Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái

Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái Cái Bang (chương 1)
Muốn gia nhập môn phái Cái Bang trước tiên bạn cần học nghề Hành khất.
Bạn bấm M lên tìm NPC Hành khất (có biểu tượng như hình hoặc bạn bấm vào mục Kỹ nghệ đại sư và tìm kiếm).
Sau khi học nghề Hành khất thành công, bạn quay trở lại tìm NPC xa phu trên bảng nhiệm vụ để được đưa đến môn phái Cái Bang.
Sau khi đến môn phái Cái Bang, bạn tìm NPC người chỉ dẫn Cái Bang cạnh đó để có thể xin gia nhập môn phái.
Tìm Chưởng môn Tiêu Thiên Phóng (554,335), nhận nhiệm vụ gia nhập Cái Bang. Đến Tửu Đàm Đôi (631,382) lấy rượu.


Về tìm NPC chưởng môn, kích chuột phải lên Hũ rượu (trong túi nhiệm vụ) để uống.
Vào Diễn Võ Đường tìm Lý Tam Nguyệt (-16,0) để nhận bí tịch Tiêu Dao Tâm Pháp.


Theo hướng dẫn của Lý Tam Nguyệt hoàn thành các chỉ dẫn cơ bản như Diễn Võ, sử dụng Đỡ đòn (Giá chiêu), sử dụng công kích thường (Thực chiêu), sử dụng Phá phòng (Hư chiêu), Nộ chiêu …
Trong thời gian bạn tiến hành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được bộ võ học đầu tiên của Cái bang là Liên Hoa Chưởng.


Quay về tìm Thạch Tịnh Chi (552,340) tiếp nhận nhiệm vụ, tìm Minh Nguyệt (389,359) tìm hiểu về luyện nhóm và phong thủy bảo địa. Hoàn thành nhiệm vụ luyện nhóm sẽ mở cốt truyện Sơ nhập Cái Bang
Tìm NPC Tiêu Vô Cứu (556,340) nhận nhiệm vụ.
Sau khi đối thoại, mở túi nhiệm vụ và thao tác học Cái bang bang quy.


Đối thoại với NPC Tiêu Vô Cứu để trả lời các câu hỏi. Trả lời xong tìm NPC Thạch Tịnh Chi cạnh đó.
Tiếp nhận nhiệm vụ “Lần đầu hành khất” tìm 3 NPC ở Độc mộc trấn để tiến hành hành khất.
Lúc này bạn nhấn phím “I”, tìm biểu tượng Hành khất và thao tác lên 1 NPC.Sau khi hoàn thành về gặp Thạch Tịnh Chi trả nhiệm vụ.
Tìm NPC Phòng Đại Hữu, sau đó đến tọa độ (449,327) nhặt mộc đôi.


Dùng “Đoản kiếm” có sẵn trong túi nhiệm vụ để thao tác vật phẩm. Quay về tìm NPC Phòng Đại Hữu trả nhiệm vụ. Thỉnh giáo võ công của Phòng Đại Hữu.


Tiếp đó bạn sẽ nhận được vật phẩm “Thịt vụn” trong túi nhiệm vụ, hãy tìm “Dã Cẩu” ở cạnh đó để thao tác.


Dẫn Dã Cẩu tới Triển Hóa Sinh (538,345) để hoàn thành nhiệm vụ.
Đối thoại tiếp bạn sẽ nhận được nhiệm vụ tiếp theo, bạn sẽ phải nhặt các nguyên liệu để nấu ăn.
- Gạo bạn sẽ nhặt được ở tọa độ (568,294).
- Rượu bạn sẽ nhặt được ở tọa độ (648,370).
- Vải bạn sẽ nhặt được ở tọa độ (708,310).
Sau khi nhặt xong bạn về trả nhiệm vụ cho NPC Triển Hóa Sinh.
Thao tác lần lượt vào Bao gạo, vò rượu sẽ được Men rượu trong Sa bố, thao tác vào Kê (674,387), sau đó tiến hành bắt gà.
Tiếp sau đó bạn đến chân núi Mã Nghị (363,276) gặp Triển Hóa Sinh
Tìm Sào huyệt Lâm nghị (331,187), ở đây bạn sẽ gặp 1 thi thể, kích vào đó xem tình hình


Tiếp đó bạn chạy lại gần ấy, hỏi đám nạn dân về manh mối.


Trong đó có NPC Cao Tung có biểu hiện bất thường, hộ tống hắn đến nơi cần đến.


Đến nơi bạn sẽ gặp Liễu Vượng (276,290), đánh bại 3 tên lưu khấu gây chuyện gần đó. Xong về trả nhiệm vụ cho Liễu Vượng. 


Quay về báo cho Triển Hóa Sinh. Tiếp chuỗi nhiệm vụ, bạn sẽ phải giải cứu 3 dân nữ đang bị giam cạnh đó


Quay trở về tìm Liễu Vượng, tiếp nhiệm vụ tiêu diệt bọn xấu. 


Sau khi đối thoại với Liễu Vượng, NPC này sẽ nhờ bạn mang thức ăn và nước uống cho các nạn dân
Đến Tửu lầu trong trấn tìm thức ăn (459,370) ở NPC Diệp Tịch Hà
Lấy nước ở sông tọa độ (436,430). Lấy xong đem về giao cho Liễu Vượng (276,290)
Tìm Tiểu Ngũ Tử (301, 247) ở gần đó. Tiểu Ngũ Tử sẽ nhờ bạn điều tra 1 số quan binh. Sau đó quay về gặp Triển Hóa Sinh (400,189)


Quay về tìm Tiêu Vô Cứu (556,340) đối thoại, tiếp đó gặp Tiêu Thiên Phóng
Tìm Đường Dạ, hộ tống Đường Dạ gặp Triển Hóa Sinh


Hộ tống Đường Dạ gặp Triển Hóa Sinh xong, quay về gặp Liễu Vượng (276,290), sau đó đối thoại với Tiểu Ngũ Tử.
Di chuyển đến nơi quan binh tụ tập (336,167), đánh bại 4 Lản Tản Thủ Quân và 3 Đội trưởng Tham Lam.
Tìm Hách Tam Bá đứng cạnh đó, đánh bại hắn và nhặt bảo rương đem về cho Tiêu Vô Cứu.


Đi tìm Triển Hóa Sinh, Tiêu bang chủ. 

Kết thúc truyền kỳ môn phái chương 1.