêm 1 bí kíp võ công của bộ võ học. Kết thúc nhiệm vụ học bộ võ công 3 môn phái.