Tứ đại thế gia

Một trong tứ đại thế gia võ lâm, Lạc Dương Yến Môn.

Ở ngoại ô Bạch Mã Tự tại Lạc Dương, có một kiến trúc rất hùng vĩ, xung quanh bao bọc bởi đình đài lầu các, rường cột chạm trổ rất hoa lệ. Tuyệt diệu hơn là ở sảnh trung tâm và 6 tòa Tinh Lâu còn có thể hình thành Tinh Mang Thất Sát Trận kỳ diệu, dùng để đánh bại kẻ địch đến xâm phạm. Nơi này chính là nơi ở của Yến Môn danh gia trong võ lâm. Người trong Yến Môn võ công thâm sâu không lường được. Không những tinh thông y lý dị vực, còn có khinh công trách tuyệt và quyền pháp tinh diệu.

 • Phương vị: Lạc Dương
 • Trận doanh: Cuồng
 • Thần binh độc môn: Quyền nhẫn
 • Võ học: Vạn Tượng Thiên Nguyên Nhẫn
 • Quyền Nhẫn/Thuộc tính Thái Cực/Cộng thêm Nội Tức Lực Tay

Tên chiêu thức

Hình ảnh

Loại

Phân loại

Hồi

Tầm bắn

Hiệu quả

Phá Lãng Kích

Thực

7s

3m

Công đơn-Gần

- Khuyến quân thận mạc sàm phong bá, hội hữu khai phàm phá lãng thời.

- Gây sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Chiêu thức này lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Kinh Lôi Sát

2s

5m

Công nhiều-Gần

- Lôi kinh thiên địa long xà chập, vũ túc giao nguyên thảo mộc nhu.

- Phủ thân tiền tảo, gây sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m trước mặt, phá phòng thành công xong thêm cho mục tiêu trạng thái "Lôi Kình": Tỉ lệ bị bạo kích tăng 15%, bị bạo kích 5 lần xong sẽ xóa, trạng thái duy trì 5s.

Cuồng Phong Giảo

Thực

2s

5m

Công nhiều-Gần

- Sơn hạnh khê đào thứ đệ khai, cuồng phong chính dụng thử thời lai.

- Huy tí tiền đột, gây cho mục tiêu phía trước sát thương, nếu bản thân ở trạng thái Đảo Địa, gây thêm 12% sát thương.

Liệt Hỏa Oanh

Thực

10s

5m

Công nhiều-Gần

- Tưởng kì căn nguyên phát thanh thế, như túng liệt hỏa thiêu thiên lôi.

- Kình nhẫn liên trảm, gây sát thương ngoại công cho mục tiêu, đòn đầu tiên đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

Thương Khung Tiếu

Khí

15s

0m

Tăng đơn

- Nho sinh thủ kinh muội thời biến, phẫn thiết khí dục ma thương khung.

- Ngưỡng thiên nhi hô, thêm cho bản thân trạng thái "Tiếu Thương Khung": Tỉ lệ chính xác ngoại công tăng 12%, tấn công kèm sát thương ngoại công, trạng thái duy trì 10s.

Quyển Vân Triền

Đỡ

10s

0m

Tăng đơn

- Họa la chức phiến tổng như vân, tế thảo như nê thốc điệp quần.

- Khiến bản thân vào trạng thái "Phản thủ vi công": Khi ở trạng thái đỡ đòn bị kẻ địch tấn công, có thể phá giải chiêu địch, và phản đòn kẻ địch, trạng thái duy trì 5s. (Chiêu thức phòng phản, phạm vi hiệu quả 6m, vô hiệu với Bá Thể, có thể bị hư chiêu khắc chế. Tăng số tầng chiêu thức, tăng sát thương phản kích)

Quyển Vân Triền (Phản Thủ Vi Công)

Thực

1s

6m

Công đơn-Gần

- Gây sát thương ngoại công cho mục tiêu

Tật Điện Trảm

Thực

10s

3m

Công đơn-Gần

- Ta địch sơ lai hà thảo thảo, nhất tịch băng tồi như điện tảo.

- Tả hữu toàn trảm, tiền hậu lục kích, gây sát thương ngoại công cho mục tiêu.

Cách chơi

Cách chơi tuần

1. Vượt Mê Thạch Trận 

 • Cách chơi cá nhân.
 • NPC nhận: Yến An Tuệ.
 • Người chơi nhận NV ở Yến An Tuệ xong, theo chỉ dẫn nhiệm vụ hoàn thành bước nhất định đến chỗ Yến An Tuệ vào Mê Thạch Trận, bắt kẻ trộm xông vào trong đó. Ở trong Mê Thạch Trận, người chơi cần né tránh các loại bẫy ở trong map, sau khi tìm phá 3 chỗ trận nhãn trong Mê Thạch Trận sẽ bắt được kẻ trộm!

2.Thí Luyện Ngũ Sắc Đài

 • Cách chơi cá nhân.
 • NPC nhận: Yến Dã Phi Nghi.
 • (Kiểu đơn giản) Người chơi nhận nhiệm vụ xong, cần 1 mình khiêu chiến Yến Hà Cường, cách chơi lần lượt chia làm 3 giai đoạn, ở mỗi giai đoạn Yến Hà Cường dùng bộ võ khác nhau, đồng thời người chơi trong giai đoạn 2 cần phá vỡ trụ trận nhãn xong mới có thể tiếp tục khiêu chiến, giai đoạn 3 người chơi cần né vòng lửa.
 • (Kiểu khó) Người chơi nhận nhiệm vụ xong, cần 1 mình khiêu chiến Yến Hà Cường, cách chơi phân thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn Yến Hà Cường dùng bộ võ khác nhau, người chơi mở xong cần đánh vỡ trụ trận nhãn xog mới có thể khiêu chiến Yến Hà Cường, đồng thời trong giai đoạn 2 người chơi cần né tránh Vòng Lửa, trong giai đoạn 3 người chơi cần duy trì trạng thái đi, trong giai đoạn 4 người chơi cần kịp thời đánh phá phân thân, ở giai đoạn 5 cần chú ý trạng thái trên người Yến Kinh Hà, kịp thời sát thương Kim Kiếm để triêu trừ!

3. Vượt qua Bát Trận Đồ [Bảng tuần]

 • Cách chơi nhiều người (Tối đa tổ đội 6 người).
 • NPC nhận: Yến Phong Hạo.
 • Người chơi cần tổ đội đến chỗ Lạc Dương Yến Phong Hạo báo danh tham gia cách chơi Bát Trận Đồ. Vào Bát Trận Đồ xong, trước tiên cần theo đồ thị trận pháp chiếm vị trí chuẩn xác, đánh bại người thủ trận tương ứng xong, khiêu chiến kẻ bố trận Bát Trận Đồ Yến Cô Hồng. Bát Trận Đồ thiên biến vạn hóa, cần phối hợp với người khác mới có vượt qua trận pháp nhanh.

Nhiệm vụ ngày

 • Ghép Trận Đồ.
 • Nhiệm vụ cá nhân.
 • NPC nhận: Yến Chỉ Á.
 • Người chơi ở chỗ Yến Chỉ Á nhận nhiệm vụ xong, thông qua Yến Chỉ Á vào map sự kiện vào game ghép hình Bát Trận Đồ. Hoàn thành ghép hình xong có thể nhận nhiệm vụ “Khiêu chiến Yến Môn”, đến chỗ Yến Y Thái tiến hành tỉ thí khiêu chiến cá nhân.

Nhiệm vụ cốt truyện

1. Nhiệm vụ cốt truyện Yến Môn Thế Gia

 • Một cuộc Hội Hoa Lạc Dương sẽ bước vào cuốn Yến Môn Thế Gia vào phân tranh. Đệ Tử Yến Môn trừ ác thưởng thiện, lại kết thù oán với Phò Mã Gia.
 • Cùng với việc thân phận thật sự của con gái nuôi Yến Tích Tích được tiết lộ, đại hiệp Yến Song Hành phản xuất Yến Môn, cùng người Mông Cổ mưu đồ phục quốc. Tội phản quốc khiến cho danh dự trăm năm của Yến Môn bị hủy, người trong Yến Môn nên đi đâu về đâu?

2. Tuần Tra Yến Môn

 • Cách chơi cá nhân.
 • NPC nhận: Yến Á Yên.
 • Đêm khuya, người chơi có thể ở chỗ Yến Á yên nhận nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ xong thông qua chỉ dẫn nhiệm vụ đến chỗ Đệ Tử Canh Đêm phân bố ở các nơi trong Yến Môn Thế Gia, từ đó nhận tình báo tuần tra.

3. Hái Thảo Dược

 • Cách chơi cá nhân.
 • NPC nhận: Yến Duy Viên.
 • Người chơi ở chỗ Yến Duy Viên nhận nhiệm vụ xong, thông qua Yến Duy Viên vào map sự kiện, thảo dược trong map sự kiện sẽ xuất hiện trạng thái Ngũ Hành, người chơi cần đứng ở trận nhãn tương khắc với nó tiêu trừ trạng thái Ngũ Hành trên thảo dược, tổng tiêu trừ 5 lần xong sẽ nhận được thảo dược đến khi sự kiện này kết thúc. Nếu người chơi chiếm sai trận nhãn thì thất bại, cần vào lại.