Hướng dẫn nhiệm vụ Thế Lực mới

Điều kiện

Hoàn thành Cửu Âm Chí nội 4.
Mỗi ngày nhận 50 đệ tử.
Thực Lực: Ngạo Thị Quần Hùng trở lên.
Đánh giá phải là Cuồng.
Người chơi là Nữ, độc thân, chưa từng ly hôn*.
Người chơi không phải Bổ khoái, không bị truy nã, không có điểm PK, không giết quá 300 người*.
Người chơi không say, không Y Sam Bạo Lộ (phải mặc đồ), không phản sư trong 29 ngày trước.
Người chơi chưa học Đoạn Tình Thất Tuyệt Đao*, Quỳ Hoa Bảo Điển*.
Lưu ý: có thể đến Kim Lăng – Linh Hư (1151,544) làm nhiệm vụ để đạt điều kiện.

Chuỗi nhiệm vụ giới thiệu

Người chơi sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ:Chạy đến nơi đối thoại với Độc Đàn Đệ Tử (359,100) biết được Ngu cô nương đã chạy vào trong cốc làm loạn. Theo chỉ dẫn chạy vào trong tìm Ngu Quán Quán (319,129).

Nghe Ngu Quán Quán giải thích, giúp cô đánh lại Đệ tử Cực lạc Cốc đến bắt Ngu cô nương.Ngu cô nương thì ra muốn tìm người tên Ẩn Phong năm xưa vì cứu mình mà mất đi cánh tay phải, nghe tin chàng ở Cực Lạc Cốc bèn đến tìm. Ngu cô nương tỏ ý muốn được gặp Ẩn Phong nhưng đệ tử Cực Lạc CốcDương Hiểu (321,122) đứng bên cạnh dường như có ý khác.
Thì ra Huyền Y Long Nữ Lục Sảnh Nương sớm đã si mê Ẩn Phong, nếu để ả biết Ngu Quán Quán gặp Ẩn Phong nhất định sẽ không để yên. Trước tiên cứ chạy lại thăm dò ý kiến của Lục Sảnh Nương (295,3) trước đã.
Không ngờ Ngu cô nương lén đi gặp Ẩn Phong, không những bị Lục Sảnh Nương phát hiện mà Ẩn Phong còn tỏ vẻ như không muốn gặp mặt cô.

Ngu cô nương không chịu nổi thương tâm, thần thái bất thường chạy một mạch ra khỏi cốc. Đến Lối vào Cực Lạc Cốc (461,141) xem thử. Ngu cô nương được một vị sư thái dẫn đi, Ẩn Phong dường như còn có điều muốn nói bèn đuổi theo, Lục Sảnh Nương thì tỏ vẻ không bằng lòng.
Khi chạy tới dịch trạm dưới chân núi phát giác những thi thể nằm dưới đất, dường như đã đến muốn một bước. Nói chuyện với Ẩn Phong(441,271) để tìm hiểu sự tình. Y có vẻ lo lắng cho Ngu cô nương, muốn về báo cáo Cốc chủ để dò la tin tức. Nhân tiện có một người may mắn (426,286) sống sót, đến nói chuyện nghe kể lại sự việc.


Nghe người may mắn sống sót kể về Phong Linh Cốc, đến Tô Châu (364,1077) xem thử. Gặp Tiểu Ca (363,1091) gần đó hỏi thăm Phong Linh Cốc.

Chạy đến Phong Linh Cốc (642,1026) đối thoại với Tương Nương canh giữ lỗi vào. 


Vào trong bái kiếm Cốc chủ Phong Linh Cốc Thủy Vô Tâm (780,997)hỏi rõ sự tình.
Thăm hỏi tình trạng sức khỏe của Ngu Quán Quán (775,1009) được biết cô đã hỏng đôi mắt.Chạy ra bên ngoài nói chuyện với Thủy Vô Tâm bàn bạc cách chữa mắt cho Ngu Quán Quán. Được biết Tiết Mục Thần Y đang ở Tô Châu du ngoạn.
Đi gặp Tiết Thần Y (203,853) ở gần đường đến Quân Tử Đường. Giúp thần ý diệt rắn độc, lấy lọ thuốc thần y đưa đem về cho Ngu cô nương uống.
Đem thuốc cho Ngu cô nương sử dụng.


Nghe Ngu Quán Quán kể có đệ tử Phong Linh Cốc đến báo tin bên ngoài có người tìm, chạy theo đệ tử Phong Linh Cốc ra ngoài xem sao.


Hóa ra người đến tìm là Lục Sảnh Nương (600,1030). Cô ta đưa cho một lọ đan dược, bảo dành cho Ngu Quán Quán chữa mắt.
Không ngờ Lục Sảnh Nương tâm địa độc ác lại đưa cho thuốc độc, cũng may vị Bạch Y Nữ Tử đã kịp thời đổi thành Tố Nữ Đan.
Đem thuốc cho Ngu cô nương, nghe chừng đôi mắt đã được chữa khỏi. Qua đối thoại với Ẩn Phong biết được âm mưu của Lúc Sảnh Nương, phát giác có kẻ nghe lén.


Tìm tung tích Kẻ nghe lén (639,1031) bên ngoài, tiêu diệt Mộ Dung Thế Gia Môn Nhân.


Phát giác chỉ là kế điệu hổ li sơn bèn quay vào trong, không ngờ người của Mộ Dung Thế Gia đã vào bên trong, Mộ Dung Thiếu Huyền vì đỡ một chưởng cho Ngu Quán Quán mà bị thương nặng, may có Tủy Vô Tâm nên Mộ Dung Bách Thế không giám làm càn.
Ngu Quán Quán đành dùng mảnh tàng bảo đồ đánh đổi sự an toàn, vì vật đó mà cả nhà bị truy sát nên cũng không muốn giữ nó nữa. Mộ Dung Thiếu Huyền vì cô mà bỏ mạng, cô cũng không muốn ở lại nơi này nữa, cùng Ngu cô nương đi bái tế Thiếu Huyền-Mộ địa (585,1026).
Ngu cô nương từ biệt mọi người, Ẩn Phong cũng nhờ giao một lá thư cho Cốc chủ Đơn Thiên Minh (81,-26), nghe nói về Di Hoa Cung.


Theo lời của Đơn Thiên Minh đến Tửu Lâu Thành Đô (676,713) nghe ngóng tin tức. Vương Diệp Long (680,708) gần đó có vẻ sốt ruột, thử lại hỏi thăm.Đến vũ đài xem thử, nào ngờ xảy ra án mạng. Dò hỏi những người xung quanh tìm manh mối. Phát giác trên lầu có nữ nhân kỳ lạ lại phảng phất hương hoa mai, thì ra là Bạch Y Nữ Tử.


Được biết những kẻ phá quấy sẽ lại tìm đến Vân cô nương, ông chủ của cô cũng sẽ giao nộp cô để bảo toàn mạng sống. Bạch Y nữ tử muốn giúp Vân cô nương bỏ trốn, đến tìm Vân Hiện Tiêu (669,756) hỏi ý.

Vân cô nương đồng ý trông đi, nhưng lo cho tiểu muội ở chung gánh hát muốn dẫn đi cùng. Đến gặp Chủ gánh hát (679,751) đòi người. Đánh bại bọn bảo vệ và đối thoại với chủ gánh hát xem hắn còn có ý làm khó nữa không.


Sau khi tiễn 2 tỷ muội Vân cô nương rời thành an toàn, quay lại hồi báo với Bạch Y Nữ Tử (648,737) nhận được Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh để vào Di Hoa Cung.Hướng dẫn nhiệm vụ gia nhập

Sau khi nhận được lệnh bài gia nhập Di Hoa Cung, tìm Trần Nhược Nhi xuất hiện ngẫu nhiên tại một trong các bến đò quanh Thành Đô. Đối thoại để đến được Di Hoa Cung.


Đưa Mặc Ngọc Mai Hoa Lệnh cho Chu Thụ Ca đứng tại bến thuyền Di Hoa Cung. Sau đó tìm Diệp Linh Băng ở phía trong nhận nhiệm vụ gia nhập Di Hoa Cung.


Sau khi đạt đủ điều kiện và hoàn thành phán định tư cách nhập môn, bạn sẽ nhận được Lệnh bài nhập môn Di Hoa Cung, vượt qua Ảo Vũ Mê Hoàng Trận tiến vào trong cốc.


Đến trước cửa cung gặp Như Tiểu Ý (502,888) nhận nhiệm vụ sơ nhập Di Hoa Cung. Thông qua khảo nghiệm của Như Tiểu Ý, bước đầu gia nhập.


Sau khi thông qua khảo nghiệm, đến lầu chính bái kiến Cung chủ, nói với thị vệ Hoa Nguyệt Ảnh (506,631) bẩm báo Cung chủ.


Vào trong bái kiến Đại cung chủ Hi Trì (509,602).


Nhất thời bị Đại cung chủ từ chối, không thu nhận. Tìm chưởng giáo Long Uyển Nhi (521,706) nghĩ cách.
Cùng bàn bạc với Long Uyển Nhi nghĩ cách lấy lòng cung chủ, dùng Vật liệu Son chế 5 phần Son dâng lên cung chủ.


Đem Son chế được dâng lên cung chủ, không ngờ cung chủ càng thêm giận. Thử đến Bụi hoa (595,728) dùng Kéo cắt hoa tỉa cây.Quay về bẩm báo với Long uyển Nhi, nhận được đệm cói chạy ra chỗ quỳ gối (512,963) mong cung chủ động lòng.


Nhận Công cụ Thêu dệt đến Trướng hoa (397,723) dệt 5 phần vải.Hoàn thành các công việc lấy lòng cung chủ, về gặp Long Uyển Nhi (521,706) hỏi tình hình.Cung chủ nghe tin dường như đã hồi tâm chuyển ý, hãy đến gặp cung chủ Hi Trì (509,602) tiến hành gia nhận Di Hoa Cung.


Tiếp tục đối thoại với Hi Trì cung chủ nhận nhiệm vụ Sơ nhập hoa cung để nhận những vật phẩm cần thiết.
Chạy theo Hoa Nô dẫn đường đến gặp sư tỷ Tử Liêu (375,654) nhận những vật phẩm cần thiết.
Sau khi hoàn trả nhiệm vụ bạn sẽ nhận được Minh Ngọc Thần Công quyển 1~9 và trang phục môn phái. Thông qua tu luyện nội công và làm nhiệm vụ hằng ngày có thể tăng bậc danh phận nhận nhiều phần thưởng hơn.