Nội công Ẩn Thế - Bích Du Quyết

Nội Công Ẩn Thế - Bích Du Quyết

Thuộc tính nội công: Âm Nhu

Số tầng cao nhất có thể tu luyện: 49 tầng

Hiệu quả đủ tầng:

Lực Tay

Thân Pháp

Nội Tức

Canh Khí

Thể Phách

48

68

111

43

68

 

Khí Huyết tăng

Nội Lực tăng

Nội Phòng

Sức Bền Đỡ Đòn

4020

1110

100

4380

 

Du Vân: Khi bị tấn công có tỉ lệ nhận được trạng thái Du Vân duy trì thời gian nhất định: Tốc độ di chuyển của bản thân tăng 30%, ở trạng thái Du Vân bị tấn công lại thì sẽ hồi phục Khí Huyết bản thân (Chịu ảnh hưởng của uy lực nội công và uy lực cận chiến)

 

Kinh Long: Trong 10s sau khi trạng thái Du Vân tồn tại và kết thúc, phát động tiếp tấn công sẽ nhận được trạng thái Kinh Long duy trì thời gian nhất định: Khiến sát thương chiêu thức bản thân tăng 20%. (Mỗi lần kích hoạt trạng thái Du Vân xong chỉ có thể kích hoạt 1 lần trạng thái Kinh Long)