Võ học mới: Hàn Tuyền Tẩy Tâm Phổ

Hàn Tuyền Tẩy Tâm Phổ

Bế Tâm Tự Thận (Thực)

Bế tâm tự thận, chung bất thất quá. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước và thêm 1 tầng Tự Thận cho kẻ địch chưa đỡ đòn: giảm tốc 15%, duy trì 10s, có thể cộng dồn 3 tầng.
Chiêu thức có thể tích lũy, tăng uy lực chiêu thức, trữ lực thành công xong: Có thể đánh lui kẻ địch chưa đỡ đòn.

Tự Giác Thiên Ninh (Thực)

Ngôn giản vị hòa, tự giác thiên ninh. Gây sát thương cho mục tiêu (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Viễn cận tương an (Hư)

Nồng đạm tương nghi, viễn cận tương an. Gây sát thương cho kẻ địch trong khu vực nhấp chọn, khi đánh phá đỡ đòn của kẻ địch sẽ thêm cho kẻ địch trạng thái viễn cận tương an: Trong 5s đến gần bản thân trong phạm vi 10m sẽ định thân 3s.

Tiêu Dao Tự Thị (Giá)

Nhìn rõ dục vọng, lòng sẽ trong sáng. Đỡ đòn thành công bản thân nhận được 1 tầng Tiêu Dao Tự Thị duy trì 30s có thể cộng dồn 5 tầng, tồn tại 5 tầng Tiêu Dao Tự Thị xong kỹ năng có thể sử dụng lại, thi triển 1 đường Kính Tượng của bản thân đến khu vực nhấp chọn gây sát thương cho kẻ địch 5m xung quanh, và ép kẻ địch ngã rơi xuống đất. Có thể thi triển triệu hồi Kính Tượng trong 2s, xóa và miễn dịch phần lớn hiệu quả khống chế di chuyển cho bản thân.

Chiêu thức tu luyện đến tầng 8 và trở lên:

Khi triệu hồi Kính Tượng, xóa và miễn dịch phần lớn hiệu quả khống chế di chuyển cho bản thân và dưới chân để lại 1 đường Hàn Tuyền duy trì 5s: Đội hữu ở trong Hàn Tuyền né được tất cả ám khí tấn công.

Nguyệt Dạ Phần Hương (Thực/Khí)

Dùng cho mục tiêu phe địch (Thực chiêu):

Bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ. Gây sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn và ở trạng thái Tri Âm Nan Mịch, thì mục tiêu và bản thân sẽ cộng hưởng lẫn nhau, vào trạng thái Tri Âm Nan Giác 10s.
Tri Âm Nan Giác: Tốn nội lực chiêu thức mục tiêu tăng 100%, khi mục tiêu xuất chiêu, khi chiêu thức dùng không phải võ học loại Cầm của Côn Luân Phái sẽ nhận được 1 tầng trạng thái Can Trường Đoạn: Tỉ lệ chính xác giảm 10%, tối đa cộng dồn 3 tầng, duy trì 10s.

Khi trạng thái Can Trường Đoạn cộng dồn đến tầng 3 sẽ giảm thêm 100% tỉ lệ chính xác của mục tiêu, duy trì đến lần xuất chiêu tiếp theo trong 10s. Trạng thái Can Trường Đoạn cộng dồn đến tầng 3 hoặc khoảng cách hai bên vượt quá 15m, xóa bỏ trạng thái Tri Âm Nan Giác của hai bên.

Dùng cho mục tiêu phe mình (Khí Chiêu):

Bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ. Dùng cho đội hữu, hồi phục lượng khí huyết nhất định và khiến mục tiêu và bản thân cộng hưởng lẫn nhau, vào trạng thái Tri Âm Nan Giác (hữu) 10s.

Tri Âm Nan Mịch (Hữu): Giảm 50% nội lực chiêu thức tiêu hao, khi mục tiêu xuất chiêu, khi chiêu thức dùng là võ học loại đàn của Côn Luân Phái, bản thân và mục tiêu nhận được 1 tầng trạng thái Cầm Sắt Hòa Minh: Sát thương của tất cả võ học loại đàn của Côn Luân tăng 10%, tối đa cộng dồn 3 tầng, duy trì 10s.

Khi trạng thái Cầm Sắt Hòa Minh cộng dồn đến tầng 3, sẽ khiến hai bên trong 10s khi thi triển lần tiếp theo chiêu thức nộ khí của võ học loại đàn của Côn Luân Phái miễn chịu ảnh hưởng của trạng thái tiêu cực. Khi trạng thái Cầm Sắt Hòa Minh cộng dồn đến tầng 3 hoặc khoảng cách hai bên vượt quá 15m, xóa trạng thái Thi Âm Nan Mịch (hữu) của hai bên. Mục tiêu trong 15s đã kích hoạt trạng thái Tri Âm Nan Mịch (hữu) thì không thể thêm Tri Âm Nan Mịch (hữu).

Tứ Vọng Khê Sơn (Thực)

Lãnh vũ kinh tuyết, viễn viễn tương tục. Thi triển một đường Kính Tượng của chính mình đến điểm chọn gây sát thương cho kẻ địch 5m xung quanh. Khi chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn và không tồn tại Hàn Tuyền sẽ khiến kẻ địch đơ nhất thời, đòn cuối chiêu thức đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn xung quanh.

Tu luyện chiêu thức đến tầng 8 và trở lên:

Khi ra tay đồng thời để lại một đường Hàn Tuyền duy trì 7s ở khu vực nhấp chọn: Đội hữu ở trong Hàn Tuyền né tất cả ám khí tấn công. Khi thi triển chiêu thức là trạng thái Hoàng Bá Thể.

Phong Khởi Vân Đạm (Nộ)

Hoa khai hoa lac, bất ngôn thị phi. Gây sát thương cho mục tiêu.