Võ Kỹ bát phái

Lại một đợt phong ba võ lâm ào ạt nổi lên, bộ võ môn phái kinh điển của các đại tông phái trải qua sự nghiên cứu, rà soát và phát triển của các đại gia võ học của các phái, dựa trên nền tảng chiêu thức ban đầu đã luyện ra võ kỹ mới.

Đệ tử bát đại tông phái có thể thông qua khiêu chiến Thông Thiên Phong nhận được điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong, dùng để đổi võ kỹ bổn môn.

  • Môn phái: Cái Bang
  • Bộ võ học: Liên Hoa Chưởng Pháp

Tên chiêu thức

Hiệu quả

Biển Địa Khai Hoa

Hiệu quả chiêu thức

- Hai lòng bàn tay cùng đẩy, thúc giục chân khí hoa sen bộc phát, gây sát thương cho kẻ địch phía trước;

- Cơn gió mạnh mẽ có thể đánh bay kẻ địch và khiến kẻ địch rơi bị thương: Không ngừng mất máu và giảm Lực Tay. (Chiêu thức cần bản thân có "Liên Hoa Chân Khí" mới có thể phát động)

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Bản thân không tồn tại Liên Hoa Chân Khí đều có thể thi triển và tốn 3 tầng Liên Hoa Chân Khí, có thể khiến phạm vi ảnh hưởng chiêu thức tăng đến 2m.

Tiếp Thiên Bích Liên

Hiệu quả chiêu thức

- Thần kỹ Liên Hoa, có thể ôm mục tiêu trên không ngã xuống đất gây sát thương, và sinh ra hiệu quả nổ: Chấn thương phe địch xung quanh mục tiêu. (Bản thân phải có "Liên Hoa Chân Khí" mới có thể phát động, chiêu thức chỉ có thể tấn công mục tiêu trên không).

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Không cần Liên Hoa Chân Khí cũng có thể thi triển.

Dẫn Liên Nhập Thủy

Hiệu quả chiêu thức

- Khay hư không hút kẻ địch xung quanh đến bên cạnh, gây sát thương cho kẻ địch, bản thân tạm thời tăng 20% uy lực bộ Liên Hoa;

- Nếu bản thân đã học được chiêu thức Tá Hoa Hiến Phật, thì sẽ nhận được thêm 1 "Liên Hoa Chân Khí".

Hiệu quả võ kỹ

- Hồi chiêu thức: 15 giây

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Thu đòn nhanh hơn, khi xuất chiêu bản thân là trạng thái Hoàng Bá Thể.

  • Võ kỹ mới của bát đại tông phái

Môn phái

Điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Điều kiện đổi

 (Đơn chiêu)

 (Đơn chiêu)

Cái Bang

100

100

- Phải là Đệ Tử Cái Bang hoặc Đệ Tử Dịch Dung Cái Bang hoặc Đệ Tử Ngao Du Cái Bang hoặc Đệ Tử từ Cái Bang vào Trường Phong Tiêu Cục.

- Cửu Âm Chí mở Nội 2.

*Một vài hình ảnh

Trước Sau