Nhiệm vụ tiêu biểu

Yêu cầu: đạt danh phận Đào Hoa Sứ Giả
Số lượt: 2 lượt 1 ngày
Phần thưởng cho 1 lượt: 100 danh vọng, 2 Đào Hoa Lệnh, 10 điểm kỳ tài
Nhận nhiệm vụ: NPC Kim Vô Châm Đào Hoa Đảo (-424, -174)
Cách chơi: lần lượt trả lời hết các câu hỏi của NPC, trả lời sai 1 câu thì trả lời lại từ đầu.

 

 

1. Khuê Mộc Lan trong “Nhị thập bát túc” thuộc về?
Tây quan bạch hổ

2. Vi kịch là tiền thân của kịch truyền thống nào
Kinh kịch

3. Ngũ hương chỉ Tần bì, Đại hồi, Đinh hương, Hồi hương và gì nữa?
Vỏ quế

4. “Thổ ngưu hoa” trong “Ngũ hoa bát môn” chỉ cái gì?
Phu khuân vác

5. Thành ngữ “Hồi quang phản chiếu” thuộc tác phẩm nào?
Hồng Lâu Mộng

6. Tác phẩm nào cùng Quan Hán Khanh “Đậu Nga Oan”, Vương Thực Phủ “Tây Sương Ký”, Thang Hiến Tổ “Mẫu Đan Đình” trở thành Tứ Đại Hí Khúc ?
Hồng Thăng “Điện Trường Sinh”

7. Truyền thuyết tết Trùng Dương có lien quan đến nhân vật nào?
Hằng Cảnh

8. Một Giáp cổ đại tính bao nhiêu năm?
60 năm

9. Kỳ di chi niên nghĩa là gì?

100 tuổi

10. Cái nào sau đây không thuộc Tứ Đại Cổ Trấn?
Mộc Độc Cổ Trấn

11. Cái nào dưới đây không thuộc Ngũ Hồ trong “Ngũ hồ tứ hải”
Huyền Vũ Hồ

12. Cầu đá hình vòm cổ nhất hiện nay trên thế giới là cây cầu nào?
Triệu Châu Kiều

13. Cái nào dưới đây cùng với “Mưu đại nghịch” thuộc “Thập ác”?
Mưu Phản

14. Lúa, kê, tắc, mạch và loại nào để được gọi là ngũ cốc?
Đậu

15. Lễ Thất Tịch, người Trung Quốc thường ăn gì?
Xảo Quả

16. Câu nói “Hiệp chi đại giả, vi quốc vi dân” của ai?
Quách Tĩnh

17. Cái nào ở dưới không thuộc “Ngũ thuật”của đông y?
Khôn

18. Người khóc ở Trường thành trong truyền thuyết Tứ Đại Dân Gian tên gì?
Mạnh Khương Nữ

19. Mục nào dưới đây cùng với Lão Tử, Trang Thử thuộc “Lục Tử Toàn Thư”
Tuân Tử

20. Thập Đại Đệ Tử trong Phật giáo , Mục Kiên Liên là Thần Thông Đệ Nhất, vậy A Na Luật đệ nhất cái gì?
Đệ nhất thiên nhãn

21. Trước Thanh Minh hai ngày là hàn thực, thời gian này cấm kỵ gì?
Cấm lửa

22. “Kiêm hà thương thương, bách lộ vi sương” thuộc phần nào trong Thi Kinh?
“Thi kinh-Tần phong-Kiêm hà”

23. Cổ đại lục nghệ có: Lễ, lạc, xạ, ngự, thư và gì nữa?
Số

24. Ngày xưa gọi thi hội là “Xuân vi”, còn “Thu Vi” chỉ cái gì”
Thi hương

25. Ai trong 7 vị hiền tài Trúc Lâm trước lúc hành hình đã đòi đàn khúc Quản Lăng Tản?
Kê Khang

26. Cái nào dưới đây thuộc Hán Tự Lục Thư?
Tượng Hình

27. Ngũ kinh có Kinh thi, Thượng thư, Lễ ký, Xuân thu và gì nữa?
Kinh Dịch

28. Phần nào bên dưới không thuộc tiểu thuyết Văn Thanh Tứ Đại Khiển Trách
Hồng Lâu Mộng

29. Trong Cửu thuộc, lấy huyền tôn làm thế hệ nhỏ nhất, thì thế hệ nào là cao nhất?
Cao Tổ Phụ

30. Trung thần thong trong truyện Xạ Điêu Anh Hùng truyện là ai?
Vương Trùng Dương

31. Trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, người phát minh ra cách đánh lửa là ai?
Toại nhân thị

32. Đậu khấu chỉ người con gái 13 tuổi, nhược quán chỉ con trai bao nhiêu tuổi?
20 tuổi

33. Người thong qua thi đình là “Tiến sĩ”, vậy người thong qua thi hội là gì?
Cống sĩ

34. Danh y nổi tiếng đầu tiên của Trung Quốc cổ đại là ai?
Biển Thước

35. Vị bá chủ cuối cùng trong Xuân thu ngũ bá là ai?
Sở Trang Vương

36. “Ba tư” thời kỳ cổ đại chỉ nơi nào hiện nay?
Y Lãng

37. Tư Mã Quang biên soạn bộ niên thể thong sử đầu tiên của Trung Quốc, gọi là gì?
Tư Trị Thông Giám

38.“Bất nghi vọng tự phỉ bạc, dẫn dụ thất nghĩa” xuất hiện trong bài viết nào của Gia Cát Lượng?
“Tiền Xuất Sư Biểu”

39. Tứ đại mỹ nữ là: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và ai?
Dương Ngọc Hoàn

40. Cổ đại Lục Lễ có: Quan, Hôn, Tang, Tế, Tương Kiến và gì?
Uống rượu

41. Khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, thừa tướng phò tá người là ai?
Lý Tư

42. Cổ đại Lục Pháp có: Quy, Củ, Quyền, Hành, Chuẩn và gì nữa?
Dây thừng

43. Loại nào dưới đây không thuộc 1 trong 7 vũ khí Cổ Long?
Đồ Long Đao

44. Nhân vật anh hung phá đổ Bất Châu Sơn trong thần thoại cổ là ai?
Cộng Công

45. Tam Quan trong cổ đại chỉ Cư Dung Quan, Tử Kinh Quan và?
Đảo Mã Quan

46. Thế Thuyết Tân Ngữ là tập tiểu thuyết của Trung Quốc, tác giả là vị nào ở Nam Bắc Triều?
Lưu Nghĩa Khánh

47. Tứ Thư có Luận Ngữ, Trung Dung, Đại Học và gì nữa?
Mạnh Tử

48. Phối Dược Thất Phương: Đại Phương, Tiểu Phương, Hoãn Phương, Cấp Phương, Kỳ Phương, Phục Phương và gì?
Ngẫu Phương

49. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí và gì nữa mới được gọi là ngũ thường?
Tín

50. Tứ Đại Danh Kiều chỉ: Triệu Châu Kiều, Lạc Dương Kiều, Lô Câu Kiều và gì nữa?
Quản Tế Kiều

51. Trẻ con tức chỉ ấu niên nhi đồng, còn chỉ gì nữa?
Tổng Giác

52. Gia Quan chỉ nam tử 20 tuổi, “Cập kê” chỉ cái gì?
Nữ tử 15 tuổi

53. Bát cổ văn lấy phá đề để bắt đầu, sau đó lần lượt là thừa đề, khởi giảng, nhập thủ, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, sau cùng là gì?
Thúc Cổ

54. Tầng thứ 18 trong 18 tầng địa ngục là?
Dương Đồng Địa Ngục

55. Tứ đại gia Bắc Tống chỉ Âu Dương Tu, Tô Thức, Vương An Thạch và ai?
Hoàng Đình Kiên

56. Cái nôi của dân tộc Trung Hoa là?
Hoàng Hà Lưu Vực

57. Đường Tống Bát Đại Gia có 3 người cùng họ, hỏi là họ nào?


58. “Nhạc Phủ Song Bích” chỉ “Mộc Lan Thi” và?
“Khổng Tước Đông Nam Phi”

59. “Hậu Đình Hoa” trong “Cách Giang Do Xướng Hậu Đình Hoa” là ca khúc do ai viết?
Trần Hậu Chủ

60. Tam Cô trong “Tam Cô Lục Bà” là chỉ ni cô, đạo cô và gì nữa?
Quái Cô

61. Hoàng Dung làm “Hảo Cầu Thang” cho ai?
Hồng Thất Công

62. Yến Âu trong Từ Sử chỉ ai?
Yến Thù, Âu Dương Tu

63. “Phi tuyết lien thiên xạ bạch lộc, tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên” là tác phẩm của ai?
Kim Dung

64. Ngôi chùa được xem là ngôi chùa đệ nhất thiên hạ ở đâu?
Hà Nam Thiếu Lâm Tự

65. Linh Phong, Linh Nham và cái gì được gọi là “Nhạn Đãng Tam Tuyệt”?
Đại Long Thu

66. Ai là thi nhân đời Đường được người đời gọi là Thi Quỷ?
Lý Hạ

67. Lưu Viên trong Tứ Đại Danh Viên ở đâu?
Tô Châu

68. “Dương Quan Đại Đạo” vốn chỉ thong đến con đường nào?
Tây Vực

69. Cái nào dưới đây không thuộc Tứ Hải trong “Ngũ Hồ Tứ Hải”?
Bắc Hải

70. Điều kiện tham gia thi đình là gì?
Cống Sĩ

71. Nữ Oa đã dùng bao nhiêu viên đá để vá trời?
365

72. Hoàng đế cổ đại tử vong gọi là “Băng hà”, vương hậu tử vong gọi là gì?
Hoăng

73. Người đề ra “Bãi truất bách gia, độc tôn nho thuật” là ai?
Đổng Trọng Thư

74. Tam giáo trong Tam giáo cửu lưu chỉ Phật giáo, Đạo giáo và?
Nho giáo

75. 15/7 âm lịch là Tết Trung Nguyên, còn gọi là?
Quỷ Tiết

76. Ngũ âm gồm: Cung, Thương, Giác, Chủy và?


77. Đông Chí là khởi điểm của một tiết, còn gọi là gì?
Đến nay

78. Diêm La Vương là điện thứ 5 trong “Thập Điện Diêm Vương”, vậy điện thứ nhất là ai?
Tần Quảng Vương

79. Trong 24 tiết khí, sau Lập Thu là tiết nào?
Xử Thử

80. Phục Hy, Nữ Oa và ai được gọi là Tam Hoàng
Thần Nông

81. Tam Ngôn trong ”Tam Ngôn Nhị Phách” chỉ lời “Dụ Thế Minh Ngôn”, “Cảnh Thị Thông Ngôn” và gì nữa?
Tỉnh Thế Hằng Ngôn

82. Tiểu Lý Đỗ chỉ hai vị thi nhân nào?
Lý Thương Ẩn, Đỗ Mục

83. Tị Thử Sơn Trang thuộc Tứ đại danh viên sao?
Thị

84. Lục Bà trong Tam Cô Lục Bà là chỉ Nha Bà, Bà Mai, Sư Bà, Tú Bà, Dược Bà và gì nữa?
Bà Mụ

85. Kiệt tác nào dưới đây không thuộc Nhị Thập Tứ Sử?
Tả Truyền

86. Tam Sơn trong Tam Sơn Ngũ Linh chỉ An Huy Hoàng Sơn, Giang Tây Lư Sơn, và núi nào nữa?
Nhãn Đãng Sơn Chiết Giang

87. Cổ đai Lục Nghĩa có: Phong, Phú, Hưng, Nhã, Tụng và gì nữa?
Tỉ

88. Tam thu trong “Nhất nhật bất kiến, như cách tam thu” chỉ cái gì?
3 quý

89. Xuân Thu là sử thư đầu tiên do cá nhân biên soạn ở Trung Quốc, tác giả là ai?
Khổng Tử

90. Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ sống ở đáy Tuyệt Tình Cốc bao lâu?
Thập lục niên

91. Phần nào bên dưới không thuộc Lục Tử Toàn Thư?
Hàn Phi Tử

92. Trường Giang Tam Hiệp là chỉ “Cù Đường Hiệp, “Vu Hiệp” và gì nữa?
Tây Lăng Hiệp

93. Tam Thanh trong Tây Du Ký chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và?
Đạo Đức Thiên Tôn

94. Linh Nham Tự đứng đầu “Tứ Đại Danh Sát” Trung Quốc, xin hỏi Linh Nham Tự này ở đâu?
Tế Nam

95. Cái nào dưới đây không thuộc Thất Tình trong Thất Tình Lục Dục?
Bi

96. Cái nào dưới đây không thuộc Trường Châu Bát Quái?
Lý Thích Chi

97. Tự điển đầu tiên của Trung Quốc là?
Thuyết Văn Giải Tự

98. Cái nào dưới đây thuộc Dịch Kinh Lục Thập Tứ Quái?
Khảm vi thủy

99. Bộ Thế Kỷ Truyện Thông Sử đầu tiên của Trung Quốc nói về”
“Sử Ký”

100. Đông kinh thời kỳ Bắc Tống chỉ nơi nào hiện nay?
Khai Phong

 

Theo bài hướng dẫn của thành viên SquallLeonhart