Võ Kỹ bát phái

Lại một đợt phong ba võ lâm ào ạt nổi lên, bộ võ môn phái kinh điển của các đại tông phái trải qua sự nghiên cứu, rà soát và phát triển của các đại gia võ học của các phái, dựa trên nền tảng chiêu thức ban đầu đã luyện ra võ kỹ mới.

Đệ tử bát đại tông phái có thể thông qua khiêu chiến Thông Thiên Phong nhận được điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong, dùng để đổi võ kỹ bổn môn.

  • Môn phái: Cẩm Y Vệ
  • Bộ võ học: Ưng Trảo Quyền

Tên chiêu thức

Hiệu quả

Ưng Tường Đình Kích

Hiệu quả chiêu thức

- Vươn dài cánh tay điên cuồng xé, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh;

- Chiêu thức Lăng Không thi triển có thể nhấp chọn mặt đất, đánh ngã kẻ địch trong phạm vi và đính kèm hiệu quả giống "Trác Mục Tranh Châu.

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Khi ở trên mặt đất thi triển chiêu thức này, có thể định thân kẻ địch xung quanh 3 giây.

Ưng Dương Hổ Phệ

Hiệu quả chiêu thức

- Chiêu thức xung phong, chỉ nhằm mục tiêu ngã xuống đất ở bước đường cùng, tuyệt vọng cấu xé mục tiêu gây sát thương. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận đối thủ nhanh hơn.

  • Võ kỹ mới của bát đại tông phái

Môn phái

Điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Điều kiện đổi

 (Đơn chiêu)

 (Đơn chiêu)

Cẩm Y Vệ

150

150

- Phải là Đệ Tử Cẩm Y Vệ hoặc Đệ Tử Dịch Dung Cẩm Y Vệ hoặc Đệ Tử Ngao Du Cẩm Y Vệ hoặc Đệ Tử từ Cẩm Y Vệ vào Huyết Đao Môn.

- Cửu Âm Chí mở Nội 2.

*Một vài hình ảnh

Trước Sau