Hướng dẫn nhiệm vụ Thế Lực mới

Điều kiện

Mở cửu âm chí nội công 2
Thực lực: kỳ tài xuất chúng.
Đáp ứng trong các điều kiện sau:
Có 1 linh thú
Có thẻ diệt boss thế giới - Vương xà
Có thẻ diệt boss thế giới - Thanh Nhã hỗ vương
Có thẻ diệt boss thế giới - Độc Hạt
Đã gia nhập Vô Môn Phái.

 

Hướng dẫn gia nhập

Sau khi đáp ứng đủ điều kiện đến cái bang (589,853) tìm người hướng dẫn vào Vạn Thú Sơn Trang.

 

Khi đáp ứng được thực lực thì khi nhấp vào NPC sẽ hiển thị thêm 2 dòng sau:

 

Dòng 1: Diệt được 1 trong 3 boss thế giớ.i
Dòng 2: Bạn có 1 Linh vật thì nhấp vào dòng này.

Khi đủ điều kiện thì bạn gia nhập thành công Vạn Thú Sơn Trang.

Sau khi hoàn tất gia nhập môn phái, tìm NPC Sử Thư Ưng (585,955) nhận nhiệm vụ.

 

Ra ngoài trả nhiệm vụ cho Thủy Minh Huy (581,937). Sẽ nhận được Phục Dưỡng Khí Công từ tầng 1-5 và bộ võ học Long Hổ Bá Vương Quyền.
Xong quay về đối thoại tiếp với Sử Thư Ưng (585,955) nhận nhiệm vụ “ Trong lòng hoài nghi”.

Gặp Tiểu Thành (600,855). Sau đó dẫn Tiểu Thành đi xem Voi (340,929).
Dẫn đến nơi lập tức trở về gặp Thủy Minh Huy (581,937).
Tìm Tiểu Thành lấy Kim Hoa (357,842). Tiểu Thành đã chạy mất nhanh đến tọa độ (159,775).
Tìm Mã Kiêu Binh (142,771) trả nhiệm vụ “Bối Rối”.
Đến tọa độ (167,940) nhấp vào dây thừng để được dẫn lên núi.
Đánh Cự Ưng (90,849) cứu Tiểu Thành.

 

Trở về trả nhiệm vụ cho Sử Thư Ưng (585,955)
Hoàn thành nhiệm vụ chính chương 1.


Đến tìm Công Bác (597,928) nhận các nhiệm vụ hằng tuần để đạt được Danh hiệu cấp 2
Sau khi đạt danh hiệu cấp 2, tìm Yến Minh Hiên (582,889) nhận nhiệm vụ chính chương 2” “Tăng cấp danh phận”


Tìm Triệu Phúc Nguyên (574,953). Hỏi Phù Bản Cơ cạnh bên xem thử
Mang bẫy giao cho Triệu Phúc Nguyên. Tiếp theo lần lượt đối thoại với Phù Bản Cơ và Sử Mạnh Hùng cạnh bên để nhận tiếp nhiệm vụ “Bắt được hùng vương”
Tìm Thôn dân vũ trang đầy đủ (804,656)

 

Bắt 1 Gấu con (1000,581). Quay về trả nhiệm vụ cho Thôn dân vũ trang đầy đủ (804,656)
Trả nhiệm vụ Thượng Phương (791,701). Sau đó sẽ vào 1 cốt truyện vào đánh bại Gấu Cự Hùng
Quay sang nói chuyện với Ngôn Khải (795,697)
Thu thập Hùng Đảm (796,702) và mang Tiểu Hùng (793,703) giao cho Sử Mạnh Hùng (574,950)

 

Trả nhiệm vụ Thích Lưu (570,835).
Hoàn thành nhiệm vụ chính chương 2.


Sau khi đạt Danh phận môn phái cấp 3
Trở về gặp Thích Lưu (570,835) nhận nhiệm vụ chính chương 3

 

Gặp Bộ Văn (598,828). Sau đó nói chuyện với Hạ Tông Vĩ và Dụ Triết Hạn cạnh bên.
Quay về gặp Sử Vân Báo (607,928)
Nghe nghóng tin Trạm Hạo Cường (550,585)
Quan sát dấu chân dã thú (892,529). Tiếp tục quan sát vết huyết (1024,527)
Gặp Lạp Báo (1165,408). Tiêu diệt xong Lạp Báo
Sau đó đánh bại người không rõ thân phận này.

(chỉ có đánh bại Lạp Báo thì NPC này mới xuất hiện)

 

Trả nhiệm vụ cho Bì Trọng (1159,413)
Trở về gặp Sử Vân Báo (607,928). Tìm Sử Vũ Thi (562,929).
Hoàn thành nhiệm vụ chính chương 3.
Nội công phái: Phục Dưỡng Khí Công.
Gia nhập phái sẽ được: tầng 1-5 (Các tầng từ 6-59 đến tìm Bành Kiếm (594,928) để đổi nội công và võ học).

 

Bạn có thể dùng Thẻ Vạn Thú Sơn Trang để đổi nội công Phục Dưỡng Khí Công.