Tam Minh tranh bá

Do Ngoại Vực Võ Lâm vẫn tiếp tục xâm lược, triều đình cũng dần thâm nhập vào thế lực của Ngoại Vực Võ Lâm càng ngày càng nhiều, nhưng Chu Đệ càng cảm thấy Ngoại Vực Võ Lâm không diệt tận gốc sẽ thành hậu hoạn, thậm chí có thể sau này uy hiếp đến quyền lực của bản thân và Minh Triều.

Chu Đệ lệnh cho Cẩm Y Vệ hợp tác, chiếu cáo võ lâm thiên hạ, thành lập Thiên Tự Tam Minh, chọn liên minh mạnh nhất từ Tam Minh liên kết với triều đình cùng đánh ngoại địch.

Thời gian mở tính năng

Mùa 1 (Đã kết thúc)

 • Thời gian mở tính năng: 01/11/2019.
 • Thời gian kết thúc: 31/01/2020.
 • Thời gian hệ thống phát thưởng xếp hạng Quý: 01/02 - 15/02/2020.

Mùa 2

 • Thời gian mở tính năng: 01/03/2020.
 • Thời gian kết thúc: 31/05/2020.
 • Thời gian hệ thống phát thưởng xếp hạng Quý: 01/06 - 15/06/2020.

Chú ý

 • Chiến trường mùa tiếp theo sẽ được thông báo trên trang chủ, quý nhân sĩ vui lòng theo dõi để biết thêm thông tin.

Báo danh

Nội dung chiến trường

 • Sau khi người chơi vào chiến trường, sẽ căn cứ lựa chọn báo danh của bản thân phân đến 3 liên minh (Thiên Uy Minh, Thiên Vũ Minh, Thiên Khởi Minh), trong thời gian quy định tàn sát lẫn nhau, số đầu người và chiếm khu vực thí luyện trung tâm sẽ đồng thời tăng tích điểm cá nhân, khi thời gian kết thúc sẽ tiến hành tổng kết, căn cứ tổng tích điểm của mỗi liên minh để tiến hành xếp hạng phát thưởng.
 • Mỗi phe Uy - Võ - Khải sẽ giới hạn số lượng báo danh là 50 người / phe. (Áp dụng từ mùa 2)

Thời gian báo danh chiến trường

 • 20:0021:00 mỗi tối thứ 3, thứ 5, và 14:0015:00 trưa thứ 7, chủ nhật.

Điều kiện báo danh

- Dựa vào tiến trình cửu âm chí của server, phán đoán thực lực cá nhân.

 • Server Nội 3, điều kiện tham gia: phải đạt [Vô Dữ Luận Tỉ].
 • Server Nội 4, điều kiện tham gia: phải đạt [Cử Thế Vô Song].
 • Server Nội 5, điều kiện tham gia: phải đạt [Uy Chấn Hoàn Vũ].
 • Server Nội 6, điều kiện tham gia: phải đạt [Thiên Nhân Hợp Nhất].

- Người chơi chưa tổ đội.

- Không ở trạng thái sự kiện khác.

- Không ở trạng thái chiến đấu.

- Không ở trạng thái người lánh nạn.

- Người chơi cần là Danh Tuấn Giang Hồ.

- Không ở trạng thái ngồi tù.

Cách thức báo danh

 • Dựa vào tình hình các máy chủ, BQT tiến hành phần chia thành 2 cụm Chiến khu có máy chủ liên server với nhau như sau:
  • Cụm Chiến khu 1: Máy chủ S1 - S11
  • Cụm Chiến khu 2: Máy chủ S12
 • Người chơi từng cụm Chiến khu lựa cho phe lần lượt Uy - Võ - Khải để báo danh vào chiến trường.

Chiến đấu

- Sau khi chiến đấu bắt đầu, 3 phe liên minh cần trong thời gian đầu tiên khiến cho nhiều thành viên chiếm khu vực sân thí luyện trung tâm để dần dần tăng tích điểm cá nhân của bản thân, đồng thời tiêu diệt người chơi của 2 phe còn lại để nhận được thêm nhiều tích điểm cá nhân.

- Cách nhận tích điểm cá nhân

 • Cách 1: Thông qua tiêu diệt người chơi 2 phe liên minh còn lại nhận được, cứ tiêu diệt 1 người nhận được 1 tích điểm cá nhân, đồng thời tăng 1 tích điểm bang.
 • Cách 2: Người chơi ở trong khu vực sân thí luyện trung tâm, mỗi 5 phút sẽ tăng 1 tích điểm cá nhân, đồng thời tăng 1 tích điểm bang.

- Đồng thời,  có thể thông qua giao diện thông tin chiến đấu để xem số liệu cá nhân, số liệu diệt địch của bang cá nhân, số liệu thành viên của liên minh mình và số liệu bang của liên minh mình.

- Sự kiện thu thập khu vực chiến trường:

 • Sau khi bắt đầu chiến đấu 10 phút, ở 4 khu vực trong chiến trường sẽ xuất hiện sự kiện thu thập khác nhau, người chơi thu thập thành công sẽ nhận được 1 trạng thái vòng sáng, sẽ giảm thuộc tính khác nhau của người chơi trận doanh phe địch, sự kiện thu thập khu vực sẽ làm mới lại sau khi hoàn thành 10 phút.

Phần thưởng

Người chơi nhận tích điểm dựa vào xếp hạng tích điểm nhận được phần thưởng tương ứng, người chơi không có điểm không thể nhận thưởng.

Thưởng một trận

- Người chơi nhận được điểm sau khi chiến đấu kết thúc sẽ dựa vào xếp hạng tổng điểm của Chiến Minh mà người chơi đang ở để nhận thưởng, phần thưởng sẽ là 3 mốc Ngọc Vàng Bạc:

 • Thưởng cao nhất: Mốc 1- Ngọc.
 • Thưởng mức trung: Mốc 2 - Vàng.
 • Thưởng mức thấp: Mốc 3 – Bạc.

- Dựa vào xếp hạng điểm trong Chiến Minh của người chơi sẽ nhận được 4 loại gói quà với mốc khác nhau:

 • Hạng 1-20: Quà Thưởng Mức 1.
 • Hạng 21-100: Quà Thưởng Mức 2.
 • Hạng 100-200: Quà Thưởng Mức 3.
 • Hạng 200 trở xuống: Quà Thưởng Mức 4.

- Quà thưởng 1 trận cá nhân gồm:

Tu Vi Quán Chú Đan, Nội Tu Tăng Tốc Đan (Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan, Thúy Ngọc Nội Tu Đan, Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan), Lịch Luyện Chuyển Đổi Tăng Tốc Đan (Khí Hải Ngưng Thần Đan, Trấn Tâm Hoàn, Tụ Khí Đan), Xu Chiến (Đạo cụ đổi Tam Minh Tranh Bá), Nội Công 4-Tu Vi Quán Chú Đan (U Minh Tàn Hương Thức, Cuồng Sát Phá Trận Kiếm, Lưu Vân Kiếm Pháp, Thần Long Bắc Võ Kiếm), Chân Khí Đan, có xác suất rớt sách kỹ năng khinh công bậc cao [Bách Điểu Lăng Vân]. Quà thưởng cấp khác nhau thì phần thưởng trong quà cũng có khác nhau.

Tam Minh Tranh Bá - Bảng tuần cá nhân

- Dựa vào dữ liệu chiến đấu, tích điểm của chiến trường để tiến hành xếp hạng, người chơi xếp top 100 của bảng dựa vào thứ hạng nhận được thưởng bảng xếp hạng.

 • Hạng 1: Quà Thưởng Hạng 1
 • Hạng 2: Quà Thưởng Hạng 2
 • Hạng 3: Quà Thưởng Hạng 3
 • Hạng 4-10: Quà Thưởng Hạng 4
 • Hạng 11-100: Quà Thưởng Hạng 5

- Quà thưởng bảng xếp hạng tuần cá nhân gồm:

 • Trang bị danh phận riêng, tôn hiệu, Nội Tu Tăng Tốc Đan (Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan, Thúy Ngọc Nội Tu Đan), Tu Vi Quán Chú Đan (U Minh Tàn Hương Thức, Cuồng Sát Phá Trận Kiếm, Lưu Vân Kiếm Pháp, Thần Long Bắc Võ Kiếm), Xu Chiến (Đạo cụ đổi Tam Minh Tranh Bá).
 • Có xác suất nhất định rớt Tu Vi Đan, Tu Vi Quán Chú Đan, Chân Khí Đan, Tàn Quyển Nội Công Giang Hồ, Trang sách “Cuồng Sát Phá Trận Kiếm” “U Minh Tàn Hương Thức”. Quà thưởng có cấp khác nhau thì phần thưởng cũng sẽ có khác nhau.

Tam Minh Tranh Bá – Bảng Tuần Bang

- Dựa vào biểu hiện ở chiến trường, tổng hợp tích điểm cá nhân của tất cả thành viên bang tham chiến tiến hành xếp hạng, mỗi tuần phát thưởng bảng xếp hạng cho bang xếp top 3.

 • Bang hạng 1: Quà Thưởng Mức 1
 • Bang hạng 2: Quà Thưởng Mức 2
 • Bang hạng 3: Quà Thưởng Mức 3

- Quà thưởng bảng tuần bang gồm:

 • Bang chủ: Tôn hiệu, Bệ Rèn, Tàn Quyển Cổ Phổ, Tàn Quyển Nội Công Giang Hồ.
 • Tất cả thành viên bang: Tôn hiệu, Tu Vi Quán Chú Đan, Nặc Tích Tiềm Tung (Mặt nạ PK), Búp Bê Phỉ Thúy Tôi Luyện Quyển.

- Quà thưởng cấp khác nhau sẽ có phần thưởng khác nhau.

Tam Minh Tranh Bá – Bảng Quý Bang

Dựa theo tình hình hiện tại giữa các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh Việt Nam, phần thưởng Tam Minh Tranh Bá - Bảng quý Bang đã được tính toán và phân chia nhằm tạo sự cân bằng như sau:

I. Thưởng hạng 1 Bang

- Bang chủ nhận được:

1. Thiên Âm Cầm Quyển (Ngọc)x1, có thể học võ học cổ phổ mới đủ tầng “Thiên Ma Bát Âm”, có hiệu lực 90 ngày.

2. Thiên Âm Cầm Quyển (Vàng) x2, có thể học võ học cổ phổ mới đủ tầng “Thiên Ma Bát Âm”, có hiệu lực 60 ngày.

3. Thiên Âm Cầm Quyển (Bạc) x1, có thể học võ học cổ phổ mới đủ tầng “Thiên Ma Bát Âm”, có hiệu lực 30 ngày.

4. Cổ Phổ Tàn Quyển*6.

5. Tôn hiệu riêng của bang chủ.

6. Phục trang của bang chủ.

- Tất cả thành viên có thể nhận được:

1. Tôn hiệu riêng của bang chúng.

2. Trang phục bang chúng.

3. Tu Vi và Tu Vi Quán Chú.

II. Thưởng hạng 2 Bang

- Bang chủ nhận được:

1. Thiên Âm Cầm Quyển (Vàng)x2, có thể học võ học cổ phổ mới đủ tầng “Thiên Ma Bát Âm”, có hiệu lực 60 ngày.

2. Thiên Âm Cầm Quyển (Bạc)x1, có thể học võ học cổ phổ mới đủ tầng “Thiên Ma Bát Âm”, có hiệu lực 30 ngày.

3. Cổ Phổ Tàn Quyển*4.

- Tất cả thành viên có thể nhận được: Tu Vi và Tu Vi Quán Chú 

III. Thưởng hạng 3 Bang

- Bang chủ nhận được:

1. Thiên Âm Cầm Quyển (Vàng)x1, có thể học võ học cổ phổ mới đủ tầng “Thiên Ma Bát Âm”, có hiệu lực 60 ngày.

2. Thiên Âm Cầm Quyển (Bạc)x1, có thể học võ học cổ phổ mới đủ tầng “Thiên Ma Bát Âm”, có hiệu lực 30 ngày.

3. Cổ Phổ Tàn Quyển*2.

- Tất cả thành viên có thể nhận được: Tu Vi và Tu Vi Quán Chú.

Chú ý
 • Tất cả thưởng bang chúng chỉ có người chơi có độ sôi nổi bang đạt 100 mới có thể nhận được (Cứ online 1h, có thể nhận được 1 điểm sôi nổi).
 • Thời gian hiệu lực của võ học cổ phổ mới “Thiên Ma Bát Âm” không thể cộng dồn.

* Hình ảnh Thiên Âm Cầm Quyển

 

Võ học giang hồ

Người chơi tham gia chiến đấu ở chiến trường sẽ nhận Xu Chiến, đạo cụ này có thể đến chỗ Trưởng Tôn Võ (497 329) ở Nha Môn Tô Châu đổi lấy các vật phẩm như đan dược Tu Vi, sách kỹ năng khinh công bậc cao, trang sách võ học “Cuồng Sát Phá Trận Kiếm”, “U Minh Tàn Hương Thức”, “Thần Long Bắc Võ Kiếm”, “Lăng Vân Kiếm Pháp”

Cuồng Sát Phá Trận Kiếm (Trọng Kiếm)

Tên chiêu thức

Loại hình

Phân loại

Hồi

Tầm bắn

Hiệu quả

Kiếm Phá Lâu Lan

Đơn công gần

Thực

6

3

- Chiêu thức dằn kiếm đè địch, gây sát thương cho mục tiêu đang chọn. (Chiêu thức này có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ nhanh)

Li Ca Phá Trận

Đa công xa

8

8

- Chiêu thức dùng lực phá thành, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 8m phía trước,  loại bỏ đỡ đòn của địch,  khiến địch khóa chiêu 3s.

- Chấn Địa: Khi thi triển chiêu thức này ở mặt đất, có thể truyền ám kình vào mặt đất phía trước, sau một thời gian ám kình nổ gây sát thương địch: khi loại bỏ đỡ đòn của địch khiến địch ngã xuống.

Cô Thành Lạc Nhật

Đa công xa

Thực

4

10

- Chiêu thức vung kiếm chấn động mặt đất,  gây sát thương cho kẻ địch trong 10m phía trước và khiến cho địch chưa đỡ đòn giảm tốc 30%,  duy trì 3s.
- Súc Lực Đãi Công: Khi thi triển chiêu này ở trạng thái “Công Thành Cốt Khô”,  có thể gây ra thêm cho kẻ địch chưa đỡ đòn 3s cấm khinh công.

Công Thành Cốt Khô

Tăng đơn

Khí

45

0

- Chiêu thức hạ kiếm trữ khí, bản thân vào trạng thái “Công Thành Cốt Khô”: liên tục tích trữ khí lực,  khi vung trọng kiếm lần tiếp theo càng bá đạo hơn (chiêu thức này chỉ có thể thi triển ở mặt đất, khi thi triển bản thân là trạng thái Hoàng Bá Thể);

- Khi thi triển chiêu thức này, có thể tận dụng chiêu thức bộ võ: [Cô Thành Lạc Nhật], [Khiêu Đăng Khán Kiếm], [Bách Chiến Cuồng Sát] để cắt ngang, từ đó kích hoạt hiệu quả Súc Lực Đãi Công của 3 chiêu thức. (Bằng việc tăng số tầng chiêu thức có thể giảm thời gian hồi khí chiêu thức) 

Khiêu Đăng Khán Kiếm

Đa công xa

Thực

12

8

- Chiêu thức kéo kiếm trảm tới, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 8m phía trước, đánh lui kẻ địch chưa đỡ đòn và khiến địch định thân 2s (chiêu này chỉ thi triển ở mặt đất);

- Súc Lực Đãi Công: Khi thi triển chiêu này ở trạng thái “Công Thành Cốt Khô”, có thể đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn ở phía trước.

Dịch Thủy Dương Kỳ

Tăng đơn

Đỡ

1

0

- Chiêu thức đưa kiếm ngang chế ngự địch,  khiến bản thân vào trạng thái “Dịch Thủy Dương Kỳ”: Khi đỡ đòn tấn công của địch thành công,  sát thương địch,  khiến địch chịu sát thương cương (chịu thêm uy lực cận thân và uy lực nội công).

Bách Chiến Cuồng Sát

Đa công gần

Thực

15

5

- Chiêu múa kiếm trảm diệt,  gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh, khi thi triển chiêu thức có thể di chuyển tự do, mỗi đòn có thể đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn;

- Súc Lực Đãi Công: Khi thi triển chiêu thức này ở trạng thái “Công Thành Cốt Khô”,  bản thân là trạng thái Hoàng Bá Thể.

Kinh Huyền Tịch Lịch

Đơn công gần

Thực

10

3

- Chiêu thức bay lên trời trảm sát,  gây sát thương cho mục tiêu đang chọn.

*Một vài hình ảnh về võ học “Cuồng Sát Phá Trận Kiếm”

U Minh Tàn Hương Thức (Quyền Nhẫn)

Tên chiêu thức

Loại hình

Phân loại

Hồi

Tầm bắn

Hiệu quả

Sắc Thụ Hồn Dư

Đa công gần

Thực chiêu

2

5

- Đạp đất gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước;

- Thi triển chiêu thức sẽ khiến tốc độ di chuyển của bản thân giảm 30%,  khoảng cách và tốc độ cảu [Nhạn Hành Công] và [Xuyên Vân Tung] tăng 20%,  hiệu quả duy trì 10s.

Hồn Hao Thần Táng

Đơn công gần

Thực chiêu

6

3

- Đoạt hồi kích của địch,  gây sát thương cho mục tiêu đang chọn;

- Nếu mục tiêu tồn tại hiệu quả xấu giảm tốc độ di chuyển,  sẽ khiến mục tiêu trong vòng 6s mỗi lần dùng khinh công tốn thêm 4 điểm Khinh Công;

- Nếu mục tiêu có hiệu quả xấu giảm thuộc tính,  sẽ khiến mục tiêu giảm sát thương 10% trong 6s. (Chiêu này có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ nhanh)

Câu Hồn Thực Cốt

Đơn công xa

Thực chiêu

15

15

- Trượt dưới đất ném nhanh,  di chuyển nhanh đến sau lưng mục tiêu,  đánh bay mục tiêu và gây sát thương.

Chiêu Hồn Tục Phách

Tăng đơn

Đỡ đòn

1

1

- Ngửa mặt lên trời gào lớn,  mỗi lần đỡ đòn thành công thêm cho bản thân 1 tầng “Tục Phách”,  tối đa có thể chồng lên 5 tầng,  hiệu quả duy trì 15s.

- Khi chồng đủ 5 tầng có thể thi triển chiêu này lần nữa,  tăng 5% bỏ qua đỡ đòn ngoại công của bản thân,  hiệu quả duy trì 7s,  đồng thời có thể xóa phần lớn hiệu quả tiêu phục của bản thân.

Truy Hồn Đoạt Phách

Đa công gần

Thực chiêu

12

5

- Quay người tấn công, gây sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m xung quanh và khóa chiêu,  hiệu quả duy trì 2s.

- Thi triển chiêu thức sẽ khiến phòng ngự của bản thân giảm 30%, sát thương ngoại công tăng 20%, hiệu quả duy trì 6s. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

Tàn Ti Đoạn Phách

Đa công gần

Hư chiêu

2

5

- Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m,  đánh bay kẻ địch muốn đỡ đòn.

Hương Tiêu Ngọc Toái

Đơn công gần

Thực chiêu

10

3

- Vung trảo đánh tuyệt tình, gây sát thương cho mục tiêu đang chọn.

- Phần lớn trạng thái tiêu cực mà bản thân đang chịu đều có thể gây ra thêm 8% sát thương khi thi triển chiêu thức.

*Một vài hình ảnh về võ học “U Minh Tàn Hương Thức”