Võ kỹ Côn Luân - Hàn Tuyền Tẩy Tâm Phổ

Hàn Tuyền Tẩy Tâm Phổ·Cầm Tâm

Bế Tâm Tự Thận

Bế tâm tự thận, chung bất thất quá. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước và thêm 1 tầng Tự Thận cho kẻ địch chưa đỡ đòn: Giảm tốc 15%, duy trì 10s, có thể cộng dồn 3 tầng.

Chiêu thức có thể trữ lực, tăng uy lực chiêu thức, trữ lực thành công xong: Có thể đánh lui kẻ địch chưa đỡ đòn.

Cầm Tâm: Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Chiêu thức biến thành kỹ năng đơn 20m, sát thương gây ra có thể bắn lan đến tối đa 5 kẻ địch trong 5m xung quanh mục tiêu.

 

Tứ Vọng Khê Sơn

Lãnh vũ lương tuyết, viễn viễn tương tục. Thi triển một đường Kính Tượng của bản thân đến khu vực chọn gây sát thương cho kẻ địch 5m xung quanh. Khi chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn và không tồn tại sẽ khiến kẻ địch đơ trong chốc lát, đòn cuối của chiêu thức sẽ đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn xung quanh.

Vừa ra tay vừa để lại 1 đường Hàn Tuyền duy trì 7s: Khi đội hữu ở trong Hàn Tuyền né tấn cả tấn công của ám khí thi triển chiêu thức là trạng thái Hoàng Bá Thể.

Cầm Tâm: Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Tăng phạm vi khu vực có thể nhấp chọn; Thời gian duy trì Hàn Tuyền bộ này sinh ra có thể duy trì đến 30s, nhưng Hàn Tuyền tối đa đồng thời tồn tại 1 cái (Tức là sau khi có võ kỹ, 1 đệ tử Côn Luân tối đa đồng thời có 1 Hàn Tuyền; Giữa các đệ tử Côn Luân, số lượng Hàn Tuyền không ảnh hưởng nhau).

 

Phong Khởi Vân Đạm

Hoa khai hoa lạc, bất ngôn thị phi. Gây sát thương cho mục tiêu.

Cầm Tâm: Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Tăng tỉ lệ chính xác.