Võ Kỹ bát phái

Lại một đợt phong ba võ lâm ào ạt nổi lên, bộ võ môn phái kinh điển của các đại tông phái trải qua sự nghiên cứu, rà soát và phát triển của các đại gia võ học của các phái, dựa trên nền tảng chiêu thức ban đầu đã luyện ra võ kỹ mới.

Đệ tử bát đại tông phái có thể thông qua khiêu chiến Thông Thiên Phong nhận được điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong, dùng để đổi võ kỹ bổn môn.

  • Môn phái: Quân Tử Đường
  • Bộ võ học: Lạc Anh Phi Hoa Kiếm

Tên chiêu thức

Hiệu quả

Lạc Trần Tiếu

Hiệu quả chiêu thức

- Lạc kiếm quy vị, thân kiếm là một, khi đỡ thành công, có 25% tỉ lệ phản chấn mục tiêu: Khiến mục tiêu định thân 5 giây, khó di chuyển (Thời gian điều tức phản chấn 22 giây)

Hiệu quả võ kỹ

- Khi đỡ thành công, có 25% tỉ lệ thêm trạng thái Hạ Bàn Bất Ổn cho mục tiêu.

Lạc Anh Phi Hoa

Hiệu quả chiêu thức

- Chiêu thức xung phong, kiếm khí tràn đầy, xung kích mục tiêu gây sát thương;

- Chiêu thức có thể đánh ngã mục tiêu trên không, và khiến mục tiêu 2 chân tê liệt: giảm tốc và không thể dùng khinh công. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Khoảng cách xung phong của chiêu thức tăng đến 20m.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Hiệu quả chiêu thức

- Phong hoa khởi vũ, tuyết nguyệt hồi toàn, đang di chuyển tấn công kẻ địch xung quanh, gây sát thương, kẻ địch nếu 2 chân tê liệt thì chịu sát thương nặng hơn (Chiêu thức này 1 khi ra đòn không thể bị gián đoạn)

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức mỗi đòn có thể khiến kẻ địch chưa đỡ đòn cấm khinh công 2 giây.

  • Võ kỹ mới của bát đại tông phái:

Môn phái

Điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Điều kiện đổi

(Đơn chiêu)

(Đơn chiêu)

Quân Tử Đường

100

100

- Phải là Đệ Tử Quân Tử Đường hoặc Đệ Tử Dịch Dung  Quân Tử Đường hoặc Đệ Tử Ngao Du Quân Tử Đường hoặc Đệ Tử từ Quân Tử Đường vào Hoa Sơn Phái.

- Cửu Âm Chí mở Nội 2

*Một vài hình ảnh

Trước Sau