Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái

Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái Quân Tử Đường (chương 1) 

 

Giao diện gia nhập môn phái Quân Tử Đường.

 

 

Mở đầu cốt truyện phái bạn phải đến gặp sư tỉ Hạ Yên Hồ ( 638,544 ) tại map Quân Tử Đường.
Lưu ý : để tránh nhiệm vụ bị thất lạc bạn nên dành 1 khoảng thời gian nhất định hoặc lựa chọn thời điểm thích hợp rồi làm nhiệm vụ. Nếu đang làm nhiệm vụ chưa xong mà thoát khỏi game, sau này muốn làm tiếp sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

 


Sau khi nhận nhiệm vụ từ Hạ Yên Hồ, phải tìm đến Nghiên Băng tiên sinh để trả nhiệm vụ (543,569).


Nghiên Băng tiên sinh đã cho ta biết 1 chuyện gì đó giữa 2 người Hạ sư tỉ và Đổng Vân Bác (716,491), ta phải đến và khuyên người này đi đi.


Giúp Đổng Vân Bác đánh lui 2 đệ tử Cự Đỉnh Môn.


Mang chiết phiến giao trả cho Hạ sư tỉ.


Mang phúc khổ Minh Mịch giao cho Hoa Thái Y ( 616,456 )


Lấy Thiên Môn Cầm và đàn thử cho Hoa Thái Y nghe.


Quay trở lại tương trợ Đổng Vân Bác, nhận nhiệm vụ và đến điều tra Hạ Vô Ưu ( 692,426)


Nhận nhiệm vụ từ Hạ Vô Ưu tiếp tục thám thính và đánh lui hộ pháp Trương Trì.


Tiếp theo là màn thử tài cùng Hạ Vô Ưu, đánh bại Hạ Vô Ưu và trả nhiệm vụ. Sau đó quay trở lại bấm cáo sự việc này với Thạch Tiên Sinh.


Thạch Tiên sinh đã phái đi thăm do tính tức Tiết Hồng Liệt, tuy nhiên đây là tin tức quan trọng của bổn môn. Cần phải bẩm báo với chưởng môn cái đã.


Nhanh chóng gửi thư của chưởng môn cho Tiết Hồng Liệt ( 460,416 ) tránh hiểu nhầm về sau.


Thăm dò Lục Vân Tiên ( 461,498 ), hắn đang là đệ tử Cực Lạc Cốc đang làm khách ở Quân Tử Đường.


Bẩm báo thông tin bị đánh lén xem Thạch Tiên Sinh có cao kiến gì không .


Thạch Tiên Sinh cho rằng, những kẻ lạ mặt này chắc chắn có âm mưu ám sát Đổng Vân Bác phải báo cho hắn gấp.
Bẩm cáo sự việc Hạ Vô Ưu đã chết cho chưởng môn.


Biết được tin này Trương Trì vô cùng phẫn nộ phải mau đi ngăn cản hắn làm chuyện sằn bậy. Tuy nhiên sau một hồi phân giải, hắn vẫn nhất quyết không để yên chuyện này. Phải bấm báo cho chưởng môn biết.


Quả nhiên chưởng môn dự đoán như thần, lập tức lệnh ta đi bảo vệ Đổng Vân Bác đã gặp ngay tên Trương Trì tại đó đang giao đấu quyết sống chết.

Sau 1 hồi phân giải, Trương Trì đã hiểu rõ sự tình phải báo tin này cho Đổng Vân Bác và Thạch Tiên Sinh nắm rõ.


Truy bắt Lục Vân Tiên, rõ ràng hắn đến đây không có ít đồ tốt lành gì.


Hắn đã hiện nguyên hình và muốn giết người diệt khẩu. Quả nhiên là thâm hiểm khôn lường. Phải cầu viện chưởng môn gấp.


Tình hình đã bị trúng độc phải đến Đới Ngữ Thư để xin hỏi cứu giúp, có thể thuật kim châm của tỉ ấy sẽ có thể chữa được.


Để giải độc phải có 1 ít Trùng Tu Thảo có thể ra bên vườn để hái. Sau đó theo lời chỉ dạy của sư tỉ giải độc cho Đổng Vân Bác.


Khi đã trị thương thành công cho Đổng Vân Bác, hắn tiếp tục nhờ ta giao nửa miếng Ngọc Bội cho sư tỉ Đới Ngữ Thư xem qua.


Hỏi Thần Y Bố Nhan Ngữ (628,401) về miếng ngọc bội này, hóa ra Đổng Văn Bác và Hà sư tỉ lại chính là anh em ruột. Sau khi biết tin hắn trở nên điên dại, phải báo sự việc này cho Hạ sư tỉ. Hạ sư tỉ sau khi nghe được tin vô cùng đau đớn và quyết không bao giờ xuất giá. 

Kết thúc truyền kỳ môn phái chương 1.