Tửu lượng

Trong Cửu Âm Chân Kinh, luyện uống rượu không chỉ là một hoạt động vui của nhân sỹ giới giang hồ nhằm giết thời gian, mà còn có tác dụng vô cùng lớn trong việc tăng khả năng chống say bởi ảnh hưởng kỹ năng phun rượu Cái Bang.
Ví dụ:
Một người có tửu lượng nhỏ khi bị Cái Bang phun rượu 2 lần sẽ say (cấp độ 1)
Một người có tửu lượng trung bình xác suất bị say sẽ thấp hơn...


Cấp độ say: có 3 cấp độ say
Cấp độ 1 tốc độ di chuyển giảm mạnh
Cấp độ 2 tốc độ di chuyển giảm mạnh,bị hoa mắt (màn hình bị nhòe).
Cấp độ 3 tốc độ di chuyển giảm mạnh,bị hoa mắt, kèm theo triệu chứng nôn mửa.


Cách luyện tửu lượng: Mua rượu để uống (lưu ý là uống không say mới được tính)

Cấp tửu lượng: có 5 cấp, gồm:
Cấp 1: Tiểu 
Cấp 2: Trung (cần uống 180 bình)
Cấp 3: Đại (cần uống 810 bình)
Cấp 4: Hải lượng (cần uống 3000 bình)
Cấp 5: Tửu Tiên (cần uống 10000 bình)Linh tửu là loại rượu luyện tửu lượng tốt nhất vì giá rẻ. Linh tửu hay rượu có thể mua tại NPC Nông phu hoặc Xa phu tại mỗi thành thị.