Sự kiện: Online nhận quà

 Chỉ cần online đủ thời gian yêu cầu sẽ nhận ngay những gòi quà hữu ích.

Online thường ngày:

Chỉ cần online đủ 1h 1 ngày sẽ nhận ngay 3 gói quà qua hòm thư hệ thống:

 

Thời gian online tích lũy

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

5 phút

Màn Thầu

 

5

Hồi phục 20 độ no

Tụ Hồn Đan

 

1

EXP + 250% trong 60"

Tuyết Liên Đan

 

5

Tăng 1 vạn tu vi

15 phút

Hình vẽ Họa Ảnh

 

2

Đạo cụ bắt cóc

Cửu Chuyển Thông Minh Hoàn

 

1

Đạo cụ cấm địa

Cá Sốt Canh Xương

 

1

Thức ăn

60 phút

Sửa công cụ

 

10

Phục hồi độ bền vũ khí trang bị vv...

Hổ Phách Nội Tu Đan

 

1

Tăng 100% tốc độ nội tu trong 30"

Giang Hồ Lệnh Bài

 

1

Thu thập để đổi thưởng ở Đại Sứ Sự Kiện

 

Online giờ vàng


Trong thời gian sự kiện, 20h30 đến 22h30 mỗi tối tất cả người chơi chỉ cần đăng nhập online tích lũy đủ 45 phút, là hệ thống sẽ tặng gói quà online thông qua hòm thư.

Cụ thể gói quà thưởng:

 

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Ghi Danh Lễ Hộp

01

Chứa 05 Huyền Nguyên Đan.

Có cơ hội nhận được:

Tình Báo Giang Hồ - II

Bảo Hạp Võ Học

Khu Ma Lệnh

01

Đạo cụ kỳ ngộ, kích hoạt Tâm Ma

Lễ Đản Cẩm Hạp

01

Mở ra các loại trứng

Kỳ Trân Dị Bảo

01

Thần bí bảo rương