Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái

Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái Cẩm Y Vệ (chương 1)

Hồi 1:
Tới gặp NPC Hoàng Phủ Đao (352,-118) nhận nhiệm vụ.


Tới gặp Trương Thế Quân (405,-45) trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới .
Tới gặp Tần Vĩ Lương (359,117) đối thoại sau đó tới gặp Nhan Hiểu Hy (359,207) trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ tiêu diệt 3 Mật Lâm Độc Xà (405,190).
Sau khi tiêu diệt xong tiến hành thu thập 4 Khổ Quyên Hoa (396,178)Tiến hành đi tới Tường Vân Thôn (477,13) sau đó tới gặp NPC Trương Tồn Thắng (501,-7) trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới, sau đó tới đối thoại với Sở Phong (496,1).


Quay lại gặp Trương Tồn Thắng trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ mới.
Lần lượt gặp và đối thoại cùng các NPC Vấn Lõi (491,-2) ; Trương Hồng Sơn(480,-20); Từ Khải(528,-27)
Sau đó quay về gặp Trương Tồn Thắng trả nhiệm vụ, tiếp tục gặp Thang Trí Chấn( 534,-5)


Hồi 2:
Đối thoại với Thang Trí Chấn( 534,-5) nhận nhiệm vụ.


Tới gặp Lục Nhậm (545,-19) đối thoại sau đó đi gặp Thang Trí Chấn (534,-9) sau đó click vào Thang Phương Tài (535,-5) ở dưới đất.


Đối thoại với Thang Trí Chấn trả nhiệm vụ sau đó quay về báo với Trương Tồn Thắng (501,-7), sau đó tới (473,30) click vào Bồ Câu để thả bồ câu.


Báo lại Trương Tồn Thắng (501,-7).
Tới (533,-80) nhặt Bó Đuốc.


.Sau đó tới (527,-96) hỏa thiêu Trâu Bị Độc.

Tới (518,-77) đánh 4 Trâu Trúng Độc.


Tới Nhà của Phục An ( 611,-110) sau đó vô nhà nhặt Thư Sách Tàn Quyển (623,-109)


Cốt truyện hiện ra, kết thúc cốt truyện quay về đối thoại với Trương Tồn Thắng (501,-7), sau đó tới đối thoại với Kính Hỏa (498,-35), sau đó tới gặp Phú Hoan (477,-33), sau đó quay lại gặp Kính Hỏa (498,-35)
Kết thúc hồi 2.


Hồi 3
Tìm Phương Bưu (597,-222) đối thoại sau đó vô trong phòng nói chuyện với Ngô Trí Dũng ( 599,-219) sau đó đánh bại NPC này.
Cốt Truyện hiện ra, sau khi kết thúc sẽ được đưa xuống vực, tiến hành nhặt Sách (533,-243) sau đó click vào người của Ngô Trí Dũng nằm cạnh đó.


Tới (517,-303) sau đó click vào Tàn Hài (524,-314), tiếp tục click vào Thạch Khắc (520,-317) xong quay lại kiểm tra Tàn Hài (524;-314).


Quay về gặp Kính Hỏa (498,-35) kết thúc hồi 3.


Hồi 4
Quay về gặp Trương Thế Quân (405,45), sau khi trò chuyện xong với NPC thì tới gặp NPC Hoàng Phủ Đao (352,-118)

Kết thúc truyền kỳ môn phái chương 1.