Phản sư, xuất sư

Nơi tiến hành phản sư, lịch luyện và dịch dung Thiếu Lâm (790 385)

 

Phản sư

Các điều lệ phản sư sẽ như các phái khác: Để gia nhập lại phái hãy đến chỗ Tổ Huân (529 703)
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ phản sư hãy đi tìm Đả Thủ hung ác(822 420) và đánh bại 3 tên. Sau đó chạy đến gặp Trần Nhĩ Đông(824 420). Lão sẽ yêu cầu bạn đến chỗ Tổ Minh để nói chuyện.


 

Kết thúc trò chuyện hãy quay lại trừng trị Đệ tử La Hán Đường (897 432) đánh bại 3 tên rồi quay lại báo với Tổ Minh

 

Sau cùng hãy đến tìm Huyền Hoài Đại Sư để hoàn thành khảo nghiệm và nhận thẻ phản sư, nhận được thẻ phản sư có thể thông qua Chỉ Dẫn Phản Sư để rơi môn phái.

 

Xuống núi lịch luyện


Yêu cầu : 
- Máy chủ mở nội công 2 
- Không giữ chức vị phái.
- Không phải đang làm nhiệm vụ phản sư, dịch dung xuống núi.
- Cách lần thoát ly môn phái trước đó hơn 30 ngày.
- Thực lực Đăng Phong Tạo Cực trở lên.

Nhiệm vụ: 
Nhận tại Chỉ Dẫn Hạ Sơn Lịch Luyện. Sau đó hãy đến tìm Huyền Hoài Đại Sư để tiếp tục nhiệm vụ.

 

Rồi hãy tìm chỗ ẩn nấp (914 457), sau đó trò chuyện với Tịnh Duyên ở gần đó. Tịnh Duyên sẽ bảo bạn đến chỗ vắng người (936 817) chờ lẻn ra khỏi phái. Tại đó bạn sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ Tịnh Duyên khỏi các cao thủ.

 

Quay về tìm Huyền Hoài Đại Sư để nghe theo sắp xếp của ông. Huyền Hoài Đại Sư yêu cầu chứng minh thực lực bằng cách thu thập về 50 thẻ Thực lực.
Thu thập được 50 Thẻ Thực Lực hay mang đến timg Tổ Minh trả nhiệm vụ. Chờ 1 ngày sau để có thể nhận được Lệnh Bài Thẩm Tra, khi đó có thể xuống núi lịch luyện.