Sự kiện: Quà đăng nhập lần đầu

Tân Thủ mau nhận quà! Khi lần đầu tiên đăng nhập Cửu Âm Chân Kinh, hệ thống sẽ gửi trực tiếp vào hòm thư hệ thống của nhân vật.

Gói quà bao gồm: 

 

Gói quà

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Quà đăng nhập

Tử Thần Đan

 

05

 Sử dụng tăng 100.000 chân khí 

Công cụ sửa chữa

50

 Dùng sửa chữa trang bị

Rương trang bị 2 (14 ngày)

 

01

 Mở rộng 8 ô trong túi Trang Bị

Túi vật phẩm 2 (14 ngày)

 

01

 Mở rộng 8 ô trong túi Vật Phẩm

Rương vật liệu 2 (14 ngày)

 

01

 Mở rộng 8 ô trong túi Nguyên Liệu

Hộp đặc biệt 2 (14 ngày)

 

01

 Mở rộng 8 ô trong túi Nhiệm Vụ

Mã Tiêu [Đại Uyển Mã] (14 ngày) 

 

01

 Mã tiêu

Bách Khoa Toàn Thư

 

01

 Chứa các loại nghề

Bạc Khóa (lượng)

 

500

 Sử dụng nhận Bạc khóa

Tàng Đầu Lộ Vĩ

 

05

 Trong 1 giờ miễn 5 lần tăng điểm PK