Thăm Dò Hoàng Thành - cách chơi

Quy tắc cách chơi chi tiết

 • Đại hiệp cần đi theo Cao Thủ vào Hoàng Thành, hoàn thành mục tiêu 5 ải . Mỗi lần hoàn thành 1 mục tiêu xong, Cao Thủ sẽ tiếp ứng đại hiệp đến khu vực tiếp theo tìm kiếm.
 • Nếu đại hiệp có thể trong thời gian hoàn thành mục tiêu 5 ải, thì có thể vào vòng tiếp theo tìm kiếm, số vòng càng cao, phản quân có thể gặp càng lớn mạnh.
 • Đại hiệp nếu gặp bất trắc, hoặc trong thời gian hạn giờ chưa hoàn thành mục tiêu, Cao Thủ sẽ cứu đại hiệp ra.
 • Mỗi lần hoàn thành mục tiêu, có thể chọn 1 Túi Gấm để tạm thời tăng cường khả năng của đại hiệp. Khi khiêu chiến kết thúc những khả năng này sẽ bị xóa.
 • Cao Thủ sẽ truyền thụ thiên phú do thám ban đêm cho đại hiệp, thông qua không ngừng thí luyện khiêu chiến để tích lũy thiên phú, khả năng thiên phú kích hoạt có thể giúp đại hiệp mạnh hơn khi vào do thám ban đêm.
 • Thông qua thu thập Đồ Giám có thể nhận được thêm kỹ năng tìm kiếm, kỹ năng đồ giám rất mạnh, sử dụng linh hoạt có thể giúp đại hiệp hoàn thành khiêu chiến độ khó cao hơn.
  • Ải 1: Tiêu Diệt Uy Hiếp (Mục tiêu: Đánh bại tất cả phản quân của khu vực này)
  • Ải 2: Lần Theo Dấu Vết (Mục tiêu: Tìm ra tất cả manh mối của khu vực)
  • Ải 3: Giương Đông Kích Tây (Mục tiêu: Kích hoạt và bảo vệ khu vực mục tiêu)
  • Ải 4: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân (Mục tiêu: Cứu và hộ tống mỹ nhân rút lui an toàn)
  • Ải 5: Qua Ải Trảm Tướng (Mục tiêu: Cuối cùng chiến thắng Tướng Thủ Phản Quân)

Quy tắc tham gia

 • Thực lực đại hiệp tham gia khiêu chiến cần đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ.
 • Mỗi tuần có 3 cơ hội khiêu chiến, trong thời hạn chưa khiêu chiến thành công hoặc bị trọng thương là khiêu chiến thất bại, trừ 1 cơ hội khiêu chiến.
 • Khi ở giai đoạn chuẩn bị có thể tạm thời rời đi, bảo lưu số vòng hiện tại, khi vào khiêu chiến lại sẽ bắt đầu khiêu chiến từ số vòng hiện tại.