Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái

Nhiệm vụ truyền kỳ môn phái Nga Mi (chương 1)

Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hướng dẫn, người chơi có thể thông qua Xa Phu tìm hiều tin tức Bát đại môn phái và những thế lực mới. 
Người chơi là đệ tử Nga Mi phái, có thể đến gặp chưởng môn Tuyệt Trần Sư Thái (489, 124) để nhận nhiệm vụ Bái Kiến Sư Tỷ bắt đầu chuỗi nhiệm vụ truyền kỳ.


Tiếp đó, người chơi lần lượt đến bái kiến Đại sư tỷ Hoa Trinh Tự (432,146) và Nhị sư tỷ Thôi Ích Loan (448,206) để nhận nhiệm vụ tìm hiểu đời sống trong phái và chuẩn bị đại thọ cho chưởng môn, ngoài ra còn đến gặp Hoàng Lan sư tỷ (495,320) để dò hỏi tung tích của Thủy Tịnh sư thái.


Sau khi nói chuyện với Lão Ni quét rác (485,513) trước cửa Sơn viện, biết được thêm về Thủy Tịnh Sư Thái nhưng rất tiếc người mới đi khỏi. Tranh thủ vào thăm mấy cô nhi được Sư thái nhận về nuôi, tặng kiếm gỗ của Hoàng Lan tỷ làm cho bọn trẻ, tranh thủ đợi một lát. Nói chuyện với Song Song một hồi, thử vào phòng dỗ dành và bón cơm cho San Nhi (432,523).


Bón cơm cho San Nhi xong phát hiện trong lư hương có mùi lạ, cùng lúc Thủy Tịnh sư thái vừa về. Đến chính viện bẩm báo Sư thái và nhận việc vặt Sư thái giao phó. Đi hái Lan Hoa (504,535) và Lộ Thủy (492,526)mỗi thứ 2 phần giao lại cho sư thái.


Trong lúc nói chuyện với sư thái tình cờ nghe bên ngoài có tiếng động liền chạy ra xem, nghe lão ni quét chùa nói có kẻ lạ mặt đến bắt người, lập tức đuổi theo. Đánh bại 2 kẻ lạ mặt trước cửa Sơn Viện, tìm Phục Thục sư tỷ (507,486) hỏi chuyện.


Sau khi nghe Phụng Thục sư tỷ nói về việc Tạ Chi Hương sư tỷ bị bọn Đạo tặc hái hoa bắt cóc, vì lo lắng cho sư tỷ nên đuổi theo (462,407). Đánh bại Hoa Tặc cứu Tạ Chi Hương.


Sau khi ứng phó với 2 tên Hoa tặc, thấy Tạ sư tỷ bị thương bèn chạy đi kiếm ít Chỉ Huyết Thảo (480,480)giã nát đem thoa lên vết thương rồi nghe Tạ sư tỷ kể chuyện. Trong lúc giằng co sư tỷ có làm rớt một vật trên người tên Thái Hoa Tặc bèn chạy xung quanh tìm kiếm.


Đồ vật đã tìm được, Tạ sư tỷ cảm thấy sợ bèn viện cớ tìm Phụng Thục sư tỷ. Sau khi đưa người đên nơi liền chạy đi tìm Thủy Tịnh Sư Thái (431,547) xem thử. Đưa vật phẩm rơi từ trên người Thái Hoa Tặc cho sư thái, nghe sư thái kể về chuyện quá khứ, hóa ra Thái Hoa Tặc chính là con trai của Sư thái.


Hay tin Thái Hoa Tặc đã bị bắt, cùng Thủy Tịnh Sư thái về gặp chưởng môn cầu xin cho y một con đường sống. Chưởng môn hiểu ra vấn đề nhưng vẫn kiên quyết trừng trị. Không còn cách nào khác bèn đi nhờ đại sư tỷ cầu xin giúp.


Nghe theo lời Đại tỷ, khuyên nhủ Thủy Tịnh sư thái, đông thời đến chỗ giam giữ Thái Hoa Tặc gặp Trần Á (440,212) nói đừng để ai làm bị thương y. Đệ tử Hà Hệ không chịu nhất quyết cho y một bài học, vì giữ lời hứa với Thủy Tịnh sư thái nên phải bảo vệ tên Thái Hoa Tặc này.


Bảo vệ đã xong, đợi tình hình lắng xuống bèn đi tìm Thủy Tịnh sư thái (423,238) an ủi, sư thái nhờ đi kiếm một ít Ninh Thần Thảo (537,272) để tự tay làm bát cơ chay cho đứa con thất lạc, nói rõ thân thế mong y hiểu cho nỗi lòng của Sư thái. Nói rõ tình hình với Nhị sư tỷ Thôi Ích Loan (448,206) nhưng nhị sư tỷ tỏ vẻ không đồng ý và có thái độ bất kính với Sư thái.


Thủy Tịnh sư thái muốn dùng mạng đổi mạng, cứu đứa con nghịch tử. Đem chuyện này đi báo lại với Nhị vị sư tỷ và Thái Hoa Tặc. Nghe hắn kể về thân thế 18 năm qua cũng chỉ là do số phận nghiệt ngã khiến hắn lầm lỡ, thương tình lén thả cho hắn đi gặp mẫu thân.


Biết thân mang tội lớn bèn quay về tạ lỗi với Chưởng môn, nào ngờ Tuyệt Trần Sư Thái không quở trách mà còn đưa thuốc cho Tây Môn Phong Lưu uống.


Lãng tử hồi đầu, quyết định tu thân dưỡng tính, không gây chuyện thị phi nữa. Về bẩm báo Chưởng mônnhiệm vụ đã hoàn thành. Kết thúc chuỗi nhiệm vụ Truyền Kỳ Nga Mi chương 1.