Tứ đại thế gia

ngoại ô thành Yến Kinh, có một phủ đệ kiên cố như tường đồng vách sắt, nơi này là một trong số tứ đại thế gia của võ lâm, Đông Phương Thế Gia sống ở đây.

Đông Phương Thế Gia là danh môn đúc hạng 1 nổi tiếng trong giang hồ. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, nghe nói, trong kho báu bí mật của gia tộc có cất giấu vô số thần binh lợi khí, đến nay vẫn có không ít kẻ trộm bảo dấn thân vào chốn nguy hiểm ấy.

 • Phương vị: Yến Kinh
 • Trận doanh: Cuồng
 • Binh khí độc môn: Trọng kiếm
 • Võ học: Đông Phương Vô Phong Kiếm
 • Thuộc tính: Thái Cực
 • Cộng thêm Lực Tay và Nội Tức (Cộng thêm Nội Tức và Lực Tay chiêu Nộ Khí)
Tên chiêu thức Hình ảnh Loại Phân loại Hồi Tầm bắn Hiệu quả
Điểm Kiếm Phá Thái Cực Công nhiều-Gần 2s 5m

- Thái cực vi đạo, trọng kiếm phong điểm phá, dương kiếm đánh, gây sát thương cho mục tiêu.

- Phá phòng thành công, có thể đánh bay mục tiêu.

Dương Kiếm Phong Lưỡng Nghi Công nhiều-Gần Thực 2s 5m

- Thái cực sinh lưỡng nghi, trọng kiếm dương phong chi, huy kiếm hoành trảm, gây sát thương cho mục tiêu;

- Khi trúng mục tiêu chưa đỡ đòn sẽ khiến mục tiêu bị giảm tốc 45%, duy trì 5s.

Trùng Kiếm Khiêu Tam Tài Công đơn-Gần Thực 6s 3m

- Tống vãng nghênh lai, môn đình nhã thị. Khai Phiến Trữ lực quạt ra một trận Toàn Phong, Toàn Phong gây sát thương nhu cho kẻ địch đụng phải và đánh ngã kẻ địch đứng không vững và chưa đỡ đòn.

- Chiêu thức có thể trữ lực 1.5s. Sát thương của Toàn Phong và cự ly bay tăng theo thời gian trữ lực tăng.

Huy Kiếm Trảm Tứ Tướng Công đơn-Xa Thực 15s 20m

- Lưỡng nghi sinh tứ tướng, trọng kiếm phi, phi kiếm viễn trảm, gây sát thương cho mục tiêu;

- Khiến mục tiêu cấm khinh công 3s, xuất chiêu có thể ở dưới chân mục tiêu hình thành "Vô Phong Kiếm Ý", 3s sau liên tục đánh bay mục tiêu và gây sát thương.

Vũ Kiếm Tảo Ngũ Hành Công nhiều-Gần Thực 15s 8m

- Thiên địa Ngũ Hành, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, phát động Ngũ Hành Kiếm Trận, gây sát thương cho mục tiêu phạm vi 8m;

- Thêm cho bản thân trạng thái Ngũ Hành, sát thương ngoại công bản thân tăng 15%, thêm cho phe địch trạng thái Nghịch Chuyển Ngũ Hành, phòng ngự ngoại công giảm 15%, duy trì 7s. (Trạng thái Ngũ Hành và Thất Tinh chỉ được tồn tại 1)

Tùy Kiếm Hoành Lục Đạo Tăng ích-Đơn Đỡ 15s 5m

- Lục Đạo luân hồi, tùy kiếm ngự thế, đỡ đòn 3 lần bản thân nhận được trạng thái Lục Đạo, duy trì 15s.

- Dùng Ngũ Hành Kiếm Trận tốn 1 tầng trạng thái này điểm huyệt kẻ địch 2s.

- Dùng Thất Tinh Kiếm Trận xong tốn 1 tầng trạng thái này khiến trong 5s điểm huyệt kẻ địch muốn tấn công mình 2s.

- Khi bản thân có trạng thái Lục Đạo, đỡ đòn không kích hoạt trạng thái tính lượt.

Kình Kiếm Thiệt Thất Tinh Công nhiều-Gần Thực 15s 8m

- Thương mang thất tinh, tinh mang trận hàn, phát động Thất Tinh Kiếm Trận, gây sát thương cho mục tiêu phạm vi 8m;

- Thêm cho bản thân trạng thái Thất Tinh, tất cả sát thương bản thân miễn giảm 15%, thêm cho phe địch trạng thái Nghịch Chuyển Thất Tinh, tất cả công kích giảm 15%, duy trì 5.(Trạng thái Ngũ Hành và Thất Tinh chỉ được tồn tại 1)

Ngự Kiếm Bát Quái Bình Công đơn-Gần Nộ 10s 3m

- Càn khôn chủ vị, thiên địa dị tinh, ngự kiếm bát quái bình, gây sát thương cho mục tiêu;

- Khi bản thân tồn tại trạng thái Thất Tinh, đòn cuối đánh hỏng vũ khí mục tiêu khiến hắn chước giới 3s.

Cách chơi

Cách chơi tuần

1. Đua top binh khí

 • Cách chơi nhiều người (Tối đa tổ đội 6 người).
 • NPC nhận: Đông Phương Thiết.
 • Đua top tổng có 3 vòng, người chơi phải nhận nhiệm vụ và tổ đội mới có thể tham gia, sự kiện do đội trưởng mở, mỗi tuần chỉ được hoàn thành 1 lần.
 • Mỗi vòng đều có cao thủ trong trang chiến đấu với người chơi và đua top vũ khí, người chơi bất kỳ có thể chọn ứng chiến.
 • Khi đua top vũ khí trang bị hiện tại của người chơi ứng chiến sẽ tự động đổi thành số điểm tiến hành thi đấu với cao thủ trong trang, khi số điểm của người chơi khá cao sẽ trực tiếp mất lượng lớn khí huyết, khi số điểm cao thủ trong trang khá cao người chơi sẽ bị diệt nhanh.
 • Trang bị của người chơi càng tốt khả năng nhận được điểm cao càng lớn, vũ khí thương 6, phá 6 sẽ nhận được thêm điểm.

2. Thí Luyện Hỏa Diệm

 • Cách chơi cá nhân.
 • NPC nhận: Đông Phương Liệt.
 • Người chơi cần một mình tự khiêu chiến Đông Vương Diệm, Huyền Băng Thần Giáp của Đông Phương Diệm lạnh lẽo vô cùng, hắn ở trong map sẽ chế tạo Thiên Hỏa và không ngừng tiếp cận Thiên Hỏa thử duy trì nhiệt độ cơ thể của mình.
 • Khi Đông Phương Diệm đến gần Thiên Hỏa sẽ trở nên khó đánh bại, người chơi có thể thông qua than củi ở trong map để đốt lửa, dụ Đông Phương Diệm từ trong Thiên Hỏa bước ra, cũng có thể thông qua kỹ năng Diệt Hỏa hạn chế Đông Phương Diệm tiếp cận Thiên Hỏa.

3. Chú Kiếm Tàng Kiếm

 • Cách chơi cá nhân.
 • NPC nhận: Đông Phương Tiếu.
 • Đông Phương Thế Gia nổi tiếng trong võ lâm với tài đúc thần binh, đúc kiếm, là người trong Thế Gia, nên có kiến thức đúc kiếm, càng nên học Chú Kiếm Tàng Kiếm.
 • Sau khi nhận nhiệm vụ ở chỗ Đông Phương Tiếu vào nơi đúc kiếm xong, thông qua hoàn thành Đố Vui, game đúc kiếm (Dung luyện, gõ, tôi thép)…xong đến Tàng Kiếm Các chiến thắng người trấn thủ, cất kiếm hoàn thành nhiệm vụ.

4. Thí Luyện Tàng Kiếm Các [Bảng Tuần]

 • Cách chơi nhiều người (Tối đa tổ đội 6 người)
 • NPC nhận: Đông Phương Hàn Diệp
 • Đông Phương Thế Gia-Tàng Kiếm Các là nơi cất kiếm trọng yếu, cất giữ các danh kiếm lớn, luôn luôn bị người trong võ lâm dòm ngó những danh kiếm nơi này, gần đây nghe nói Ngũ Hành Ma Thủ của võ lâm có ý muốn đến trộm kiếm, là người trong Thế Gia phải ngăn chặn.
 • Ở chỗ Đông Phương Hàn Diệp nhận NV báo danh thành công xong vào Tàng Kinh Các thí luyện, thông qua tìm lại danh kiếm bị rơi rải rác, kiếm trận cứu người, diệt Ngũ Hành Ma Thủ xong hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ ngày

 • Tuần tra.
 • Nhiệm vụ cá nhân.
 • NPC nhận: Đông Phương Dạ.
 • Danh kiếm thiên hạ cất giữ ở Đông Phương, cứ đến đêm tối luôn luôn có 1 số kẻ trộm đến trộm kiếm, đêm khuya sắp đến, là người trong thế gia, phải đi tuần tra thủ vệ, bảo vệ an bình trong thế gia.
 • Ở chỗ Đông Phương Dạ nhận nhiệm vụ xong vào mở tuần tra, thông qua bắt chuột, thắp đèn, tiêu diệt kẻ trộm kiếm hoàn thành nhiệm vụ tuần tra.

Nhiệm vụ cốt truyện

1. Nhiệm vụ cốt truyện Đông Phương Thế Gia

 • Đông Phương Thế Gia nổi tiếng về đúc kiếm hạng 1 trong võ lâm, trong kho bí mật cất giấu vô số thần binh tuyệt thế. Cùng với sự trở về của Đông Phương Tình Tình, thần binh ly kỳ bị trộm. Ẩn tình trong đó thật giả khó phân. Trương Đan Linh có phải là hung thủ thật sự, Đông Phương Lăng Thiếu có hóa giải được nguy cơ hay không, việc thần binh bị trộm lại có biến chuyển khó hiểu. 

2. Luyện kim mài đao

- Cách chơi cá nhân

 • NPC nhận 1: Dã Thiết Thủ Vệ.
 • NPC nhận 2: Lệ Nhẫn Thủ Vệ.

- Gần đây Đông Phương Thế Gia thiếu hụt nguyên liệu đúc kiếm, cần giúp vận chuyển Gỗ và rèn sắt thô sơ, ngoài ra giá vũ khí trong Thế Gia Viện cũng cần bảo dưỡng định kỳ.

 • Ở chỗ Dã Thiết Thủ Vệ nhận nhiệm vụ hoàn thành vận chuyển Gỗ, đốt lửa, rèn sắt xong hoàn thành nhiệm vụ luyện kim. Lần đầu hoàn thành nhiệm vụ xong làm tiếp những nhiệm vụ sau cứ trực tiếp tìm NPC đối thoại mở là được. Đạo cụ nhiệm vụ nhận được có thể đổi đan dược thần kỳ ở chỗ Lệ Nhẫn Đại Sư.
 • Ở chỗ Lệ Nhẫn Thủ Vệ nhận nhiệm vụ mài đao, nhận được công cụ mài đao tiến hành bảo dưỡng binh khí trên giá vũ mhis trong Viện Đông Phương Thế Gia, cần bảo dưỡng 10 nơi binh khí mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần đầu hoàn thành nhiệm vụ làm tiếp những nhiệm vụ sau trực tiếp tìm NPC đối thoại là được. Đạo cụ nhiệm vụ nhận được có thể đổi đan dược thần kỳ ở chỗ Lệ Nhẫn Đại Sư.
 • Lần đầu làm có thể nhận hoàn thành nhiệm vụ 1 lần, sau đó làm tiếp lần lượt đối thoại với NPC nhận nhiệm vụ là được.