Hướng dẫn nhiệm vụ Thế Lực mới

 Điều kiện

Phải là Vô Môn Phái và có thực lực Giá Khinh Tưu Thục (Tọa Vong Công 21-25, Nội 1: 15-19, Nội 2: 1-4) trở lên mới có thể gia nhập.

Cần có thêm thẻ Danh Phận Nhập Môn Thẩm Gia.
Nơi tiến hành Cao Thái(228,722) ở Thành Đô.

 

Hướng dẫn gia nhập

Để có được thẻ Danh Phận Nhập Môn Thâm Gia người chơi có thể tìm gặp Chu Nguy (224,785) để nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được thẻ bài danh phận.
Tại đây có đến 5 nhiệm vụ, bạn có thể tùy cọn nhiệm vụ để hoàn thành bao gồm: Dược phẩm, Vải vóc, nguyên liệu gỗ, độc dược, khoáng thạch.

Cần tìm đúng nguyên liệu như yêu cầu sẽ hoàn thành được nhiệm vụ và được tặng thưởng Thẻ Nhập Môn Thẩm Gia.

 

 

Sau khi nhận gia nhập Kim Châm Thẩm Gia ở Cao Thái thì hãy cùng y đi bái kiến Bảo Chủ Thẩm Thương Hải.
Tiếu tục nhận nhiệm vụ ở đó và đến tìm Thẩm Tiểu Khê (247 812)để nghe dặn dò. Tiếp đó hãy ra ngoài cửa thám thính tình hình, sẽ gặp 1 cốt truyện hiện lên, sau đó hãy tiếp nhiệm vụ đánh bại Giang Hồ Thổ Phỉ rồi trò chuyện với Ông Lão Tội Nghiệp(212 749). Lão đã bị trong thương hãy nhanh chóng đến tìm Hoa Sinh Quyền (254 802) để lấy thuốc rồi quay lại ông già đó để trị thương.


Nhấn chuột phải vào Chí Huyết Sa Bố để trị thương và hoàn thành nhiệm vụ.

 

Tiếp đó hãy quay về bẩm báo với Thẩm Tiểu Khê về việc vừa sãy ra. Và đến tìm cầu Thẩm Bùi Giác(291 792) rồi đến Thẩm Quân (268 830) giúp đỡ.

Sau cùng chỉ có thể Thẩm Hi Giác mới có thể trị được bệnh này. Quay lại gặp Ông Lão Tội Nghiệp ở ngoài cửa trị bệnh, tuy bệnh đã giảm nhưng hãy tiếp tục tìm Thẩm Tiểu Khê để học thêm Y thuật.
Thẩm Tiểu Khê sẽ hỏi 1 số câu hỏi hãy trả lời chính xác để hoàn thành khảo nghiệm và thưởng bộ võ học.

Nhiệm vụ tiếp theo là hãy tăng Danh vọng Thâm Gia lên (Xảo Thủ Phi Châm cần 34000 danh vọng có thể xem bằng cách nhấn phím J xem ở tab Động Thái).

Để tăng danh vọng này có thể gặp Thẩm Hi Giác(263 757) hoặc làm nhiệm vụ hằng ngày ở Quản Gia(312 790).
Nhiệm vụ tuần hoàn hàng ngày quà thưởng sẽ về qua đường thư.

Danh vọng đủ trên 34000 hãy quay về tìm gặp Thẩm Hi Giác. Nhận nhiệm vụ.
Sẽ cần thu thập 5 Hóa Cốt Liên(344 679), Toàn Sơn Phong(305 494), Thiên Nam Tinh(416 755).
Trả nhiệm vụ sẽ nhận được Hộ Tâm Đan, hãy uống vào để bảo vệ cơ thể. Sau đó uống thảo dược lạ vào rồi quay lại tìm Thâm Hi Giác để hỏi rõ hơn.
Y sẽ bảo bạn đi quay trong Bảo trại để tìm động vật. Rồi gặp lão Lão Viên Đinh. Mua bẫy thú của lão và ra ngoài (258 735) để săn thú.Bắt được thỏ hãy quay về trả nhiệm vụ và nhận được nội công của Kim Châm Thẩm Gia.
Cứ mỗi Danh phận sau khi nâng cấp lên sẽ nhận được nhiệm vụ tương ứng và thưởng theo các sách tầng cao hơn. 


Một số lưu ý:


 

Hãy tìm lão Quý ở (248 808).
Đổi nội công, võ học các tầng cao hơn. Tìm gặp 2 NPC Thẩm Hoài Viễn, Thẩm Hoài Thiên (309 859).
Bằng chứng thế lực có thể tìm thấy ở đâu ?? (nhiệm vụ tuần hoàn hàng ngày, hoặc mua từ NPC).