Ra mắt

29

10

19

SHARE ĐẠT MỐC
QUÀ CỰC SỐC

share

Lượt share tính từ bài viết Fanpage

TỨ ĐẠI THẾ GIA

 • Đông
  phương
  Đông
 • Nam
  cung
  Nam
 • Mộ
  dung
  Mộ
 • Yến
  môn
  Yến

Đông
phương

Đông Phương Thế Gia là danh môn đúc hạng 1 nổi tiếng trong giang hồ. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, nghe nói, trong kho báu bí mật của gia tộc có cất giấu vô số thần binh lợi khí, đến nay vẫn có không ít kẻ trộm bảo dấn thân vào nơi nguy hiểm này.

Phương Vị: Yến Kinh

Trận Doanh: Cuồng

Binh khí độc môn: Trọng kiếm

Võ học: Đông Phương Vô Phong Kiếm

Thuộc tính: Thái Cực

xem thêm

Thế
gia

Nam
cung

Thành Đô Nam Cung vì lập được chiến công trong chiến dịch Tịnh Nan nên được triều đình trọng thưởng. Không chỉ võ công khác người, lấy chiêu thuật kỳ lạ chế ngự đối thủ giành phần thắng, môn nhân Nam Cung Thế Gia tính cách lại kỳ quái, hành tẩu giang hồ không theo lý lẽ, là điều kiêng kỵ của người trong võ lâm.

Phương Vị: Thành Đô

Trận Doanh: Cuồng

Binh khí độc môn: Chiết Phiến

Võ học: Quan Thương Đạo Phiến

Thuộc tính: Âm Nhu

xem thêm

Thế
gia

Mộ
Dung

Thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Trung Hoa, Tiên Ti Mộ Dung Thị vào Trung Nguyên, từ đó đời đời định cư ở Cô Tô Thành Giao Giang Nam. Cho đến đầu Bắc Tống, người người học võ, tạo lập Mộ Dung Sơn Trang. Phát triển đến các năm Vĩnh Lạc triều Minh, võ học phái Mộ Dung đã thành hệ thống, có chỗ đứng bậc nhất trên giang hồ.

Phương Vị: Tô Châu

Trận Doanh: Cuồng

Binh khí độc môn: Bút Lông

Võ học: Mặc Vũ Xuân Thu

Thuộc tính: Thái Cực

xem thêm

Thế
gia

Yến
Môn

Tại nơi ở của Yến Môn danh gia, ngay sảnh trung tâm và 6 tòa Tinh Lâu còn có thể hình thành Tinh Mang Thất Sát Trận, dùng để đánh bại kẻ địch đến xâm phạm. Người trong Yến Môn võ công thâm sâu không lường được, không những tinh thông y lý dị vực, họ còn có khinh công trách tuyệt và quyền pháp tinh diệu.

Phương Vị: Lạc Dương

Trận Doanh: Cuồng

Binh khí độc môn: Quyền Nhẫn

Võ học: Vạn Tượng Thiên Nguyên Nhẫn

Thuộc tính: Thái Cực

xem thêm

Thế
gia

space

Ấn space để xuất chiêu

khinh công mới

Đại Bằng Chấn Dực

Cách thao tác: Space (phím nhảy) x2

Trạng thái trước đó: Trạng thái Ngự Phong

Phi Yên Xuyên Không

Cách thao tác: Space (phím nhảy)

Trạng thái trước đó: Nhất Đoạn Xung Thích (trạng thái nhảy), Nhị Đoạn Xung Thích (giai đoạn 1 xong trượt cánh), Tam Đoạn Xung Thích (giai đoạn 2 xong trượt cánh)

Linh Hạc Ngự Phong

Cách thao tác: Tự động vào

Trạng thái trước đó: Trên không

Mãnh Chuẩn Phốc Thực

Cách thao tác: ALT (phím tắt khinh công 3)

Trạng thái trước đó: Trên không

 • 01
  Đại Bằng
  chấn dực
 • 02
  Phi yến
  xuyên không
 • 03
  Linh hạc
  ngự phong
 • 04
  Mãnh chuẩn
  phốc thực

Hoa Phi Điệp Vũ

Cách thao tác: Space (phím nhảy) x2

Trạng thái trước đó: Trạng thái Ngự Phong

Giáp Điệp Xuyên Hoa

Cách thao tác: Space (Phím nhảy)

Trạng thái trước đó: Nhất Đoạn Xung Thích (trạng thái nhảy), Nhị Đoạn Xung Thích (giai đoạn 1 xong trượt cánh), Tam Đoạn Xung Thích (giai đoạn 2 xong trượt cánh)

Điệp Vũ Du Xuân

Cách thao tác: Tự động vào

Trạng thái trước đó: Trên không

Bằng Du Điệp Mộng

Cách thao tác: ALT (Phím tắt khinh công 3)

Trạng thái trước đó: Trên không

 • 01
  Hoa Phi
  Điệp Vũ
 • 02
  Giáp Điệp
  Xuyên Hoa
 • 03
  Điệp Vũ
  Du Xuân
 • 04
  Bằng Du
  Điệp Mộng

Xung Thiên Đăng

Cách thao tác: Space (phím nhảy) x2

Trạng thái trước đó: Trạng thái Ngự Phong

Tróc Nguyệt Tam Tòng

Cách thao tác: Space (phím nhảy)

Trạng thái trước đó: TNhất Đoạn Xung Thích (trạng thái nhảy), Nhị Đoạn Xung Thích (giai đoạn 1 xong trượt cánh), Tam Đoạn Xung Thích (giai đoạn 2 xong trượt cánh)

Phất Vân Quyết

Cách thao tác: Tự động vào

Trạng thái trước đó: Trên không

Thiên Quân Trụy

Cách thao tác: ALT (phím tắt khinh công 3)

Trạng thái trước đó: Trên không

 • 01
  Xung Thiên
  Đăng
 • 02
  Tróc Nguyệt
  Tam Tòng
 • 03
  Phất Vân
  Quyết
 • 04
  Thiên Quân
  Trụy

Quán Nhật Thân Pháp

Cách thao tác: Space (phím nhảy) x2

Trạng thái trước đó: Trạng thái Ngự Phong

Đăng Tiêu Tam Hoành

Cách thao tác: Space (phím nhảy)

Trạng thái trước đó: Nhất Đoạn Xung Thích (trạng thái nhảy), Nhị Đoạn Xung Thích (giai đoạn 1 xong trượt cánh), Tam Đoạn Xung Thích (giai đoạn 2 xong trượt cánh)

Thiên Hà Trục Lưu

Cách thao tác: Tự động vào

Trạng thái trước đó: Trên không

Lưu Tinh Tật Lạc

Cách thao tác: ALT (phím tắt khinh công 3)

Trạng thái trước đó: Trên không

 • 01
  Quán Nhật
  Thân Pháp
 • 02
  Đăng Tiêu
  Tam Hoành
 • 03
  Thiên Hà
  Trục Lưu
 • 04
  Lưu Tinh
  Tật Lạc
 • Bạch điểu lăng vân
 • Điệp luyến hoa
 • Tróc Vân Lữ Nguyệt Thân Pháp
 • Hoàng tiêu tứ quyết

CHIẾN TRƯỜNG RỰC LỬA
LIÊN SERVER

CUỘC CHIẾN
KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

20h-21h

Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

14h-15h

Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần

share đạt mốc
quà cực sốc

1609

1k Copy

3k Copy

5k Copy