Võ Kỹ bát phái

Lại một đợt phong ba võ lâm ào ạt nổi lên, bộ võ môn phái kinh điển của các đại tông phái trải qua sự nghiên cứu, rà soát và phát triển của các đại gia võ học của các phái, dựa trên nền tảng chiêu thức ban đầu đã luyện ra võ kỹ mới.

Đệ tử bát đại tông phái có thể thông qua khiêu chiến Thông Thiên Phong nhận được điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong, dùng để đổi võ kỹ bổn môn.

  • Môn phái: Võ Đang
  • Bộ võ học: Thanh Phong Kiếm Pháp 

Tên chiêu thức

Hiệu quả

Trọc Kinh Thanh Vị

Hiệu quả chiêu thức

- Chiêu thức giữ lực, khuấy động kiếm khí gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi, và thêm "trọc" khí đánh ngã mục tiêu.

- Chiêu thức Lăng Không có thể phát động trong chớp mắt, có tỉ lệ nhất định đánh ngã mục tiêu; Kiếm khí "Thanh Trọc" của bản thân càng thịnh tỉ lệ đánh ngã càng cao.

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Phạm vi ảnh hưởng chiêu thức tăng đến 5m, trong quá trình thi triển chiêu thức trên không có thể bị chiêu thức bất kỳ của bộ gián đoạn.

Phong Thanh Tệ Tuyệt

Hiệu quả chiêu thức

- Hư không nhất kiếm, kiếm khí sắc bén gây sát thương cho kẻ địch phía trước;

- Kẻ địch ý đồ đỡ đồn, sẽ nhiễm "trọc" khí và bị ngã.

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Xuất chiêu càng nhanh chóng.

Kích Trọc Dương Thanh

Hiệu quả chiêu thức

- Thanh phong tuyệt kỹ, kiếm khí hào hùng phát ra, gột rửa mục tiêu gây sát thương, mỗi lần ra tay khiến kiếm khí bản thân càng mạnh hơn 1 phần: Khi mục tiêu bị "trọc" khí gây rối chịu thương nghiêm trọng;

- Hiệu quả thi triển chiêu thức Lăng Không càng tốt hơn.

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Tỉ lệ chính xác của chiêu thức tăng cao.

  • Võ kỹ mới của bát đại tông phái

Môn phái

Điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Điều kiện đổi

 (Đơn chiêu)

 (Đơn chiêu)

Võ Đang

100

100

- Phải là Đệ Tử Võ Đang hoặc Đệ Tử Dịch Dung Võ Đang hoặc Đệ Tử Ngao Du Võ Đang hoặc Đệ Tử từ Võ Đang vào Cổ Mộ Phái.

- Cửu Âm Chí mở Nội 2

*Một vài hình ảnh

Trước Sau