Trận pháp

Trận pháp là một nét đặc sắc lớn của võ học truyền thống Trung Hoa, trận pháp bắt nguồn từ chiến đấu quân đội, dùng để bài binh bố trận, phát huy hợp lý hóa chiến lực chiến sĩ, sau đó lưu truyền đến võ lâm, phối hợp với chiêu thức và nội công trên giang hồ, uy lực càng mạnh!

Trận pháp trong võ học, thông qua phối hợp hợp tác lẫn nhau của những người bày bố trận, không chỉ tăng sức mạnh chiến đấu của bản thân, mà còn tập hợp sức mạnh chiến đấu của nhiều người lại với nhau, là pháp môn duy nhất lấy yếu thắng mạnh.Trận pháp biến hóa, linh hoạt phong phú, huyền ảo vô cùng, dị hữu vân: nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Còn có cái gọi là Hư vô sinh Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái, từ đó mà bắt đầu biến hóa vô cùng.Bát quái trận đồ 

Trận pháp tuy mạnh, nhưng mà lực chiến thật sự là do con người chứ không do trận pháp, tôn tử binh pháp có nói: "Tật như phong, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan tri như âm, động như lôi đình" chỉ có người bày trận mới thông thuộc trận pháp, phối hợp hỗ trợ với nhau, phát huy uy lực mạnh nhất của trận pháp.
 

Các loại trận pháp

Trận pháp phân thành 3 loại lớn: trận pháp môn phái, trận pháp giang hồ, trận pháp bang, giữa chúng tồn tại quan hệ khắc chế và bị khắc chế với nhau. Mặc dù nhiều trận pháp nhưng hiệu ứng mỗi trận pháp lại khác nhau, mỗi trận pháp đều có tác dụng tương ứng, ngoài ra trong môn phái chiến và bang phái chiến bên phòng thủ khi sử dụng trận pháp đối ứng còn có thể thêm hiệu ứng đặc thù.

 

Học chiêu thức trận pháp

Mỗi trận pháp đều có chiêu thức trận pháp tương ứng, học được chiêu thức trận pháp thông qua học bí kíp chiêu thức trận pháp tương ứng, bí kíp của chiêu thức trận pháp có thể đạt được thông qua nhiệm vụ và kỳ ngộ tương quan, mỗi người chơi vào game học được trận pháp thứ nhất tức là Tam Tài Trận.

 

Sử dụng trận pháp

Trận pháp phải do đội trưởng của nhóm phát động, sau khi phát động đội viên chỉ cần học được trận pháp tương ứng đứng ở vị trí trận pháp mới có thể tham gia bày trận, sau khi bày trận đông đủ mới phát động thành công.
Sau khi phát động trận pháp thành công sẽ có một phạm vi trận pháp lấy người bày bố làm tâm trận pháp, đồng thời đội viên tham gia bày trận tùy ý tạo ra một mắt trận, đội viên mắt trận không được vượt ra phạm vi trận pháp một đoạn thời gian, nếu không trận pháp sẽ thất bại.


 

Hiệu ứng trận pháp

Mỗi trận pháp sau khi phát động thành công đều có một hiệu ứng đặc biệt, hoặc tăng sức mạnh cho mình, hoặc làm suy yếu quân địch, đồng thời trong phạm vi trận pháp còn có thể sử dụng chiêu thức trận pháp tương ứng
Đa số giữa các trận pháp đều tồn tại quan hệ khắc chế và bị khắc chế, còn có một số trận pháp trong khu vực cấm địa tồn tại hiệu ứng đặc biệt, cung cấp nhiều tiện lợi để tìm kiếm cấm địa.

 

Một số trận pháp cơ bản
La Hán Trận của Thiếu LâmChân Võ Thất Tiệt Trận của Võ Đang


Huyền Nữ Trận của Nga MiĐã Cẩu Trận của Cái Bang

Nguyệt Hoa Lăng Phong Trận của Quân Tử Đường

Độc Hồn Trận của Đường Môn

Thiên Diện Sưu Sát Trận của Cẩm Y Vệ

Tiêu Hồn Trận của Cực Lạc Cốc


Ngoài ra còn rất nhiều trận pháp khác nhau chưa được tìm hiểu hết.