Võ học mới: Tố U Lệnh

Tố U Lệnh

Bạch Nhật Chiêu Chiêu (Thực)

Bạch nhật chiêu chi, xuân khí phấn phát. Gây sát thương cho kẻ địch xung quanh, mỗi đòn có thể chớp mắt làm đơ kẻ địch chưa đỡ đòn

Trong trạng thái Nồng Mặc Hoán Thái, thi triển thành công chiêu thức xong sẽ sẽ tự động thi triển 1 lần [Bạch Nhật Chiêu Chiêu·Hoán Thái]: Nhận được Hoàng Bá Thể và đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn xung quanh.

Sái Sái Linh Không (Thực)

Diện thượng tục trần, phốc khứ tam thốn. Gây sát thương cho mục tiêu (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Trong trạng thái Nồng Mặc Hoán Thái, chiêu thức biến thành chiêu thức xung phong tầm xa, có thể kéo kẻ địch đơn trong phạm vi 15m về phía sau mình rồi tiến hành tấn công.

Ngư Hí Lãnh Tuyền (Thực)

Ngư hí lãnh tuyền, lăng ba khiêu trịch. Gây sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn, sẽ đánh ngã mục tiêu.

Trong trạng thái Nồng Mặc Hoán Thái, chiêu thức biến thành chiêu thức đơn tầm xa, có thể duy trì đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn.

Bình Dã Thương Thúy (Thực)

Bình dã thương thúy, thanh hưng sái nhiên. Gây sát thương cho kẻ địch trong 5m phía trước.

Trong trạng thái Nồng Mặc Hoán Thái, sát thương chiêu thức tăng, chính xác đánh ngã kẻ địch hồi phục 3 điểm nộ khí cho bản thân.

Yêu Nguyệt Ngôn Sầu (Giá)

Thanh tiêu độc tọa, yêu nguyệt ngôn sâu. Đỡ đòn thành công bản thân được thêm 1 tầng Ngôn Sầu duy trì 15s có thể cộng dồn 10 tầng. Khi chưa đỡ đòn chịu sát thương sẽ tốn 1 tầng Ngôn Sầu hồi phục cho bản thân Khí Huyết số lượng nhất định (Giới hạn hồi phục tăng theo mức độ tăng của cấp kỹ năng)

Loạn Hồng Phiêu Thế (Hư)

Trù trướng tiền xuân, loạn hồng phiêu thiết. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước, phá phòng thành công khiến kẻ địch cấm khinh công 3s.

Trong trạng thái Nồng Mặc Hoán Thái, thi triển chiêu thức càng nhanh hơn, phá phòng thành công định thân kẻ địch 3s.

Trúc Lý Đăng Lâu (Khí)

Trúc lý đăng lâu, viễn khuy vận sĩ. Tăng 50% tỉ lệ chính xác.

Trong trạng thái Nồng Mặc Hoán Thái nhận thêm 3 tầng Đăng Lâu. Mỗi tầng Đăng Lâu giảm tiêu hao nội lực chiêu thức 30%, mỗi 3s suy giảm 1 tầng, mỗi lần suy yếu nhận thêm 1 tầng Điểm Tinh Chi Bút.

Nồng Mặc Hoán Thái (Nộ)

Hảo mặc hoán thái, hảo tửu tiêu ưu. Gây sát thương cho mục tiêu 5m xung quanh, khi thi triển chiêu thức đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn. Đồng thời vẽ 1 đường Thương Long Ấn Ký ở dưới chân và khiến bản thân vào trạng thái Nồng Mặc Hoán Thái: Ở trạng thái này hiệu quả chiêu thức của bộ võ có thay đổi mỗi lần sử dụng đều sẽ tích lũy một tầng Điểm Tinh Chi Bút.

Sau khi thi triển chiêu thức 10s có thểsử dụng lại chiêu thức thành Thương Long Điểm Tinh: Thương Long bay lên trời, đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn xung quanh và dựa vào số tầng Điểm Tinh Chi Bút gây thêm sát thương cho mục tiêu (Sát thương thêm chỉ hiệu quả với người chơi, kích hoạt khi đòn đầu tiên chính xác, mỗi tầng Điểm Tinh Chi Bút gây sát thương bằng 1.5% sinh lực bản thân đã mất. Điểm Tinh Chi Bút tầng 5 trở lên thì sát thương thêm lần này bỏ qua phòng ngự của mục tiêu). Thương Long Ấn Ký tồn tại 18s, chưa điểm tinh thì tiêu tan. Khi thi triển chiêu thức là trạng thái Hoàng Bá Thể.