Thăm Dò Hoàng Thành - giới thiệu

Hoàng thành

Giới thiệu cách chơi

Khắp nơi trong Hoàng Thành đã bị cài vào rất nhiều phản quân, để không đánh rắn động cỏ, Thiên Tử phái Cao Thủ Mật Thám đi thu thập tình báo của phản quân, muốn tóm gọn trọn ổ bọn chúng. Cao thủ tinh thông kỹ năng thăm dò ban đêm lại biết rõ địa hình của Hoàng Thành. Nhân đêm trăng, Cao Thủ đưa đại hiệp lẻn vào trong Hoàng Thành canh giữ nghiêm ngặt.