Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái

Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái Đường Môn (chương 1)

Sau khi thực hiện xong chuỗi nhiệm vụ tân thủ, bạn tìm tới NPC Xa Phu để đi tới Đường Môn
Đến Đường Môn, đối thoại với NPC Chỉ dẫn môn phái. Tiếp đó tìm Đường Phụng


Đối thoại xong tìm tới Đường Thiếu Ngang.
Tìm Kim Nhãn Tri Thù (832,-24) sử dụng Kim Ti Võng Tráo ở trong túi nhiệm vụ.


Đem về phục mệnh Đường Thiếu Ngang, trở về gặp Đường Phụng.
Đến Diễn Võ Đường tìm Lý Siêu Quần nhận bí tịch nội công.


Đối thoại với Lý Siêu Quần sẽ thực hiện các nhiệm vụ tân thủ như Diễn Võ, kích hoạt nội công…
Thông qua các nhiệm vụ ở trong Diễn Võ Đường bạn sẽ nhận được bộ võ học Kim Xà Thích.
Đối thoại Vương Bình để học Đỡ đòn (Giá chiêu).
Đối thoại Cổ Bình Cương để học Phá phòng (Hư chiêu).
Đối thoại Quách Phi để học Nộ Chiêu.
Xong nhiệm vụ về tìm Đường Giải Ngữ.
.

Đối thoại tiếp để nhận nhiệm vụ truyền kỳ. Tìm Lâm Thanh để tìm hiểu về phong thủy bảo địa. Hướng dẫn về luyện công nhóm.


Hoàn thành Luyện nhóm sẽ có nhiệm vụ hướng bạn đến tọa độ (1099, -123) tìm Đường Thu.


Đến tọa độ (1165, -209) dùng Ngân Chước Tử để thu thập Dịch không rõ ràng.
Sử dụng Ngân Nhiếp Tử để thu thập Lá khô.


Tìm Đường Trí Bình đối thoại, tiếp tục tìm Đường Tứ Công.
Ra bên ngoài đánh bại Thiên Bảo Trại thích khách (0/3).


Mang thư cho Đường Giải Ngữ, trở về gặp Đường Phụng trả nhiệm vụ. Tìm Đường Thiên Hành.


Quay về tìm Đường Thu, sau đó tìm Đường Phong. 


Sau khi đối thoại, tiếp nhận nhiệm vụ chuộc rượu Đường Phong (lưu ý: sử dụng rượu rồi ngồi thiền đầy MP cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ).


Dẫn Đường Phong đi tìm Lão Lão Đường Phụng.


Tiếp tục tìm Đường Thiên Hành.
Tìm Lư Phùng ở cổng vào Đường Gia Bảo.


Đến tọa độ (980, -52) nhặt 5 tổ của rắn nước.
Thu thập xong đem trả cho Hoàng Tứ ở Thiên Bảo Trại.


Đến tọa độ (946, 263) xem có gì khả nghi không. Phát hiện thi thể nông dân, về báo lại cho Hoàng Tứ.
Tiến tới đối thoại Trịnh Thông Thiên, tỉ thí võ nghệ.


Theo Trịnh Thông Thiên vào gặp Lôi Quan Tước.


Tìm Lý Hành Không, đánh bại Lý Hành Không.


Thu thập 5 Bách Hương Hoa và giao cho Trịnh Thông Thiên, tiếp tục tỉ thí. Xong quay về tìm Hoàng Tứ
Đánh Thiên Bảo Trại bang chúng nhặt lại thư từ, quay về báo với Hoàng Tứ


Vào trong Thiên Bảo Trại tìm Lôi Quan Tước, đánh bại Lôi Quan Tước.


Tìm Cổ Thiên đối thoại và đánh bại Cổ Thiên, vào tìm Lôi Quan Tước.
Theo Lôi Quan Tước tìm tung tích Đường Quan Quần.


Đối thoại Đường Quan Quần.


Tìm 1 Hồi Thiên Thảo giao cho Đường Quan Quần.
Sử dụng Hồi Thiên Thảo lên Trương Sơn gần đấy, đối thoại với Trương Sơn, quay lại đối thoại Đường Quan Quần.
Quay về tìm Hoàng Tứ, phục mệnh với Đường Thiên Hành, Đường Phụng.
Tìm Đường Phong sử dụng công cụ hành hình.


Quay về báo cho Đường Tứ Công.
Thu thập Cổ Thiên (0/4).
Tìm Đường Ngự Phong trả nhiệm vụ.


Quay về báo cho Đường Phụng, tìm Đường Thiếu Ngang. Tìm Lư Phùng . Qua Thiên Bảo Trại tìm Hoàng Tứ.
Vào bên trong Thiên Bảo Trại tìm Lôi Quan Tước, tỉ thí với Lôi Quan Tước. Sau đó tìm Lý Hành Không.


Tìm Hộp gỗ chứa dược liệu, tìm Lý Thạch. Đưa Lý Thạch ra ngoài Thiên Bảo Trại.


Đối thoại với Hoàng Tứ. Quay về tìm Lư Phùng, bẩm báo với Đường Thiếu Ngang và Lão Lão. 

Kết thúc truyền kỳ môn phái chương 1.