Võ học mới: Uy Linh Thoái Pháp

Uy Linh Thoái Pháp

Sơn Xuyên Vô Cực (Thực)

Sơn xuyên vô cực, thiên trụy uy linh. Quét sạch kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước gây sát thương, khi chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn có tỉ lệ tích lũy cho bản thân 1 “Uy Linh Chi Lực”.

Tự Cực Thiên Lý (Hư)

Tự cực thiên lý, hồn khứ quy lai. Bay đạp kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước gây sát thương, khi đánh phá đỡ đòn của kẻ địch sẽ đánh bay kẻ địch.

Từ Bộ Thảo Đình (Thực)

Phong tống thanh hương, lưỡng dịch sinh phong. Liên kích mục tiêu gây sát thương. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Thiên Phong Hải Đào (Thực)

Biển châu nhất diệp, thanh thưởng kỳ quan. Lao đến khu vực đã chọn gây sát thương cho kẻ địch và đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn. Khi thành công đánh ngã kẻ địch, nếu bản thân ở giai đoạn bộc phát "Uy Linh Chi Lực" thì có thể lập tức hồi khí và tốc độ thi triển bay vút lên trời của chiêu thức càng nhanh.

Độc Lâm Tuyệt Đỉnh (Giá)

Nguyện thừa lãnh phong, cử thủ cận nguyệt. Khi chặn thành công tích lũy 1 "Uy Linh Chi Lực" duy trì 15s có thể cộng dồn 5 tầng. Sử dụng [Mục Cực Thiên Lý] của bộ này phá phòng thành công xong hoặc sau khi [Phiêu Dao Bát Cực] của bộ này đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn, "Uy Linh Chi Lực" bạo phát, mỗi tầng "Uy Linh Chi Lực" giúp tăng uy lực chiêu thức, và mỗi đòn kèm thêm sát thương. "Uy Linh Chi Lực" bộc phát xong duy trì 10s rồi tan biến.

Phiêu Dao Bát Cực (Thực)

Bộ bộ vân thâm, tầm tiên mịch hữu. Kình khí tấn công gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 10m phía trước và trực tiếp đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn.

Uy Diệu Tứ Nhung (Nộ)

Uy chấn bát phương, tiến quân thần tốc. Liên tục đạp mục tiêu gây sát thương.