Hướng dẫn nhiệm vụ Thế Lực mới

Điều kiện:
Người chơi phải là Vô Môn Phái và chưa gia nhập các thế lực khác.
Sever hoàn thành cửu âm chí nội công 4.
Mỗi ngày thu nhận 50 đệ tử.
Số lần sát nhân không quá 300.
Người chơi không có điểm PK.
Người chơi chưa tịnh thân.
Người chơi là Tà.
Người chơi cần có nghề quẻ sư.
1 trong 4 nghề Cầm Kỳ Thi Họa đạt cấp 4.
Người chơi đã học qua 3 loại trận pháp.
Người chơi chưa từng học qua Quỳ Hoa Bảo Điển.
Thực lực Ngạo Thị Quần Hùng.

Hướng dẫn gia nhập:
Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Tân Thủ tới Xa Phu chọn đi gia nhập phái sau đó chọn Đào Hoa Đảo để biết được hướng dẫn chi tiết.Theo chỉ dẫn tới Tô Châu 795,750 gặp Diêu Thành để nhận nhiệm vụ.Sau đó đi tìm Mã Hoắc Hoắc (Tô Châu 1065,960).
Tiếp tục trò chuyện cùng Thôn Dân (Tô Châu 1067,960) sau đó đi đánh bại 8 tên Thủy Tặc Lâu La (Tô Châu 1524,947).Sau khi đánh xong 8 con, quay về gặp lại Mã Hoắc Hoắc (Tô Châu 1054,1010).
Nhận nhiệm vụ diệt 8 Thủy Tặc Kiếp Phỉ (1061,1002) sau khi đánh xong trả nhiệm vụ cho Mã Hoắc Hoắc (Tô Châu 1054,1010).
Sau đó nhận nhiệm vụ đánh bại Thủy Tặc Thủ Lĩnh (1042,1019).Sau khi đánh xong trả nhiệm vụ cho Mã Hoắc Hoắc (Tô Châu 1054,1010).
Sau đó tới gặp Trương Tam (1580,753) nhận nhiệm vụ tới (1589,761) thu thập 3 Ngọc Trai.Quay về trả nhiệm vụ cho Trương Tam (1580,753) và nhận nhiệm vụ tới (730,496) gặp Trương Tam.
Tiếp tục tới (628,486) nói chuyện với Cổ Đại Tài, sau khi nói chuyện tiến hành chạy nhảy xung quanh NPC Cổ Đại Tài để thu hút sự chú ý của NPC này.
Lưu ý: có thể chạy ra tọa độ (618,483) chạy xung quanh khu vực này hoặc chạy trước mặt NPC này!


Sau đó quay trở lại (1580,753) gặp Trương Tam, tiếp tục tới gặp Tôn DI Vi (1565,784) sau đó tới gặp Chu Tư Cầm (1559,787) và tới gặp Bách Lâm Đằng 1552,779
Sau đó tới (1580,753) gặp Trương Tam trả nhiệm vụ
Sau đó nói chuyện với Trương Tam (1580,753) nhờ NPC đưa tới Đào Hoa Đảo (Lưu ý là phải ngồi thuyền, bơi tới ko được vô)Tới Đào Hoa Đảo tiến hành gặp Vân Thư (Đào Hoa Đảo -388,285)
Sau đó tiến hành nhận nhiệm vụ tại NPC này
Lưu ý: nếu không nhận sẽ không có nhiệm vụ trong bảng nhiệm vụ (L).Sau đó nói chuyện với NPC này chọn Phân Định Tư Cách Nhâp Môn.NPC sẽ thông báo các điều kiện mà người chơi chưa đáp ứng được trên màn hình.Sau khi đáp ứng đủ điều kiện NPC này sẽ cho 1 Lệnh Bài Nhập Môn Đào Hoa Đảo.Mang Lệnh bài này đi gặp Ngư Ông (Đào Hoa Đảo -405,284) trả nhiệm vụ, sau đó cốt truyện hiện ra và khi kết thúc cốt truyện nhân vật được đưa vào (-481,-254).
Khi này đi gặp Hoàng Linh Xu (Đào Hoa Đảo -485,-253) nói chuyện và tiếp tục nói chuyện với NPC này nhận nhiệm vụ Tín Vật Bái Sư (nếu không chủ động nói chuyện sẽ không có tiếp nhiệm vụ trong bảng nhiệm vụ)
Tiếp tục lần lượt thông qua các khảo nghiệm:
Tới gặp Tần Huyền Lôi (Đào Hoa Đảo -528,-105) NPC này sẽ yêu cầu bạn đi tìm kỹ năng Thiên Lý Truy Hồn 1-1 (kỹ năng bộ Thiên Ma Truy Hồn Đao) sau khi tìm được đưa tới trả nhiệm vụ cho NPC này sẽ nhận được Tín vật bái Sư của Tần Huyền LôiTới gặp Kim Vô Châm (Đào Hoa Đảo -424,-174) NPC này sẽ yêu cầu bạn trả lời câu hỏi, Sau khi trả lời xong nói chuyện với NPC này nhận được Tín Vật Bái Sư của Kim Vô Châm.Tới gặp Đào Nhi (Đào Hoa Đảo -573,-22) nhận khảo nghiệm, sau đó cốt truyện hiện ra, dẫn Đào Nhi đi tới địa điểm trong cốt truyện tại (-766,-42)Sau đó quay về trả nhiệm vụ cho Nhi (Đào Hoa Đảo -573,-22) nhận được Tín Vật Bái Sư của Đào NhiGặp NPC Lý Hàm Thu (Đào Hoa Đảo -692,-167) NPC này sẽ cho 3 công cụ và yêu cầu sử dụng công cụ trên loại Hoa (-292,-163) ở cạnh đó, sau khi hoàn thành sẽ nhận được Tín Vật bái sư của Lý Hàm ThuKhi thông qua 4 khảo nghiệm, tiến hành mang 4 Tín Vật Bái Sư tới gặp Hoàng Linh Xu (-485,-253) trả nhiệm vụ.
Cốt truyện hiện ra, sau khi kết thúc người chơi sẽ được yêu cầu vượt qua Đào Hoa Trận. Tiến tới vị trí sáng xung quanh cây Đào để vào Đào Hoa Trận.


Cách giải Đào Hoa Trận:
Khi vô Đào Hoa Trận sẽ có 1 thanh ngang có các ô tròn có các màu khác nhau. Trong trận này sẽ có những điểm có màu tương ứng, chỉ cần lần lượt tới các điểm này theo màu từ Trái sang phải của thanh ngang sẽ vượt qua được trận (mỗi điểm bạn tới theo thứ tự ô trên thanh ngang sẽ được in đậm lên). trong túi nhiệm vụ sẽ có Đào Hoa Trận Pháp Đồ, click phải vào vật phẩm này sẽ có bản đồ trận pháp hiện ra.

Sau khi vượt qua được Đào Hoa Trận, tới gặp Hoàng Linh Xu (-485,-253) trả nhiệm vụ sau đó tới gặp Hoàng Cổ Tiêu (Đào Hoa Đảo -607,-259) và trả lời câu hỏi của NPC này.
Trả lời xong cốt truyện hiện ra, kết thúc cốt truyện đối thọa với NPC Hoàng Cổ Tiêu (Đào Hoa Đảo -607,-259) lúc này nhân vật đã gia nhập được phái!
Nói chuyện với NPC Hoàng Cổ Tiêu (Đào Hoa Đảo -607,-259) nhận nhiệm vụ (Chính) Cổ Tiêu Di Tình sau đó tới gặp Lý Hàm Thu (-692,-167)Sau đó tới -573,-210 cốt truyện hiện ra sau khi kết thúc cốt truyện tới gặp NPC Hoàng Cổ Tiêu (Đào Hoa Đảo -607,-259) nói chuyện.
Tới gặp Trình Viên (Đào Hoa Đảo -498,-307).
Sau đó tới gặp Hoàng Linh Xu (-485,-253) trò chuyện, cốt truyện hiện ra, tiến hành đánh bại NPC này, sau khi đánh bại NPC này tiến hành nói chuyện cùng NPC này cho tới khi có cốt truyện hiện ra, sau khi kết thúc cốt truyện, tới gặp Sầm Cửu (-253,-83) đối thoại và đánh bại NPC này và tiếp tục nói chuyện với NPC này.
Sau đó tới gặp Kim Vô Châm (-424,-174), NPC này sẽ yêu cầu bạn tới Phong Sào (-424,-143) thu thập 3 Mật Ong.Sau đó mang về trả cho Kim Vô Châm (-424,-174), sau đó đi tìm gặp Đào Nhi (-573,-22) trò chuyện và đi tìm A Tường (-784,-229) sau khi nói chuyện với NPC này xong tiếp tục đi tìm NPC Tần Huyền Lôi (-528,-105) nói chuyện và tỉ thí cùng NPC này.
Cốt truyện hiện ra, kết thúc cốt truyện tiếp tục đối thoại cùng Tần Huyền Lôi sau đó đi nói chuyện cùng NPC Ngô Á Đồng (-557,55).
Về gặp lại NPC Tần Huyền Lôi (-528,-105) nói chuyện và quay lại tìm NPC Ngô Á Đồng (-557,55) tuy nhiên NPC này đã đi, quay về báo lại cho Tần Huyền Lôi.
Sau đó đi tìm Trương Bích Vân (-640,-50) và đánh bại NPC này, sau đó nói chuyện với NPC này và đi gặp Lý Hàm Thu (-692,-167) nhận nhiệm vụ.
Đi tìm Trương Bích Vân (-1538,4) trả nhiệm vụ. NPC này ở ngoài Đào Hoa Đảo phía ngoài biển ở trên Vô Danh Đảo, sau khi nói chuyện cốt truyện sẽ hiện ra.
Sau đó đánh bại 5 Quan Binh (-1499,1) và Giang Đại Dũng (-1483,-18) sau đó quay lại nói chuyện cùng Trương Bích Vân (-1538,4) cốt truyện hiện ra, cốt truyện kết thúc tiếp tục nói chuyện với Trương Bích Vân cốt truyện tiếp tục hiện ra, kết thúc cốt truyện tiến hành đánh bại 2 Hải Tặc Cương Tiêu (-1573,21) , Hải Tặc Lương Thảo-Thủ Vệ (-1591,13) , và đốt 1 Lương Thảo -1605,11 sau đó quay về nói chuyện với Lý Hàm Thu cốt truyện hiện ra, kết thúc cốt truyện nói chuyện cùng Trương Bích Vân sau đó quay lại trả nhiệm vụ cho Lý Hàm Thu, sau đó đánh Ngô Thao Thiên để bảo vệ Lý Hàm Thu, quái này mạnh nhưng không cần đánh chết, sau khi đánh 1 lát nhiệm vụ sẽ hoàn thành.Trò chuyện với Lý Hàm Thu trả nhiệm vụ, cốt truyện hiện ra, kết thúc cốt truyện nói chuyện cùng Trương Bích Vân hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này.
Trong quá trình làm nhiệm vụ này sẽ nhận được Danh Vọng Quyên (Đào Hoa Đảo) và Đào Hoa Lệnh.

Nội Công của Đào Hoa Đảo có thể đổi bằng vật phẩm Đào Hoa Lệnh tại NPC Hoàng Linh Xu (-485,-235).
Võ học của Đào Hoa Đảo có thể đổi bằng vật phẩm Đào Hoa Lệnh tại NPC Trình Viên (– 498,-307).
Đào Hoa Lệnh và Danh Vọng phái có thể kiếm được thông qua các sự kiện hàng ngày trong giao diện J - cách chơi.
Sau khi học trang 1 nội công Bích Ba Tâm Kinh nhận được thân phận Kỳ Môn Ẩn Sĩ.
Cách tăng thân phận phái trong U có thể tìm Tôn Như Phong (-326,-183) hoàn thành nhiệm vụ tăng cấp Danh Phận bậc 2 – nhận Danh Phận Đào Hoa Sứ Giả.