Cấm địa mới

Ngoại Vực Võ Lâm xâm lược Trung Nguyên, cấu kết với Lôi Hành Không, chủ nhân Đại Mạc Quỷ Thành, mượn người và lực của Quỷ Thành, khống chế đại mạc, kìm hãm các phái. Sau khi Võ Lâm Minh Chủ Lâm Thiên Nam cùng một trong Lục Thánh Cửu Cung Lão Nhân bàn bạc, quyết định tiến hành kế rút củi đáy nồi, âm thầm tập kích Đại Mạc Quỷ Thành, tấn công thế lực Ngoại Vực, phá tan dã tâm xâm lược của Ngoại Vực.

Giang hồ đồn Đại Mạc Quỷ Thành thần bí khó đoán, lối vào thay đổi, người thường gặp chẳng qua chỉ là cảnh hư ảo, khó có thể nhìn ra được chân dung thật của nó.

 • Lối vào Cấm Địa: Trại Ngoại Đại Mạc
 • Thực lực vào: Chấn Cổ Thước Kim
 • Số người vào: 6 người
 • Điều kiện mở: Server hoàn thành Cửu Âm Chí Nội 6
 • Độ khó khiêu chiến: ★★

Một loạt Boss ải, một loạt thử thách mới cần vượt qua:

Cơ quan Thạch Tượng

Cơ Quan Cự Thạch Tượng Lôi Hành Không mời Ngoại Vực Cơ Quan Đại Sư thiết kế, là sản phẩm đắc ý của Thiên Cơ Đại Sư. Thạch Tượng dùng Thiên Ngoại Thạch mài dũa mấy năm mới thành, vô cùng kiên cố, vật thường không phá được, sát phạt tấn công chính.

Cự Chùy ngàn cân không ai địch nổi, 1 búa rơi xuống thân nát xương tan.

 • Giới tính: Không
 • Danh phận: Kiệt tác của Thiên Cơ Đại Sư Tây Vực.
 • Độ khó: ★★★
 • Ngoại hình: Toàn thân mang kịch độc, hình dáng cao lớn
 • Vũ khí: Thiên Cân Thạch Chùy
 • Võ học: Cự Chùy

Thiết Chỉ Đạo Nhân

Thiết Chỉ Yêu Tăng là Đồ Đệ Thanh Dương Cung từ bỏ, khi quản lý giới luật lạm dụng cực hình, khiến đệ tử trong cung chết thảm, nên bị trục xuất khỏi sư môn.

Người này lạnh lùng tàn nhẫn, thường dùng xích sắt dụng hình, vui vẻ dày vò người khác. Quỷ Thành Chủ Lôi Hành Không hâm mộ tính tàn bạo của hắn, thu hắn vào Đại Mạc Quỷ Thành.

 • Giới tính: Nam
 • Danh phận: Đồ đệ Thanh Dương Cung vứt bỏ.
 • Độ khó: ★★
 • Ngoại hình: Trang phục đạo sĩ.
 • Vũ khí: Thiết Chỉ.
 • Võ học: Chỉ Pháp.

Độc Nhân

Hóa Địa Lão Tổ hồi trẻ ở đất Tây Vực tìm được 1 cao thủ ngoại phiên, thấy hắn cao lớn thực lực phi phàm, dùng hết thủ đoạn khiến hắn bị thương, qua nhiều năm luyện chế độc vật thành Độc Nhân, tính tàn bạo, chỉ nghe lệnh Hóa Địa Lão Tổ, vì Hóa Địa Lão Tổ không biết diệt sạch bao nhiêu cản trở, xưa nay chưa ai sống sót dưới độc trảo của Độc Nhân.

 • Giới tính: Nam
 • Danh phận: Hóa Địa Độc Nhân
 • Độ khó: ★★★
 • Ngoại hình: Toàn thân mang kịch độc, hình dáng cao lớn.
 • Vũ khí: Độc Trảo Thủ
 • Võ học: Độc Công

Lôi Hành Không

Từ nhỏ cha mẹ đều mất, lưu lạc giang hồ, gia nhập trộm cướp, diệt người cướp hàng, mua bán bỉ ổi. Người này tướng mạo thô lỗ, Vóc dáng khôi ngô, do hay tàn sát với người khác nên trên mặt có vết đao hung tợn. Bản tính tàn nhẫn, quyết đoán độc ác, hành sự triệt mọi đường lui, đố kỵ người đồng đạo.

Sau vô tình nhận được tà công tuyệt thế Lôi Hỏa Ma Kinh, âm thầm tu luyện, ngày càng tàn bạo, mất cảm giác. Để rèn ra Tam Hung Huyết Phủ truyền thuyết không tiếc tàn sát, lấy máu người tế phủ, gây vô số sát nghiệt, thành đại ma đầu gặp người là giết ở trong giang hồ.

 • Giới tính: Nam
 • Danh phận: Chủ Thành của Quỷ Thành
 • Độ khó: ★★★
 • Ngoại hình: Vóc dáng khôi ngô, do hay tàn sát với người khác nên trên mặt có vết đao hung tợn.
 • Vũ khí: Tam Hung Huyết Phủ
 • Võ học: Lôi Hỏa Ma Kinh

Tóm tắt cốt truyện

1. Sơ nhập Quỷ Thành biện mê tung

Đại mạc dao vương hiểm lan lộ 

Nhất bả thiết chỉ khốc nghiêm hình

Thủ quan khốn trở đa ma lịch

2. Lưu Sa mê trận ngụy ảo biến

Trí đấu cơ quan dũng khắc địch

Vô tình độc trảo nghĩa hiệp khách

Trùng tình huynh trưởng chỉ minh lộ

3. Họa bích chi mê biệt động thiên

Cơ Quan Thạch Tượng sinh hiểm tượng

Thị huyết hung phủ thú ma đâu

Bất uy ác đồ chung thủ thắng