Nội Công Ẩn Thế - Thiên Du Quyết

Nội Công Ẩn Thế-Thiên Du Quyết

Thuộc tính nội công: Âm Nhu

Số tầng cao nhất có thể tu luyện: 72 tầng

Hiệu quả đủ tầng:

Lực Tay

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

137

132

285

122

149

 

Khí Huyết tăng

Nội Lực tăng

Nội Phòng

Sức Bền Đỡ Đòn

9600

2730

215

8580

 

Xuân Lộ Chi Tư: Khi bị tấn công có tỉ lệ nhất định nhận được trạng thái Xuân Lộ Chi Tư, trong thời gian nhất định mỗi giây hồi phục 1.5% Khí Huyết.

 

Thu Sương Chi Liệt:  Khi tấn công có tỉ lệ nhất định nhận được trạng thái Thu Sương Chi, trong thời gian nhất định sát thương chiêu thức tăng 30%.

 

Xuân Lộ Thu Sương: Khi Xuân Lộ Chi Tư, Thu Sương Chi Liệt cùng lúc tồn tại, bị tấn công sẽ thêm cho kẻ địch Xuân Lộ Chi Tư-Địch: Sát thương chiêu thức giảm 30% (Duy trì thời gian nhất định, khi Xuân Lộ Chi Tư hoặc Thu Sương Chi Liệt của bản thân biến mất sẽ xóa); Đồng thời, hiệu quả tấn công của Thu Sương Chi liệt tăng: Có thể tăng thêm Hấp Huyết 15%.