Hướng dẫn nhiệm vụ Thế Lực mới

Sau khi đến gặp Thẩm Tuyết Phi (839,1532) người tiếp dẫn Vô Căn Môn chúng ta sẽ được hướng dẫn để ra nhập Vô Căn Môn.

 

Tịnh thân

(Tịnh thân chỉ giúp nâng rất cao xác xuất có kỳ ngộ gia nhập Vô Căn Môn, không phải là điều kiện bắt buộc phải làm để vào Vô Căn Môn)


Đầu tiên tìm Thi Thừa Ân (677, 241) để tự cung:Bạn nhận được nhiệm vụ tiêu diệt 10 Kinh Hồ Ngư Dân xung quanh.Sau đó quay lại nói chuyện với Thi Thừa Ân sẽ nhận được nhiệm vụ đi tìm Nghiêm Tử Tường (1150,1002) đòi lại Tổ Truyền Ngọc Trụy:

Sau khi tới gặp Nghiêm Tử Tường bạn phải bỏ ra 200L bạc nén để chuộc lại Tổ Truyền Ngọc Trụy:


 

Sau khi mua xong Tổ Truyền Ngọc Trụy quay lại gặp Thi Thừa Ân.
Sau đó bạn sẽ được lựa chọn 2 phương pháp tự cung:


 

Tự mình làm: phải kiếm được kỳ ngộ nhận giới đao.
Đơn giản hơn là nhờ người có kinh nghiệm làm: Chúng ta sẽ được giới thiệu tìm tới Tiểu Khôi Tử (625,1144) để hỏi về tin người tịnh thân:


 

Theo hướng dẫn của tiểu Khôi Tử tới phía tây nam Kim Lăng lấy Ngọc Khí (1009,1492). 


 

Sau khi bị phát hiện tiêu diệt 3 Cẩm vệ hoàng cung rồi quay trở về tìm Tiểu Khôi Tử: 


 

Sau đó Tiểu Khôi Tử bắt chúng ta chạy tìm Ngô Bình Uy mua lại Thập Lưỡng Đồ Trù cho Tiểu Khôi Tử (10L bạc nén): 


 

Lưu ý: bạn nên mua 1 lần 23 cái luôn để sau này làm nhiệm vụ bị bắt đi mua đỡ phải quay lại đây mua.
Sau khi rao cho Tiểu Khôi Tử, hắn sẽ nói cho chúng ta biết Quan Công Công là người tịnh thân kinh nghiệm nhất trong cung, chúng ta sẽ tới gặp Quan công Công (665,1053) để giúp tịnh thân.


 

Nhận nhiệm vụ thu thập trứng gà (935,971) cho Quan Công Công.
Tiếp theo cho trứng vào bếp để nấu: 

Sau khi làm xong đối thoại với Quan công công, Quan công công sẽ kêu chúng ta đi tìm Tiểu Hoa Tử (628, 950) để chuẩn bị. 
Thu thập Ớt chuông đỏ (654, 1036) cho Tiểu Hoa Tử. Tiểu Hoa Tử sẽ đưa cho bạn thịt heo cho Quan công công thử đao.
Bước chuẩn bị 3: Tìm hộp công cụ (660, 1028) để lấy Kiếm choTiểu Hoa Tử.
Bước chuẩn bị 4: Tiểu Hoa Tử lại bắt chúng ta tới tìm Ngô Bình Uy (527, 1200) mua tiếp 1 cái thẻ bạc 10 lượng. 
Sau khi rao thẻ bạc 10 Lượng cho Tiểu Hoa Tử, chúng ta tới tìm gặp để nghe nguyện vọng của Quan Công Công (655,1053).
Quan Công Công lại tiếp tục kêu chúng ta mua thêm 1 thẻ bạc 10 lượng đem đến cho tiểu thái giám ở Tây Xương Môn (830,1166), sau đó đem Ngự Thiện mà tiểu thái giám rao cho quay về gặp Quan Công Công.
Sau khi rao Ngự Thiện cho Quan Công Công, lại tới lượt bạn phải đút lót Quan Công Công 20 thẻ bạc 10 lượng.
Sau khi hoàn thành sẽ hiện ra đoạn phim cốt truyện, Và bạn đã bị tịnh thân…. sau đó bạn sẽ gặp trạng thái đau đớn do đao chém, đi lại khó khăn, cần phải tìm Tiểu Điện Tử (629,920) để bịt lại.
Sau khi hoàn thành Tiểu Điện Tử sẽ đưa cho bạn hộp bảo bối của bạn:

 Hướng dẫn gia nhập

Tới gặp Thẩm Tuyết Phi (839,1532) để xác định nhập môn.
Bạn sẽ nhận được nhiệm vụ Mới ra nhập Vô Căn Môn, đối thoại với Trữ Ngọc Cường bên cạnh để được đưa tới tổng đàn:
Nhảy xuống giếng để vào tổng đàn Vô Căn Môn:
Tới gặp Triệu Vô Cực:Triệu Vô Cực sẽ kêu bạn tới diện kiến môn chủ, đối thoại tiếp với Triệu Vô Cực để được dẫn đi diện kiến môn chủ: Ở đây bạn chỉ có thể quỳ đối thoại, không được di chuyển lung tung.

Tiếp tới bạn phải nhận nhiệm vụ đi hạ sát 1 người chơi thực lực Đăng Phong Tạo Cực trở lên:
Quay về tìm Triệu Vô Cực để được đưa tới bái kiến môn chủ Triệu Vô Ngôn.
Tiếp theo đã được nhận làm đệ tử chính thức chúng ta phải học môn quy của Cao Thăng:
Sau đó quay lại gặp Triệu Vô Cực để nghe lại chuyện xưa, lý do lập môn, sau đó theo hướng dẫn tới Tà Vũ Điện trình diện với Võ Lực.


Lần lượt đánh bại 1, 2, 3 đệ tử tỉ võ:Đối thoại với Diện Võ chúng ta sẽ nhận được bí kíp Đoạn Hồn Trận và nhận nhiệm vụ tới Yên Vũ Trang tìm Phong Trường Hận (514,1086) (trên mái nhà tửu phường):
Tìm thuyền phu Sào Quần (573, 1084) để ngồi thuyền tới Mặc Khách Đảo tìm Vương Tuấn Ý (522, 1386).
Quay về phục mệnh Phong Trường Hận, giúp hắn mua 5 Linh Tửu từ chỗ nông phu Dương Lập (575,826):
Sau đó tới Lạc Hà Pha (352, 379) để tìm Phong Trường Hận, bạn phải nhảy lên vách núi để kiếm Phong Trường Hận: Sau đoạn phim cốt truyện Phong Trường Hận sẽ đi trước tới Vọng Vân Pha.
Bạn tới Vọng Vân Pha (288, 380) để tìm Phong Trường Hận.
Bạn có nhiệm vụ phải tiêu diệt hết bọn cướp.
Sau khi hoàn thành, đối thoại với Phong Trường Hận và trở về tổng đàn Vô Căn Môn tìm Triệu Vô Cực.
Tới Thiên Bảo Các bên trái Diêm Tôn tìm Trương Thanh Phong bạn sẽ nhận được 4 tầng đầu của nội công Hồn Thiên Bảo Giám.