Võ Kỹ bát phái

Lại một đợt phong ba võ lâm ào ạt nổi lên, bộ võ môn phái kinh điển của các đại tông phái trải qua sự nghiên cứu, rà soát và phát triển của các đại gia võ học của các phái, dựa trên nền tảng chiêu thức ban đầu đã luyện ra võ kỹ mới.

Đệ tử bát đại tông phái có thể thông qua khiêu chiến Thông Thiên Phong nhận được điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong, dùng để đổi võ kỹ bổn môn.

  • Môn phái: Đường Môn
  • Bộ võ học: Kim Xà Thích 

Tên chiêu thức

Hiệu quả

Tùy Hành

Hiệu quả chiêu thức

- Kim Xà tâm pháp, vận khí tăng 50% tốc độ di chuyển của bản thân ;

- Chiêu thức bộ [Phản Phệ] Tấn công kèm sát thương Dương, duy trì 15 giây

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Thi triển chiêu thức có thể kích nộ bản thân: Nhận được 15 điểm Nộ Khí, 7 giây sau trừ 15 điểm Nộ Khí (Chiêu thức thi triển xong sẽ vào trạng thái điều tức 15 giây, trong thời gian thi triển tiếp, hiệu quả kích nộ nhận được và Nộ Khí trừ đều là 5 điểm, nhưng không làm mới thời gian điều tức nữa).

Sủy Vĩ

Hiệu quả chiêu thức

- Sủy thích hư kích, lực bạt thiên quân, gây sát thương cho kẻ địch phía trước;

- Kẻ địch âm mưu chống đỡ, sẽ bị lực mạnh đánh bay và thân dưới tê liệt (Giảm tốc 30%, duy trì 8 giây).

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Xuất chiêu nhanh chóng, trong thời gian mục tiêu tê liệt tất cả phòng ngự giảm 30%.

Thôn Kình

Hiệu quả chiêu thức

- Khinh vũ phi dương, thế thôn sơn hà, liên tục trạc thích gây sát thương;

- Khi chiêu thức phối hợp thân pháp "Tùy Hành" sử dụng, có thể tăng tỉ lệ bạo kích cực đại.

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Trong thời gian thi triển chiêu thức này bỏ qua miễn giảm tất cả phòng ngự bản thân tăng 8%, bỏ qua miễn giảm sát thương đỡ đòn tăng 8%.

  • Võ kỹ mới của bát đại tông phái

Môn phái

Điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Điều kiện đổi

 (Đơn chiêu)

 (Đơn chiêu)

Đường Môn

100

100

- Phải là Đệ Tử Đường Môn hoặc Đệ Tử Dịch Dung Đường Môn hoặc Đệ Tử Ngao Du Đường Môn hoặc Đệ Tử từ Đường Môn vào Niệm La Bá.

- Cửu Âm Chí mở Nội 2.

*Một vài hình ảnh

Trước Sau