Võ học mới: Trạc Anh Kiếm Pháp

Trạc Anh Kiếm Pháp

Hung Tạng Khâu Hác (Thực)

Hưng ký yên hà, tương vong lưu thủy. Kiếm khí bay tràn lan gây sát thương cho phe địch trong phạm vi 15m phía trước, nếu mục tiêu chưa kịp đỡ đòn thì thêm cho mục tiêu 1 tầng "Trạc Anh": giảm tốc 10%, duy trì 15s, nhiều nhất tăng 5 tầng.

Hiệp Tình Nhất Vãng (Thực)

Hiệp tình nhất vãng, vân khả tặng nhân. Cầm kiếm liên kích mục tiêu gây sát thương, nếu mục tiêu chưa kịp đỡ đòn và thân trúng "Trạc Anh", thì đòn cuối kỹ năng có thể hồi phục nội lực cho bản thân, số tầng "Trác Anh" của mục tiêu càng nhiều, hiệu quả hồi phục càng tốt.

Đạp Biến Yên Hà (Hư)

Mộ lai triều khứ, đạp biến yên hà. Càn quét kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước gây sát thương, phe địch muốn đỡ đòn thì sẽ bị “Chí Mang” 3s và thêm 5 tầng “Trạc Anh”.
Chí Mang: Mất mục tiêu và bị cướp tầm nhìn.

Ý Dật Vu Hải (Giá)

Cách ngạn quan hải, ý dật vu hải. Khiến bản thân vào “Phản Thủ Vi Công”: Khi ở trạng thái đỡ đòn bị kẻ địch tấn công, có thể phá giải chiêu địch, chớp mắt “Chí Mang” và làm đơ kẻ địch chưa đỡ đòn xung quanh 2s, trạng thái duy trì 5s. (Chiêu thức phòng phản, phạm vi hiệu quả 6m, vô hiệu với Bá Thể, có thể bị hư chiêu khắc chế. Tăng số tầng chiêu thức, có thể tăng sát thương phản kích).

Bạch Lãng Hiên Thiên (Thực)

Phong quyển tàn vân, thương hải bồn khuynh. Múa kiếm gây sát thương cho mục tiêu xung quanh, mỗi đòn thêm cho kẻ địch chưa đỡ đòn 1 tầng “Trạc Anh”, chiêu thức sẽ duy trì đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn có "Trạc Anh" tầng 3 trở lên.
Sử dụng [Ý Dật Vu Hải] trong 5s sau khi thành công phản kích kẻ địch, có thể khiến lúc thi triển chiêu thức nhận được trạng thái “Hoàng Bá Thể” và sát thương càng ngày càng cao. (Khi thi triển chiêu thức có thể tự do di chuyển).

Trạc Anh Thương Lãng (Thực)

Thể tuyệt trần tục, thùy ảnh thương lãng. Đột kích mục tiêu gây sát thương, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn thì khiến mục tiêu phong chiêu 2s và thêm 2 tầng “Trạc Anh”, khi mục tiêu chưa đỡ đòn và ở trạng thái “Chí Mang”, cũng có thể đánh choáng mục tiêu 2s.

Thanh Sương Kính Hiểu (Nộ)

Sở thủy thanh không, thủy tâm như kính. Liên kích mục tiêu gây sát thương. Nếu mục tiêu chưa đỡ đòn thì dựa vào số tầng “Trạc Anh” trên người mục tiêu kích hoạt hiệu quả thêm.

Tầng 1 và trở lên: Khi xuất chiêu có thể hồi phục lượng ít khí huyết, số tầng “Trạc Anh” càng nhiều, hiệu quả hồi phục càng tốt

Tầng 2 và trở lên: Khi xuất chiêu tỉ lệ bạo kích tăng, số tầng “Trạc Anh” càng nhiều, hiệu quả bạo kích càng tốt

Tầng 3 và trở lên: Đòn cuối chiêu thức sẽ xóa tất cả “Trạc Anh” và “Chí Mang” mục tiêu. Số tầng tốn càng nhiều, thời gian Chí Mang càng lâu.