Thế lực giang hồ

Khiêu chiến Thế Lực Giang Hồ để nhận được nhiều bảo điển và vật phẩm quý giá.

Dựa vào Danh Vọng Giang Hồ mà bạn có thể khiêu chiến các cấp thế lực khác nhau.

Đầu tiên mở giao diện Chiến Đấu -  Xem Thế Lực Giang Hồ.

 

 

 

 

Nhấn vào thế lực muốn khiêu chiến để xem thông tin. Tại thẻ Thế lực, dưới ảnh nhỏ có dòng chữ màu xanh lá chứa tọa độ địa điểm Thế Lực khiêu chiến 

 

 

Khiêu chiến thế lực giang hồ sau khi giết boss có cơ hội nhận được các phần thưởng sau:

 

 

Khiêu chiến thế lực giang hồ đủ 7 lần trong ngày sẽ nhận được thêm một phần quà. Danh Tuấn Giang Hồ sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn.