Võ Kỹ bát phái

Lại một đợt phong ba võ lâm ào ạt nổi lên, bộ võ môn phái kinh điển của các đại tông phái trải qua sự nghiên cứu, rà soát và phát triển của các đại gia võ học của các phái, dựa trên nền tảng chiêu thức ban đầu đã luyện ra võ kỹ mới.

Đệ tử bát đại tông phái có thể thông qua khiêu chiến Thông Thiên Phong nhận được điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong, dùng để đổi võ kỹ bổn môn.

  • Môn phái: Nga My
  • Bộ võ học: Kim Đỉnh Miên Chưởng

Tên chiêu thức

Hiệu quả

Phạn Tâm Hàng Ma

Hiệu quả chiêu thức

- Một cú đánh trên không, gây sát thương cho mục tiêu, chưởng phong có thể khiến trọng tâm đối phương bất ổn, giảm tốc 20% (Tối đa cộng dồn 3 lần).

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức; Xuất chiêu càng nhanh chóng.

Tam Dương Khai Thái

Hiệu quả chiêu thức

- Vận khí hoãn hành chu thiên, tăng tốc độ hồi phục khí huyết của mục tiêu, hóa giải tụ huyết, và chấn thương kẻ địch xung quanh;

- Chiêu thức sử dụng cho bản thân còn có thể đánh bay kẻ địch xung quanh.

Hiệu quả võ kỹ

- Xuất chiêu càng nhanh chóng, tăng phạm vi ảnh hưởng của hiệu quả đánh bay đến 5m, khi thi triển ra mục tiêu có thể xóa trạng thái giảm ích của mục tiêu và 1 người chơi phe bạn trong phạm vi 5m xung quanh.

- Đồng thời, tăng 2 trạng thái tăng ích, "Tam Dương": trong 6 giây có thể ngăn chặn 1 lần đánh bay, đánh lui, đánh ngã, "Khái Thái": Trong 6 giây sát thương chiêu thức tăng 20%.

Ngũ Khí Trình Tường

Hiệu quả chiêu thức

- Nhu kình ngoại phóng, một chưởng gây sát thương cho mục tiêu;

- Đánh phá đỡ đòn của đối phương, và tiêu giảm nộ khí của nó.

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Tầm bắn chiêu thức tăng đến 15m, nhưng chỉ ảnh hưởng 1 người, thời gian hồi khí tăng 6 giây.

  • Võ kỹ mới của bát đại tông phái:

Môn phái

Điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Điều kiện đổi

 (Đơn chiêu)

 (Đơn chiêu)

Nga My

100

100

- Phải là Đệ Tử Nga My hoặc Đệ Tử Dịch Dung Nga My hoặc Đệ Tử Ngao Du Nga My hoặc Đệ Tử từ Nga My vào Thần Thủy Cung.

- Cửu Âm Chí mở Nội 2.

*Một vài hình ảnh

Trước Sau