Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái

Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái Thiếu Lâm (chương 1)

Người chơi là đệ tử Thiếu Lâm có thể đến gặp Huyền Hoài Đại Sư (824,356) nhận nhiệm vụ kịch bản Sơ nhập Thiếu Lâm.


Đi gặp Tịnh Năng (811,434) điều tra việc tàng thư bị mất cắp, phát hiện có dấu hiệu khả nghi nên tìm Tịnh Trí (829,413) gần đó dò hỏi về Tịnh Năng.


Tìm gặp Thanh Pháp (826,397) hỏi thêm về chuyện Kinh thư bị mất, tiếp đó đến gặp Tổ Minh (899,433) dò hỏi về hành vi của Tịnh Năng.


Tìm manh mối xung quanh La Hán Đường, nhìn về phía bên tay trái sẽ phát hiện Hộp Kỳ quái.


Kiểm tra trong hộp rồi quay lại hồi báo cho Tổ Minh (899,433), biết được Tịnh Đức khá thân thiết với Tịnh Năng nên đi tìm Tịnh Đức (768,371) dò hỏi. Thấy Tịnh Đức có vẻ vội vàng bèn đuổi theo sau, ai ngờ bị đám Phiên Tăng chặn đường bèn đánh trả.


Tịnh Đức bị đám Phiên Tăng đánh bị thương, đến hỏi thăm tình trạng thấy không ổn bèn đem cho Huyền Hoài Đại Sư (824,356) hỏi phương cách chữa trị.


Thấy bệnh tình của Tịnh Đức không ổn, bèn đến Bồ Đề Viện Dược Đường (740,391) cầu cứu Huyền Sân đại sư (741,402)


Nghe Huyền Sân đại sư nói bệnh tình của Tịnh Đức không tốt nhưng vẫn có thể cứu chữa, theo lời Huyền Sân đại sư đi Trì Đường (776,347) sử dụng thùng múc nước đem về.


Quay về Hùng Bảo Điện báo cáo tình hình của Tịnh Đức cho Huyền Hoài Đại Sư (824,356). Đi Đạt Ma Viện tìm Thanh Tương (839,316) dẫn đường, đến nói chuyện với Thanh Diệp (963,247). Vào Đạt Ma Viện hỏi thăm Liễu Nhân Thượng Nhân (1024,298).


Chạy ra ngoài tìm đến chỗ Thanh Viễn (1006,266) tra khảo Phiên Tăng Lạt ma bị bắt tìm mạnh mối thuốc giải.


Chạy đến Thanh Phong Đình gặp Cách Nhiếp Mã (906,295) đối thoại.


Tiếp nhận khiêu chiến Phiên Tăng, sau khi khiêu chiến thành công nhấn đối thoại với Cách Nhiếp Mã lấy lại Kinh thư bị mất đem trả lại cho Thanh Trí (885,198). 

Quay về hỏi Huyền Hoài Đại Sư (824,356) xử lý Phiên Tăng bị bắt ra sao. Sau đó về Bồ Đề Viện Dược Đường thăm Tịnh Đức (733,399), nhân tiện báo tình hình cho Huyền Sân đại sư.


Đến Đại Hùng Bảo Điện báo tin cho Huyền Hoài Đại Sư (824,356), Tổ Minh (899,433) về cái chết của Tịnh Đức. Kết thúc Chương 1 nhiệm vụ truyền kỳ môn phái Thiếu Lâm.