Hồi Quy Mừng Phiên Bản Mới

Hồi quy phiên bản Phong Vân Thiên Hạ

Trong dịp siêu phiên bản 4in1 được cập nhật này, người cũ hồi quy khởi sẽ có rất nhiều ưu đãi. 

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 25/10/2019
  • Kết thúc: 31/10/2019

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Chào mừng quý nhân sĩ tái xuất lại ở phiên bản Phong Vân Thiên Hạ, quý nhân sĩ thỏa mãn các điều kiện sẽ nhận được các phần quà Hồi Quy.
  • Điều kiện nhận thưởng:

- Trong thời gian từ 1/1/2019 đến 30/9/2019 có ghi chép đăng nhập vào game và trong thời gian từ 1/10/2019 đến 20/10/2019 không có ghi chép vào game.

- Từ 1/1/2019 - 30/9/2019 ID có tiêu bất kỳ Gosu vào game.

Link đã mở

Phần quà

Máy chủ Tiểu Long Nữ

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Kỳ Trân Dị Bảo

20

Lệnh Bài Tái Xuất Giang Hồ

1

Quà Phúc Tháng

1

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

10

Hối Khí Đan

30

Binh Lục (Thượng)

30

 

Các máy chủ còn lại

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Kỳ Trân Dị Bảo

30

Lệnh Bài Tái Xuất Giang Hồ

1

Thuần Dương Phù Kiếm

200

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

10

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

200

Hối Khí Đan

100

Lưu ý

  • Mỗi ID chỉ nhận được 1 lần duy nhất.
  • Toàn bộ vật phẩm đều cố định.